+32 (0) 3 296 00 65
vincent@meesters.be

Het financieel plan

Verplicht voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, aangeraden voor alle anderen.

Het financieel plan: overzicht van je budgetten

Het financieel plan bevat een overzicht van al je inkomsten en uitgaven. In overleg met jou maken wij het financieel plan op. Dit financieel plan is verplicht voor de oprichting van de vennootschapsvormen met beperkte aansprakelijkheid

Je wil dat het financieel plan realistische assumpties neemt. Op basis van die assumpties leiden wij jouw business in goede banen. 
WETTELIJKE CONTEXT

Beperkte aansprakelijkheid

Wil je een vennootschap oprichten waarbij je geniet van de beperkte aansprakelijkheid (BV, NV), dan heb je het financieel plan verplicht nodig vooraleer de oprichting doorgaat. Dit document maakt immers verplicht deel uit van de documenten die ondertekend worden bij de notaris. 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Onbeperkte aansprakelijkheid

Voor vennootschappen met de onbeperkte aansprakelijkheid is het financieel plan een handige leidraad. In geval van kredietaanvragen of subsidiedossiers zal je ongetwfeijfeld een financieel plan dienen voor te leggen. Het is ook voor jou als ondernemer een leidraad. 
ONBEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Het belang van een sterk financieel plan bij de oprichting van een BV (en ook voor de NV)
Hoewel de wet dus geen minimumkapitaal meer voorziet, betekent dit niet dat u zonder eigen vermogen zomaar een BV kan opstarten. Als oprichter is het uw verantwoordelijkheid om er op toe te zien dat de vennootschap voldoende eigen vermogen heeft om de gekozen bedrijfsactiviteit(en) uit te voeren.
Kortom, het financieel plan blijft een verplichting voor elke besloten vennootschap.

Maar wat moet er dan juist in dat financieel plan vermeld worden?
Om eenvormigheid te bekomen, zijn er in het nieuwe vennootschapsrecht enkele minimumvereisten opgenomen.
Zo moet het financieel plan een nauwkeurige omschrijving geven van uw activiteiten en een overzicht bevatten van alle financieringsbronnen voor de start van uw onderneming.

Ook vereist is een openingsbalans, een geprojecteerde balans en een geprojecteerde jaarrekening.
Alsook een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven over een periode van minstens twee jaar en een beschrijving van de gehanteerde hypothesen bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte winstgevendheid.

Let op dat uw financieel plan met de nodige nauwkeurigheid is opgesteld. Als uw vennootschap binnen drie jaar failliet zou gaan, dan kan u als oprichter persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen van de vennootschap. Werk je met ons samen dan kan je zeker zijn dat je een sluitend financieel plan aflevert aan de notaris voor de oprichting van je BV. Hierdoor loop je geen enkel risico en kan je zorgeloos ondernemen. 
 • BALANS

  Een overzicht van alle middelen die de vennootschap gebruikt voor haar activiteiten (actiefzijde) en de wijze waarop ze deze financiert: via eigen vermogen of vreemd vermogen (passiefzijde). Het eigen vermogen bij de opstart is het vermogen dat je inbrengt bij de oprichting van je vennootschap. 

  RESULTATENREKENING

  Geeft weer hoeveel winst je verwacht in het eerste, tweede en derde jaar na oprichting. Dit resultaat vergroot het eigen vermogen van de balans of stelt in staat om uitkeringen van dividend te verrichten ten gunste van de aandeelhouders.

  CASHFLOW

  Het cruciale element in het hele financiele plan. Een positieve cashflow stelt immers in staat om de rekeningen en/of aflossingen te voldoen. De cashflow staat dan ook centraal in het financieel plan en is naar onze mening de belangrijkste indicator voor de levensvatbaarheid van een onderneming. 
 • INLEIDING EN BESCHRIJVING

  Het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) vergt een uitgebreide en schriftelijke introductie van de voorgenomen activiteiten en samenstelling van de onderneming. Op basis van jouw verhaal werken wij uit. 

  VERMIJDEN OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID

  Een sterk financieel plan garandeert de beperkte aansprakelijkheid. Gaat het financieel plan volledig in de mist? Dan riskeer je alsnog onbeperkt aansprakelijk te worden gesteld. Het financieel plan is dus een zeer belangrijke verplichting voor de startende onderneming. 

  BENCHMARKING

  Jezelf af en toe evalueren kan geen kwaad. Het zijn immers zulke ondernemers die inzichten verwerven en in staat zijn om rendabiliteit te maximaliseren. Een korte evaluatie op basis van het financieel plan geeft vaak nuttige informatie weer. 
 • VERTROUWEN

  Vertrouwen is iets wat tot stand komt door het financieel plan. Banken, PMV-Z, investeerders, leasingmaatschappijen alsook aandeelhouders zullen beroep doen op het financieel plan. Jouw financieel plan geeft derden vertrouwen in je onderneming. 

  FINANCIEEL PLAN LATEN OPMAKEN

  Wil je een financieel plan? Deze service is altijd inbegrepen in onze oprichtingen betreffende vennootschappen met de beperkte aansprakelijkheid. Uiteraard kunnen wij ook voor andere vennootschappen een financieel plan uitwerken. 

Prijzen financieel plan

Financieel plan laten opmaken? 

BV of NV

Verplicht voor de oprichting van een BV of NV. Bij ons steeds inbegrepen in de startersbegeleiding voor de oprichting. 
Inbegrepen
All-in
Prijzen

Andere

Op basis van de omvang van de activiteiten maken wij je een gepersonaliseerd voorstel. Hieronder een raming (niet bindend). 
€600
Volledige uitwerking financieel plan
Contact

HET FINANCIEEL PLAN ALS SLEUTEL TOT SUCCES

SUCCESVOL ONDERNEMEN

Ideë

Een idee komt tot stand. Dit lijkt haalbaar en ruikt naar meer!

Uitwerking

Het financieel plan bevat de analyse van de haalbaarheid van je idee. 

Realisatie

Het financieel plan werkt als leidraad bij de realisatie. 

Meesters in oprichtingen

Een start wil je gelijk goed nemen. Naast gecertificeerd accountants zijn wij ondernemers in hart en nieren. Dit maakt ons de partner bij uitstek. 
HET BREIN ACHTER DEZE SITE
suneye
en_USEnglish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram