Welke vennootschapsvorm kiezen?

WAAROM

Indien een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in de fase van faillissement verzeild geraakt, heeft dit een belangrijke impact voor de oprichters/aandeelhouders.

Er is geen grens tussen de schulden van de vennootschap en die van de oprichter/aandeelhouder. Dit heeft tot gevolg dat men de schulden van de vennootschap kan verhalen op de aandeelhouder.  Indien de aandelen nooit verkocht werden zijn de aandeelhouders vanzelfsprekend de oprichters.

DE EERSTE KEUZE IS HET KIEZEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Alles begint bij het kiezen van een vennootschap met onbeperkte of beperkte aansprakelijkheid. Los van al je dromen, dien je het risico in te schatten dat je loopt indien een onvoorzienbare gebeurtenis zich voordoet.

1ste mogelijkheid: Vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Deze categorie bevat de populaire vennootschapsvormen die geen bescherming bieden aan je persoonlijke vermogen. Ze zijn ideaal voor activiteiten die gepaard gaan met weinig risico.

De meest bekende vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid zijn

VOFCommanditaire vennootschap

Voordelen

  • Geen minimum maatschappelijk kapitaal nodig;
  • Aanzienlijk minder formaliteiten en verplichtingen bij de oprichting;
  • Lagere oprichtingskosten;
  • Minder kosten bij de jaarlijkse afsluiting.

Nadelen

  • Geen bescherming van je persoonlijke vermogen indien er problemen optreden met de vennootschap

2de mogelijkheid: Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Je bent persoonlijk veilig gesteld mocht de vennootschap in de problemen geraken.

De meest bekende vormen van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn

BVNV

Voordelen

  • De bescherming van je persoonlijke risico;
  • Het vertrouwen dat de vorm geeft ten aanzien van derden.

Nadelen

  • Een belangrijk bedrag is vereist om het maatschappelijk kapitaal te dekken;
  • De oprichting is verbonden aan strengere wettelijke formaliteiten (o.a. steeds oprichting bij de notaris) en is dus aanzienlijk duurder.

Beluister ons advies

Overleg met ons. Wij geven je een eerlijke mening op basis van onze ervaring met meer dan 400 vennootschappen in portefeuille.