Het nieuwe vennootschapsrecht

Eindelijk, een dynamisch vennootschapsrecht

Starten zonder risico is eenvoudiger dan ooit tevoren. Toegegeven, een heuse update maar wél een hele goede!  Ondernemingoprichten.be wil je gerust uitnodigen om een keer de mogelijkheden te bespreken. Dit op basis van alle relevante aspecten. 

Ondernemingoprichten.be is helemaal mee met het nieuwe vennootschapsrecht. Wij zullen niet langer de bvba oprichten, maar de bv. De bvba is dan ook de grootste wijziging in het nieuwe vennootschapsrecht. Voorheen was de bvba de meest populaire vennootschapsvorm. Helaas kon er statutair weinig specifiek worden opgenomen en was een een minimumkapitaal vereist voor de oprichting.

Vanaf heden is de vrijheid van de nieuwe vorm – de BV- van kracht. Deze vorm kent een grote statutaire vrijheid. De oprichtingsakte kan volledig naar wens worden opgemaakt door ondernemingoprichten.be

Wens je bijvoorbeeld met categorieën van aandelen te werken, dan kan dit via een afzonderlijke clausule in de oprichtingsakte. Zulk was voorheen ook mogelijk in andere vormen, maar niet in de bvba. In de BV kan men wél specifieke bepalingen laten noteren. Wij hebben kortelings enkele aktes in de planning. Bij deze aktes werd er in enkele gevallen gewerkt met meervoudig stemrecht. Zo heeft een bepaalde categorie van aandeelhouders meer stemrechten dan de „gewone“ aandeelhouders. Dit laat toe om aan bijvoorbeeld de oorspronkelijke oprichters voorrang te bieden. Op die wijze verliezen ze geen meerderheid op de algemene vergadering.

Het financieel plan laat toe om zelf te bepalen wat het oprichtingskapitaal dient te zijn. Dit hoeft dus niet langer minstens 18.550 euro te bedragen. De oprichters dient zelf in te schatten hoeveel kapitaal de voorgenomen activiteit vereist. Wij maken voor onze cliënten een correcte inschatting. Dit is elementair, de verantwoordelijkheden voor de oprichters zijn immers toegenomen. Geen minimum, maar wél toegenomen verantwoording via het financieel plan. De voorgenomen activiteiten en onze handtekening komt onder het financieel plan. Hierdoor heeft U geen risico bij de oprichting inzake de oprichtingsaansprakelijkheid. Niet onbelangrijk, daarom richt je immers een BV op.

De eerste afspraak als starter is kosteloos. Wij loodsen je door alle verplichtingen als (toekomstig) ondernemer. De meest ideale vorm is eveneens een onderwerp op onze bespreking. Wij nemen steeds alle relevante deeldomeinen in overweging bij onze analyse: juridisch, fiscaal, boekhoudkundig en economisch (kost/baat). Kom gerust een keertje informeren.