+32 (0) 3 296 00 65
vincent@meesters.be

23 mei 2020

Tarieven publicatie Belgisch Staatsblad

Geldig voor neerleggingen vanaf 1 maart 2020 tot 28 februari 2021.

Het bedrag dat U moet betalen bij neerlegging van Uw akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank is afhankelijk van Uw rechtsvorm, van het onderwerp van Uw akte en van de wijze van neerlegging. Hieronder het overzicht alsook de instructies tot betaling van de publicatiekosten.

In geval van een onderneming

Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term ondernemingen worden de volgende tarieven gehanteerd :

Oprichting

Op papier 235,30 euro + 21% B.T.W : 284,71 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

Elektronisch 190,10 euro + 21% B.T.W. : 230,02 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

Wijziging

Op papier en elektronisch : 138,00 euro + 21% B.T.W. : 166,98 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

In geval van een vereniging (oa. VZW)


Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term verenigingen (Verenigingen Zonder Winstoogmerk, Internationale verenigingen zonder winstoogmerk, Stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, e.d.) worden de volgende tarieven gehanteerd :

Oprichting

Op papier 162,90 euro + 21% B.T.W. : 197,11 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

Elektronisch 117,70 euro + 21% B.T.W. : 142,42 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

Wijziging

Op papier en elektronisch : 110,40 euro + 21% B.T.W. : 133,58 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

Wijze van betaling

U heeft een elektronische neerlegging

Bij neerlegging via e-depot worden de publicatiekosten verrekend via Uw notaris.

Bij neerlegging via e-griffie betaalt u online op het moment van indiening van Uw dossier. Het tarief wordt bepaald door de toepassing. U betaalt dus altijd het juiste bedrag.

U heeft een klassieke (papieren) neerlegging

De publicatiekosten betalen kan op één van volgende wijzen :

1. per cheque uitgeschreven op naam van het Belgisch Staatsblad
2. per voorafgaandelijke bankoverschrijving op rekening BE 48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad.
3. per voorafgaandelijke storting op rekening BE 48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad.
4. per internationale overschrijving op rekening CODE IBAN BE 48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad.CODE BIC/SWIFT: PCHQBEBB.

De cheque of het bewijs van betaling van de overschrijving of storting wordt bij het voor het Belgisch Staatsblad bestemde stuk gevoegd (luiken A en B van formulier 1).

De betaling met een bankoverschrijving of storting moet in geval van een wijzigende akte het ondernemingsnummer, of in geval van een oprichting de naam en het adres van de zetel, als mededeling vermelden. Deze gegevens moeten ook uitdrukkelijk vermeld staan op het bewijs van betaling dat samen met het dossier ingediend wordt.

Wanneer de betaling geschiedt met een bankoverschrijving of storting bestaat het bewijs ervan :

- hetzij uit een afschrift van het formulier van de overschrijving of de storting ten voordele van de rekening van het Belgisch Staatsblad (BE 48 6792 0055 0227) waarop de stempel is aangebracht van de financiële instelling die de overschrijving heeft verricht,

- hetzij uit een rekeninguittreksel dat bevestigt dat de betaling daadwerkelijk is verricht.

Consultatie neergelegde publicaties

Definities

Oprichtingsdossier : onder oprichtingsdossier wordt een neerlegging verstaan van een rechtsvorm waaraan nog geen ondernemingsnummer toegekend werd. Als de rechtsvorm al een ondernemingsnummer heeft dan vallen alle verdere neerleggingen onder de noemer wijzigende akte.

Wijzigende akte : onder een wijzigende akte wordt een neerlegging verstaan waarbij wijzigingen aangebracht worden aan de statuten van een bestaande rechtsvorm. Ook allerhande ontslagen en benoemingen vallen hieronder.

Neerlegging op papier : als een dossier neergelegd wordt op de ondernemingsrechtbank dan betreft het een neerlegging op papier.

Elektronische neerlegging : als een dossier ingediend wordt via één van de toepassingen die ontwikkeld werden voor online indiening dan spreekt men van een elektronische neerlegging. Momenteel zijn er twee toepassingen beschikbaar (e-depot en e-griffie)

e-depot : deze toepassing is enkel toegankelijk voor notarissen. Zowel neerleggingen van oprichtingen als van wijzigingen zijn voor een groot aantal rechtsvormen mogelijk.

e-griffie (www.e-griffie.be) : deze toepassing staat open voor elke burger in het bezit van een elektronische identiteitskaart (EID). Momenteel zijn enkel neerleggingen van oprichtingsakten van rechtsvormen, die via een onderhandse akte opgericht mogen worden, mogelijk. Wijzigende akten kunnen voorlopig enkel op papier neergelegd worden.

Gratis publicatie :indien Uw adres verandert door een beslissing van een lokale overheid (nieuwe straatnamen of hernummeringen) dan kan deze wijziging gratis gepubliceerd worden. Een attest van de overheid moet dan als betalingsbewijs bijgevoegd worden. Deze neerleggingen kunnen enkel op papier.

Meesters in oprichtingen

Een start wil je gelijk goed nemen. Naast gecertificeerd accountants zijn wij ondernemers in hart en nieren. Dit maakt ons de partner bij uitstek. 
HET BREIN ACHTER DEZE SITE
nl_BENederlands (België)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram