De VZW is prachtig voor het nastreven van niet-batige doeleinden.

DE EERSTE KEUZE IS HET KIEZEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

WAAROM

Het cruciale verschil tussen verenigingen zit in de aansprakelijkheden. Zo zal men in de feitelijke verenigingen de leden individueel aansprakelijk stellen bij het niet nakomen van de verbintenissen van de feitelijke vereniging. Bij een VZW zal men dit niet kunnen, daar gaat zich niet kunnen verhalen op het privé-vermogen van de leden.

Kost kostprijs bedraagt 450 euro voor de oprichting

Verenigingen in een overzicht

Feitelijke vereniging

 • Geen bescherming voor de leden;
 • Geen wettelijke regeling omtrent de organisatie;
 • Geen verplichtingen behoudens de onderlinge afspraken;
 • Geen rechtspersoonlijkheid;
 • De bezittingen zijn alle mede-eigendommen van de leden;
 • Eerder geschikt voor fiscale constructies.

VZW

 • Wel bescherming van de leden;
 • Groepering van ten minste drie personen;
 • Rechtspersoonlijkheid;
 • Organisatie is wettelijk geregeld;
 • Bezittingen zijn inbegrepen in het eigen vermogen, afgebakend van het vermogen van de leden.

Men spreekt van een ‘feitelijke vereniging’ wanneer twee of meer personen zich verenigen om een gemeenschappelijk doel te verwezenlijken (bijvoorbeeld een sportclub). In tegenstelling tot een vzw, beschikt een feitelijke vereniging niet over rechtspersoonlijkheid: ze wordt niet erkend als drager van rechten en plichten. Dit gebrek aan rechtspersoonlijkheid heeft verschillende gevolgen voor de vereniging:

 • Ze kan geen rechten verwerven op roerende of onroerende goederen;
 • Ze kan geen overeenkomsten afsluiten;
 • Haar leden zijn met persoonlijk vermogen aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.

Tussen de leden van de feitelijke vereniging bestaat een onverdeeldheid. Die onverdeeldheid heeft betrekking op alle goederen die de leden bezitten met het oog op het doel van de vereniging.

Verhouding opgerichte verenigingen

Feitelijke verenigingen
VZW

De onverdeeldheid van goederen

De leden van een feitelijke vereniging zijn onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Deze aansprakelijkheid heeft betrekking op hun volledige persoonlijk vermogen. In tegenstelling tot de hoofdelijke aansprakelijkheid, is elk afzonderlijk lid uitsluitend verantwoordelijk voor zijn deel van de eventuele schulden.

Bestuurders

De wet schrijft geen minimumaantal bestuurders voor bij de feitelijke vereniging. De regels voor het bestuur van de feitelijke vereniging worden bepaald door de overeenkomst (de statuten) van de feitelijke vereniging. Als de statuten niets zeggen over het bestuur, moeten de regels over de lastgeving worden toegepast.

Wettelijke en administratieve verplichtingen

Er zijn geen wettelijke of administratieve verplichtingen voor deze vennootschapsvorm.