Is er nog een financieel plan nodig bij de BV?

De nieuwe vennootschapswetgeving voorziet in een belangrijke wijziging bij het oprichten van een besloten vennootschap. Er is niet langer een minimumkapitaal nodig. Is het opstellen van een financieel plan dan nog wel verplicht?

 

Hoewel de wet dus geen minimumkapitaal meer voorziet, betekent dit niet dat u zonder eigen vermogen zomaar een BV kan opstarten. Als oprichter is het uw verantwoordelijkheid om er op toe te zien dat de vennootschap voldoende eigen vermogen heeft om de gekozen bedrijfsactiviteit(en) uit te voeren.
Kortom, het financieel plan blijft een verplichting voor elke besloten vennootschap.

Maar wat moet er dan juist in dat financieel plan vermeld worden?
Om eenvormigheid te bekomen, zijn er in het nieuwe vennootschapsrecht enkele minimumvereisten opgenomen.
Zo moet het financieel plan een nauwkeurige omschrijving geven van uw activiteiten en een overzicht bevatten van alle financieringsbronnen voor de start van uw onderneming.
Ook vereist is een openingsbalans, een geprojecteerde balans en een geprojecteerde jaarrekening.
Alsook een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven over een periode van minstens twee jaar en een beschrijving van de gehanteerde hypothesen bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte winstgevendheid.

Let op dat uw financieel plan met de nodige nauwkeurigheid is opgesteld. Als uw vennootschap binnen drie jaar failliet zou gaan, dan kan u als oprichter persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen van de vennootschap.

Het belang van een goed financieel plan is dus niet te onderschatten. Neem daarom zeker eens contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek.