+32 (0) 3 296 00 65
vincent@meesters.be

De naamloze vennootschap (NV)

De NV kan zowel slechts één oprichter als meerdere oprichters tellen. 

BEGELEIDING OPSTART NV

Ondernemingoprichten zorgt voor de begeleiding bij de oprichting van je NV. Wij adviseren je als cliënt over de mogelijke keuzes die gemaakt kunnen worden bij het opmaken van de oprichtingsakte. De communicatie met de notaris verloopt rechtstreeks via ons. Wij leveren alle noodzakelijke documenten aan en zorgen dat de oprichtingsakte de juiste bepalingen bevat.  

OPMAAK FINANCIEEL PLAN

Het financieel plan wordt door ons uitgewerkt conform de bepalingen uit het wetboek van vennootschappen en verengingen. Daarnaast brengt dit plan een zicht op het financieel verloop van jouw onderneming. Dit is naast een wettelijke verplichting ook een leidraad in het proces na de oprichting van je eigen NV.
MEER HIEROVER

ACTIVATIE BTW EN INSCHRIJVING KBO

Wij identificeren jouw onderneming bij de BTW administratie. Samen met deze identificatie, schrijven we je BV ook meteen in bij de kruispuntbank der ondernemingen (KBO). Dit maakt dat je meteen aan de slag kan na de oprichting van je vennootschap. 
MEER HIEROVER

De voordelen zijn helder

De NV garandeerd haar aandeelhouders de beperkte aansprakelijkheid en is de enigste vennootschap die het kapitaalbegrip nog kent.

Wellicht interessant voor jou.

De NV is geupdate in het nieuwe vennootschapsrecht. De vroegere belemmeringen bestaan niet meer. 
De BV werd ook geupdate en vormt in de meeste gevallen een meer dan geschikte oplossing: een overzicht »
Beperkte aansprakelijkheid
Kan worden opgericht door één aandeelhouder en bestuurder
Statuten kunnen naar wens worden opgesteld door het dynamische vennootschapsrecht
Aandeelhouders met verschillende rechten is mogelijk, categorieën van aandelen. 
Geen minimum aanvangsvermogen
"De NV is geschikt voor kapitaalkrachtige ondernemingen die een zeer duidelijke lijn willen tussen bestuursmandaten en aandeelhouderschap."

VINCENT MEESTERS

Gecertificeerd accountant
LEES MEER OVER MIJ

Vergelijking keuzes cliënten

FREQUENTIE

Hiernaast het overzicht tussen de keuzes die onze cliënten maken wanneer ze hun vennootschapsvorm kiezen.
Commv (commanditaire vennootschap)
50%
VOF (vennootschap onder firma)
27%
NV (naamloze vennootschap)
75%
BV (besloten vennootschap)
89%

OPRICHTERS en AANDEELHOUDERS

De NV kan (in tegenstelling tot in het oude vennootschapsrecht) door één oprichter worden opgericht. Met meerdere oprichters verschijnen kan uiteraard ook steeds. 

KAPITAAL / AANVANGSVERMOGEN

De NV is de enigste vennootschap die het kapitaalbegrip nog kent. Bij andere vennootschappen spreekt men veeleer van "aanvangsvermogen of eigen vermogen". De NV kent het kapitaal nog steeds. Bij oprichting dient het kapitaal 61.500 euro te bedragen, volledig volgestort. 

BESTUURDERS

Een NV kan door zowel één als meerdere bestuurders worden bestuurd. 
De NV werd in het nieuwe vennootschapsrecht gemoderniseerd. Ze behoudt haar reputatie als vennootschapsvorm voor de grotere structuren. Kapitaaleigenschappen alsook de keuze tussen drie bestuursvormen maken de NV de vennootschapsvorm voor grotere ondernemingen.  

Meer dan een onderneming

Een eigen rechtspersoonlijkheid voor een vennootschap is geweldig. Het stelt in staat om te optimaliseren en risico af te schermen.

KOSTEN

Maak kosten in relatie tot je activiteiten. Deze zijn voor de NV volledig aftrekbaar mits enkele kleine uitzonderingen (oa. autokosten in functie van de uitstoot of restaurantkosten).

ONTVANGSTEN

Maak de facturen van je NV en de vennootschap ontvangt de inkomsten.

EIGEN INKOMSTEN

De NV heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. Kies zelf hoeveel je opneemt als bezoldiging of loon. 

Blijf in contact na de oprichting

Wij kunnen na de oprichting meer betekenen. Zowel voor boekhouding als fiscale zaken kan je beroep doen op ons. 

Meesters in oprichtingen

Een start wil je gelijk goed nemen. Naast gecertificeerd accountants zijn wij ondernemers in hart en nieren. Dit maakt ons de partner bij uitstek. 
HET BREIN ACHTER DEZE SITE
licenseuserusersdownloaduploadexit-up
nl_BENederlands (België)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram