+32 (0) 3 296 00 65
vincent@meesters.be

25 april 2020

Minimale vereisten van het financieel plan

Stel: Je start met een besloten vennootschap.

Voor zulke oprichting is het noodzakelijk om een financieel plan te bezorgen aan de notaris vooraleer de oprichting plaats kan vinden.

Zo'n financieel plan, wat wil dat betekenen? In feite geeft de wetgeving een zeer duidelijk overzicht van alle verplicht te vermelden onderdelen. Hieronder een duidelijk overzicht:

De minimale inhoud van het financieel plan wordt opgelegd door het WVV:

  • een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
  • een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden;
  • een openingsbalans opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3 WVV, evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden;
  • een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden, opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3 WVV;
  • een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting;
  • een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit;
  • in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan.

Wij stellen het financieel plan op. Er is op deze website een hele pagina over dit onderwerp. Klik hier.

Meesters in oprichtingen

Een start wil je gelijk goed nemen. Naast gecertificeerd accountants zijn wij ondernemers in hart en nieren. Dit maakt ons de partner bij uitstek. 
HET BREIN ACHTER DEZE SITE
nl_BENederlands (België)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram