Wanneer moet u uw BVBA omvormen naar een BV?

Zoals al vaker meegegeven op onze website is sinds 1 mei 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking getreden. De belangrijkste wijziging? Er worden 13 vennootschapsvormen afgeschaft en er blijven er nog vier hervormden over.

Welke vier vennootschapsvormen bestaan dan nog?
Er blijven drie vennootschapsvormen met beperkte aansprakelijkheid over, namelijk de naamloze vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de besloten vennootschap. Deze laatste vervangt de bvba.
Als vierde vennootschapsvorm is er nog de maatschap (met de vof en comm.v als varianten met rechtspersoonlijkheid), de enige vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

Sinds 1 mei 2019 is het dus onmogelijk om nog een nieuwe bvba op te richten en kan u best opteren voor zijn vervanger, de bv.

Wat als ik net voor de wijziging nog een bvba heb opgericht?
Er wordt een overgangsperiode voorzien tot eind 2023 om de statuten van uw bvba aan te passen en uw vennootschap om te vormen naar een bv. U hoeft dus niet meteen naar de notaris te stappen.

Als u voor 1 januari 2024 de statuten al om een andere reden zou wijzigen, bijvoorbeeld omdat u de naam van de vennootschap wilt veranderen,  dan bent u wel verplicht om uw bvba om te vormen.

U kan er ook zelf voor kiezen om vrijwillig voor de deadline van 31 december 2023 uw vennootschap om te vormen. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden maar de bv is een meer flexibele vennootschap dan de bvba en dit kan dus op fiscaal vlak interessanter zijn.
Zo zijn er bijvoorbeeld meer mogelijkheden op het vlak van winstuitkering.

Wilt u meer te weten komen over wat fiscaal het meest voordelige is voor uw vennootschap? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.