bv

Wanneer moet u uw BVBA omvormen naar een BV?

Zoals al vaker meegegeven op onze website is sinds 1 mei 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking getreden. De belangrijkste wijziging? Er worden 13 vennootschapsvormen afgeschaft en er blijven er nog vier hervormden…


Is er nog een financieel plan nodig bij de BV?

De nieuwe vennootschapswetgeving voorziet in een belangrijke wijziging bij het oprichten van een besloten vennootschap. Er is niet langer een minimumkapitaal nodig. Is het opstellen van een financieel plan dan nog wel verplicht?   Hoewel de wet…


Minimumkapitaal

Weg met het minimumkapitaal van de bvba

Huidige federale minister van financiën (Koen Geens, CD&V) werkt aan de vernieuwing van het vennootschapsrecht. Waarom? Om het vennootschapsrecht te flexibiliseren, de concurrentiekracht te verbeteren. Een opmerkelijke verandering is het…