+32 (0) 3 296 00 65
vincent@meesters.be

25 april 2020

Wie dient een btw-nummer aan te vragen

Nieuwe of bestaande ondernemers vragen zich vaak of of ze een btw-nummer dienen aan te vragen. Zo ook de vrijgestelden.

Vaak neemt men aan dat een vrijgestelde btw-belastingsplichtige geen btw-plichtige is. Dit is volkomen fout. Een btw-vrijgestelde is een btw-plichtige maar is vrijgesteld op basis van één van de mogelijke vrijstellingen. Zulke vrijstelling kan men bekomen op basis van de activiteiten (dokters, ziekenhuizen, verpleegkundigen,...) of op basis van de vrijstellingsregeling kleine onderneming.

In artikel 4 van het btw-wetboek wordt exact opgenomen wie dient te identificeren voor btw-doeleinden (dus zowel gewone, gedeelte, gemende als vrijgestelde belastingsplichtigen).

Artikel 4 van het BTW-wetboek.
1 § 1
Belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht die in dit Wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend.

§ 2
De Koning kan, in de gevallen en volgens de regels die Hij bepaalt, de in België gevestigde personen die juridisch gezien wel zelfstandig zijn, doch financieel, economisch en organisatorisch nauw met elkaar verbonden zijn, voor de toepassing van dit Wetboek als één belastingplichtige aanmerken.

Het mag duidelijk zijn dat paragraaf is (§1) een zeer grote scope heeft. Men viseert in de btw-wetgeving zowat alle economische activiteiten. Wij zorgen bij iedere oprichting voor een correcte activatie het btw-nummer. Ook schrijven wij gelijk jouw onderneming in bij de KBO ofwel Kruispuntbank Der Ondernemingen.

Meesters in oprichtingen

Een start wil je gelijk goed nemen. Naast gecertificeerd accountants zijn wij ondernemers in hart en nieren. Dit maakt ons de partner bij uitstek. 
HET BREIN ACHTER DEZE SITE
nl_BENederlands (België)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram