Besloten vennootschap (BV) oprichten

De BV kan zowel door slechts één of meerdere oprichters worden opgericht. Alle aandeelhouders genieten de beperkte aansprakelijkheid. 

BEGELEIDING OPSTART BV

Ondernemingoprichten.be zorgt voor de begeleiding bij de oprichting van je BV. Wij adviseren je als cliënt over de mogelijke keuzes die gemaakt kunnen worden bij het opmaken van de oprichtingsakte. De communicatie met de notaris verloopt rechtstreeks via ons. Wij leveren alle noodzakelijke documenten aan en zorgen dat de oprichtingsakte de juiste bepalingen bevat.  
TIJDSLIJN OPRICHTING BV

OPMAAK FINANCIEEL PLAN

Het financieel plan wordt door ons uitgewerkt conform de bepalingen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verengingen. Daarnaast brengt dit plan een zicht op het financieel verloop van jouw onderneming. Dit is naast een wettelijke verplichting ook een leidraad in het proces na de oprichting van je eigen BV. Is het financieel plan niet in orde? Dan riskeer je alsnog aansprakelijk te worden gesteld bij een faillissement binnen de drie jaar na oprichting.
FINANCIEEL PLAN INHOUD

ACTIVATIE BTW EN INSCHRIJVING KBO

Wij identificeren jouw onderneming bij de BTW administratie. Samen met deze identificatie, schrijven we je BV ook meteen in bij de kruispuntbank der ondernemingen (KBO). Dit maakt dat je meteen aan de slag kan na de oprichting van je vennootschap. 
MEER HIEROVER

De voordelen zijn helder

De beperkte aansprakelijkheid is een grote luxe die je een bepaalde rust geeft als ondernemer. 

Wellicht interessant voor jou.

De BV is in België een relatief nieuwe vennootschapsvorm. Ze vervangt de oude BVBA en heeft tal van voordelen. 
Meer over de BVBA en de BV: een overzicht »
Beperkte aansprakelijkheid
Kan worden opgericht door één aandeelhouder
Statuten kunnen naar wens worden opgesteld door het dynamische vennootschapsrecht
Aandeelhouders met verschillende rechten is mogelijk, categorieën van aandelen. 
Geen minimum aanvangsvermogen
Tarief oprichting BV
Gemiddelde prijs voor een oprichting all-in inclusief inschrijvingen en activatie BTW
Opstellen statuten (begeleiding)
Opmaken financieel plan
Inschrijving KBO
Activatie BTW-nummer
Persoonlijke begeleiding inclusief fiscaal advies
Excl notariskosten;
80000 excl btw, all-in
  • Bureau Nathalie ondernemingoprichten.be
"Een absolute scheiding tussen het privévermogen en de zakelijke belangen is voor de meeste starters doorslaggevend voor de keuze van de BV.  "

VINCENT MEESTERS

Gecertificeerd fiscaal accountant
LEES MEER OVER MIJ

Vergelijking keuzes cliënten

FREQUENTIE

Hiernaast het overzicht tussen de keuzes die onze cliënten maken wanneer ze hun vennootschapsvorm kiezen. 
Commv (commanditaire vennootschap)
20%
VOF (vennootschap onder firma)
6%
NV (naamloze vennootschap)
2%
BV (besloten vennootschap)
72%

OPRICHTERS en AANDEELHOUDERS

De BV kan slechts één oprichter hebben. Je hoeft hiervoor geen bijkomend kapitaal te storten zoals vroeger (in het oude vennootschapsrecht). Met meerdere aandeelhouders oprichten kan uiteraard steeds. 

KAPITAAL / AANVANGSVERMOGEN

Het kapitaal werd afgeschaft in de nieuwe BV. In de plaats daarvan dient de oprichter zelf een inschatting te maken van het aanvangsvermogen. Dit aanvangsvermogen zal boekhoudkundig verwerkt worden als "beschikbaar eigen vermogen" (i.p.v. kapitaal). 

BESTUURDERS

Een bestuurder kan alleen of met meerdere bestuurders optreden in de besloten vennootschap (BV). 
De BV is de nieuwe vennootschapsvorm in het in 2019 vernieuwde vennootschapsrecht (WVV). De statuten van de BV kunnen op maat worden vormgegeven. Dit maakt de vorm dan ook bijzonder geschikt voor de meeste ondernemers.

Meer dan een onderneming

De eigen rechtspersoonlijkheid van een vennootschap is geweldig. Het stelt in staat om te optimaliseren en risico af te schermen.
AANSPRAKELIJKHEDEN

KOSTEN

Maak kosten in relatie tot je activiteiten. Deze zijn voor de BV volledig aftrekbaar mits enkele kleine uitzonderingen (oa. autokosten in functie van de uitstoot of restaurantkosten).

ONTVANGSTEN

Maak de facturen van je BV en de vennootschap ontvangt de inkomsten.

EIGEN INKOMSTEN

De BV heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. Kies zelf hoeveel je opneemt als bezoldiging of loon. 

Blijf in contact na de oprichting

Wij kunnen na de oprichting meer betekenen. Zowel voor boekhouding als fiscale zaken kan je beroep doen op ons. 

Meesters in oprichtingen

Een start wil je gelijk goed nemen. Naast gecertificeerd accountants zijn wij ondernemers in hart en nieren. Dit maakt ons de partner bij uitstek. 
HET BREIN ACHTER DEZE SITE
licenseuserusersdownloaduploadexit-up
nl_BENederlands (België)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram