Weg met het minimumkapitaal van de bvba

Huidige federale minister van financiën (Koen Geens, CD&V) werkt aan de vernieuwing van het vennootschapsrecht. Waarom? Om het vennootschapsrecht te flexibiliseren, de concurrentiekracht te verbeteren.

Een opmerkelijke verandering is het afschaffen van het verplichte minimumkapitaal voor een bvba. Dit verplicht minimumkapitaal is in het verleden verankerd in de wetgeving als zekerheid voor de schuldeiser van de bvba. Deze zekerheidstelling heeft in de huidige tijden geen enkele waarde meer en is compleet achterhaald. Geen 18550 euro minimumkapitaal meer voor de bvba? Dit wordt de toekomst.

Waarom hoeft U niet te vrezen voor een reeks opzettelijke faillissementen of mislukkingen?
Er worden ter compensatie veel zwaardere verplichtingen opgelegd aan het financiële plan. Momenteel is het verplicht om een financieel plan neer te leggen bij de notaris op moment van neerlegging. Wijst het financiële plan binnen de 3 jaar na oprichting uit dat er gedurende de twee eerste jaren onvoldoende middelen zijn voorzien, wordt de aansprakelijkheid geschakeld van beperkt naar onbeperkt. Dit wil zeggen dat de oprichters alsnog aansprakelijk worden gesteld. Dit is echter steeds dode letter gebleven. De vormvereisten voor het financieel plan: geen. Je kan dus letterlijk op een bierviltje een financieel plan opstellen en neerleggen.

Bestuurders- of zaakvoerdersaansprakelijkheden uitbreiden

Er wordt duidelijk gesteld dat dit niet de prioriteit is van de wetsverandering. Men gaat niet trachten te raken aan dit fundament. Dit hoeft inderdaad ook geen probleem te vormen. Zelfs met de huidige wetgeving stellen banken en leveranciers reeds allerhande waarborgen vooraleer ze een krediet toestaan. Enkele bekende waarborgen zijn bijvoorbeeld garanties, eigendomsvoorbehoud of pand op de handelszaak. Eisen dat een bvba een bepaald minimumkapitaal aanhoudt geeft de schuldeisers in praktijk geen enkele zekerheid.

Andere landen

In andere landen zoals het verenigd koninkrijk of de verenigde staten heeft men nooit de verplichting gekend van het minimumkapitaal. In Nederland heeft men al langer het licht gezien, daar werd het minimumkapitaal enige tijd terug al verwijderd uit de wetboeken. Nog andere landen zoals Frankrijk en Polen hebben hun minimumkapitaal ook reeds afgeschaft.