Een uitkering bij ziekte als zelfstandige

Het is een vraag die de startende zelfstandige wel al eens kan bezig houden. Wat als ik door een ziekte of ongeval een tijdlang moet stoppen met werken. Heb ik dan recht op een uitkering voor deze periode?

De situatie voor 1 juli 2019

Voor 1 juli 2019 kreeg u als zelfstandige in een periode van ziekte, ongeval of revalidatie niet onmiddellijk een uitkering. Deze werd enkel pas toegekend indien u langer dan 14 kalenderdagen buiten strijd was. Was u na een ongeval acht weken thuis, dan kreeg u enkel voor de laatste zes weken een uitkering.

De situatie na 1 juli 2019

Goed nieuws! De carenzperiode (de wachtperiode van 14 dagen) is afgeschaft. Momenteel heeft u als zelfstandige recht op een uitkering vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. De voorwaarde is wel dat u minstens zeven dagen ziek zal zijn en tijdig de aangifte doet.
Binnen de zeven dagen na de start van de arbeidsongeschiktheid moet u uw aanvraag indienen. Als u te laat bent, kan u 10% van de uitkering verliezen.
Het is dus niet langer mogelijk om een uitkering met terugwerkende kracht aan te vragen. De redenatie hierachter is dat het onmogelijk is om controles uit te voeren wanneer u terug aan de slag bent als zelfstandige.

Wat blijft ongewijzigd?

Zowel in het oude als het nieuwe systeem, blijft de hoofdregel gelden dat u effectief moet stoppen met werken. Het is ook mogelijk dat u deeltijds aan de slag blijft en daarbij nog een deel van uw uitkering behoudt.

Uw zaak hoeft echter niet te sluiten. Uw vennoten of personeel mogen uw zaak verder openhouden. Ook in de periode dat u uitkeringen ontvangt, kan u zelf een loon blijven opnemen als zaakvoerder.

Hoeveel bedraagt die uitkering nu eigenlijk?

De belangrijkste vraag natuurlijk met toch een enigszins teleurstellend antwoord. U krijgt een forfaitair bedrag per dag: als gezinshoofd komt dat op €60,26 per dag, als samenwonende is dat €40,78 per dag en als alleenstaande krijgt u €48,22 per dag. Deze uitkering krijgt u 26 dagen per maand. Als we de berekening maken per maand, is dat helaas niet zo indrukwekkend.

Als zelfstandige kan het dus interessant zijn om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten, zeker als u een risicoberoep uitoefent.