+32 (0) 3 296 00 65
vincent@meesters.be

25 april 2020

BVBA oprichten: vennootschap op pensioen.

Vaak verwijzen Belgische ondernemers nog naar de BVBA. De BVBA is sedert decennia een begrip in België. Deze vennootschapsvorm is de "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".

Hoe komt dat?

De Nederlanders hadden een ideale formule. Een Nederlands BV (besloten vennootschap) kon vrij eenvoudig en snel worden opgericht. Daarnaast kan iedere vennootschap die opgericht is vrij ondernemen binnen de Europese Unie. Dit belet dus niet dat een Nederlandse BV gebruikt wordt voor activiteiten binnen België. Iets complexer, maar vaak een goede oplossing voor grotere internationale ondernemingen.

België kon onmogelijk de introductie van een gemoderniseerd vennootschapsrecht uitstellen. Het Nederlandse vennootschapsrecht was immers efficiënter dan het Belgische en kon/kan volledig op maat worden uitgewerkt.

Nieuw tijdperk: uitfasering BVBA en introductie BV

Anno 2019 (mei 2019) was het dan zover: België had besloten om komaf te maken met de BVBA. De BV was geboren, niet toevallig met exact dezelfde mogelijkheden als de Nederlandse versie.

Beter een goede kopie dan een slecht origineel.

Vincent Meesters

Alle ondernemers met de vennootschapsvorm BVBA dienen voor 2024 hun vennootschapsvorm om te vormen naar de BV.

Vereisten oprichting BVBA: nostalgie

De besloten vennootschap was wellicht de meest populaire vennootschap indien het ging om de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Heel belangrijk is dat je beschikte over een waterdicht financieel plan. Dit financieel plan heeft in het nieuwe vennootschapsrecht wel een vaste format. Dit financiële plan werken wij nog steeds samen met jou uit. De sanctie bij het ontbreken van een robuust financieel plan is niet mals: binnen de drie jaar failliet door een slechts financieel plan wil zeggen dat je toch aansprakelijk wordt! Dit is een overeenkomst tussen BV en BVBA.

Vereisten BVBA (oude vorm):

  • Kapitaal: 18.550 euro waarvan minimaal te volstorten: 6200 euro
  • Aantal zaakvoerders: 1
  • Minimaal aantal aandeelhouders: 2

Je kon ook slechts één aandeelhouder hebben. Dan was er wel een minimale volstorting vereist van 12.400 euro (ipv 6.200 euro).

Goed dat dit laatste is aangepast. Een BV oprichten met slechts één aandeelhouder is mogelijk zonder bijkomende voorwaarden.

Meesters in oprichtingen

Een start wil je gelijk goed nemen. Naast gecertificeerd accountants zijn wij ondernemers in hart en nieren. Dit maakt ons de partner bij uitstek. 
HET BREIN ACHTER DEZE SITE
nl_BENederlands (België)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram