Gebroken boekjaar: intressant of niet

Een gebroken boekjaar is een boekjaar dat niet loopt van 1 januari tot 31 december. Kortom, er wordt afgeweken van de gewone kalenderjaren.

Zulk gebroken boekjaar is enkel mogelijk voor rechtspersonen. Zowat alle vennootschappen in België hebben de rechtpersoonlijkheid.
Slechts enkele vennootschappen bezitten geen rechtspersoonlijkheid ( namelijk de maatschap, tijdelijke handelsvennootschap, stille handelsvennootschap).

Een gebroken boekjaar loopt grofweg volgens volgende termijnen:

  • 1 april tot en met 31 maart
  • 1 juli tot en met 30 juni
  • 1 oktober tot en met 30 september.

Een gebroken boekjaar heeft niet meteen rechtstreekse voordelen. Het kan echter in bepaalde contexten wel een interessant gegeven zijn voor haar indirecte gevolgen. In het kader van de analyse van de continuiteit en optimaliatie kan er immers voordeel gedaan worden met zulk gebroken boekjaar. Er zijn echter ook wat gevaren aan verboden. Zo is het afstemmen van sociale bijdragen een voorbeeld.

Voorbeeld:

Boekjaar van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019. De zaakvoerder beslist in 2018 zijn bezoldiging te verhogen van 20000 euro naar 30000 euro. Deze verhoging zal in janauri 2018 worden doorgegeven.

Personenbelasting: inkomsten van 2018 zullen verhogen. Het resultaat zal bij de vennootschap in kost komen in 2018 voor de resterende 3 maanden. Het boekjaar loopt immers nog slechts 3 maanden (januari -> maart 2018). Het is dus aangeraden om eerst de globale impact te analyseren van wijzigingen aan bezoldigingen, sociale lasten, investeringen, etc.

Ter info voor de VZW’s: een VZW bezit eveneens geen rechtspersoonlijkheid.
Desalniettemin hebben we al dossiers overgedragen naar ons kantoor waar men in de statuten had opgenomen dat de VZW een gebroken boekjaar had. Gevolg: niet wettelijk, de wet zal primeren.

 

Wij zullen op basis van je verhaal ons advies geven over het verloop van het boekjaar. Zo zullen we kiezen en duidelijk communiceren waarom jij voordeel hebt aan een gebroken boekjaar. Dat is de meerwaarde van ondernemingsoprichten.be. Een accountantskantoor dat zich volledig inzet om startende ondernemingen te begeleiden.