+32 (0) 3 296 00 65
vincent@meesters.be

3 May 2020

Al gedacht aan deze clausules bij het opmaken van de statuten (BV)

Zo'n BV oprichten is op zich niet heel moeilijk. De notaris zal de modelstatuten hanteren en de unieke informatie opnemen die wij doorgeven.

De service die wij bieden bestaat uit meer dan communiceren over activiteiten en identiteitsgevens. Al gedacht aan onderstaande zaken:

Voorbeeld 1: Probleemstelling balanstest

Wil je dividenden uitkeren in de toekomst, dan zal je rekening dienen te houden met een balanstest en liquiditeitstest. De balanstest is een berekening op basis van de balansgegevens. Op basis van de uitkomst kan de vennootschap al dan niet belemmerd worden om dividenden uit te keren. Lijkt op zich niet heel ingewikkeld ware het dat men uitgaat van een afgesloten en goedgekeurde balans. Stel dat je jaarvergadering in juni doorgaat, dan zal je pas na deze jaarvergadering de balans van het afgelopen boekjaar kunnen hanteren. Je zal in dat geval de balans van het laatst afgesloten boekjaar dienen te hanteren.

Oplossing voorbeeld 1: ondernemingoprichten.be helpt je met de balanstest

Voorzie in de akte de mogelijkheid om interim-dividenden uit te keren. Hierdoor kan de balanstest verlopen op basis van een tussentijdse balans. Dat wil betekenen dat je de meest recente vermogenssituatie kan nemen om de balanstest op te berekenen.

Zulk interimdividend was voorheen niet mogelijk in de BVBA. De BV voorziet de mogelijkheid wel mits uitdrukkelijk opname in de oprichtingsakte.

Voorbeeld 2: onbeschikbaar eigen vermogen

Een onbeschikbaar vermogen is vaak het startvermogen van de BV. De notaris zal de modelstatuten hanteren en de bedragen invullen. Wens je dit onbeschikbaar eigen vermogen te verhogen of verlagen zal je helaas in de toekomst opnieuw naar de notaris dienen te gaan.

Oplossing voorbeeld 2: oplossing van ondernemingoprichten.be voor de aanpasbaarheid van het onbeschikbaar eigen vermogen.

De wet voorziet om te werken met een beschikbaar eigen vermogen. Dit heeft het voordeel dat men zelf het vermogen kan aanpassen mits een eenvoudige beslissing van de algemene vergadering. Verder heeft een beschikbaar eigen vermogen geen enkel nadeel ten opzichte van een onbeschikbaar eigen vermogen.

Nog trukken?

Uiteraard, al gaan we deze niet allemaal blootgeven op de pagina's van onze website. Daarnaast zijn meerdere van deze unieke aanpassingen te bekijken dossier per dossier. Geen enkel dossiers is immers hetzelfde.

Meesters in oprichtingen

Een start wil je gelijk goed nemen. Naast gecertificeerd accountants zijn wij ondernemers in hart en nieren. Dit maakt ons de partner bij uitstek. 
HET BREIN ACHTER DEZE SITE
en_USEnglish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram