+32 (0) 3 296 00 65
vincent@meesters.be

Verschil vennoten commanditaire vennootschap

Wat is het verschil tussen de beherend vennoot en de stille vennoot.

Vennoten van de commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap is een vennootschapsvorm waarbij er een onderscheid bestaat tussen de vennoten. 

De commanditaire vennoot is de stille vennoot. De gecommanditeerde vennoot is de beherend vennoot. Van beide typen vennoten dient er minstens ééntje te bestaan.

Beherend vennoot

De beherend vennoot is aansprakelijk indien de onderneming in faillissement zou belanden. Hij is dan ook vaak degene die daadwerkelijk de activiteiten uitvoert in de vennootschap.

In het nieuwe vennootschapsrecht werd de term beherend vennoot vervangen door gecommanditeerde vennoot. 
ONBEPERKT AANSPRAKELIJK

Stille vennoot

De stille vennoot is nooit aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Bij faillissement kan hij of zij dan ook niet aangesproken worden om de schulden van de vennootschap te betalen. 

In het nieuwe vennootschapsrecht werd de term stille vennoot vervangen door commanditaire vennoot.
BEPERKT AANSPRAKELIJK
De vennootschap onder firma (VOF) heeft slechts één soort vennoot. De vennoten van de VOF zijn te vergelijken met de gecommanditeerde vennoten van een commanditaire vennootschap (Commv). Gaat het fout, dan zijn alle vennoten van een VOF bijgevolg aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

VINCENT MEESTERS

Bestuurder Meesters Management
Is één iemand de ondernemende persoon binnen de vennootschap. Dan lijkt het alvast beter om te kiezen voor de commanditaire vennootschap. De medevennoot is dan niet aansprakelijk voor de daden van de beherend vennoot.
VOF
Voorbeeld verschil beherend en stille vennoot
Grootmoeder "Lidy" wil graag haar kleinkind "Tristan" helpen met de opstart van een eigen webshop. Lidy beschikt als grootmoeder over meer geldmiddelen dan Tristan. Tristan is zeer gemotiveerd en zou graag grootmoeder Lidy vragen om financieel een stukje te helpen met de opstart. 

De grootmoeder wil ten allen tijde het risico vermijden dat ze aansprakelijk kan worden gesteld voor de daden van de vennootschap. Ze kan participeren als stille vennoot. Haar aansprakelijkheid is daardoor beperkt tot de inbreng die ze doet bij de oprichting van de vennootschap. Tristan draagt het risico als beherend vennoot en heeft hiervoor weinig zorgen. Tristan zal bijgevolg de beherend vennoot worden. Gaat het alsnog fout door foutieve keuzes van Tristan, dan zal enkel Tristan hiervoor aansprakelijk zijn. De grootmoeder kan bijgevolg een inbreng doen om het kleinkind te helpen doch zonder aansprakelijkheid te worden gesteld. 

Grootmoeder kan op beide oren slapen. 

Samenstelling vermogen bij oprichting
Mogelijke structuur: oprichting met 5000 euro. 
-Grootmoeder Lidy: 4500 euro
-Kleinkind Tristan: 500 euro. 
Tristan kan na oprichting van zijn commanditaire vennootschap "Tristan Online" beschikken over een vermogen van 5000 euro. Hierdoor kan hij meteen een voorraad kopen om aan te bieden op de webshop. 

De webshop is een succes doordat Tristan middels de nodige middelen een groot aanbod kan lanceren van de eerste dag.


Stel dat Lidy zich gedraagt als een beherend vennoot in plaats van stille vennoot.
Lidy kan het niet weerstaan om zich te mengen met het bestuur van de vennootschap. Bemoeizuchtig als ze is neemt ze onmiddellijk het bestuur op zich. Ze koopt via de commanditaire vennootschap zonder enige vooruitzichten meteen een nieuwe Mini Electric voor zichzelf. Ze meent dat dit een fiscaal voertuig is. Ze vergeet echter wel de verplichting tot betalen van de leasevergoedingen. De vennootschap komt hierdoor in liquiditeitsproblemen. Een stille vennoot die zich gedraagt kan alsnog aansprakelijk worden gesteld bij faillissement. Mocht Lidy door haar inmenging de vennootschap in faillissement brengen, zal haar rol als stille vennoot door de rechtbank worden omgezet in dat van een beherend vennoot. 

Stille vennoot en werkend vennoot
Een beherend vennoot mag overigens perfect werken onder het statuut van werkend vennoot. Wat niet mag, is het stellen van daden van beheer of bestuur. 
 • NAAM COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

  Neem nooit de naam van de stille vennoot als de naam van de vennootschap. Doe je dit toch, dan zal de stille vennoot kwalificeren als beherend vennoot. 

  OVERDRACHT AANDELEN

  De overdracht van aandelen mag niet tot gevolg hebben dat de vennootschap zou herleid worden tot één enkele categorie van vennoten. In voorkomend geval moet de vennootschap eerst worden omgezet naar een andere rechtsvorm.

  BESTUUR STILLE VENNOOT

  Een stille vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.

Overzicht vennoten commanditaire vennootschap

SOORTEN VENNOTEN 

Gecommanditeerde vennoot

De beherend vennoot. De persoon die de voortrekker is binnen de vennootschap.

Commanditaire vennoot

De stille vennoot. De persoon die louter een inbreng doet en geen beheer doet.

Bestuurders

Steeds de beherend vennoot of iemand die niet het statuut heeft van commanditaire vennoot.

Meesters in oprichtingen

Een start wil je gelijk goed nemen. Naast gecertificeerd accountants zijn wij ondernemers in hart en nieren. Dit maakt ons de partner bij uitstek. 
HET BREIN ACHTER DEZE SITE
en_USEnglish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram