+32 (0) 3 296 00 65
vincent@meesters.be

17 mei 2020

Boekjaar kiezen oprichting vennootschap

Een gebroken boekjaar is een boekjaar dat niet loopt van 1 januari tot 31 december. Kortom, er wordt afgeweken van de looptijd van een kalenderjaar.

Zulk gebroken boekjaar is enkel mogelijk voor rechtspersonen. Zowat alle vennootschappen in België hebben de rechtspersoonlijkheid (waaronder dus de CommV, VOF, BV, NV).
Slechts enkele vennootschappen bezitten geen rechtspersoonlijkheid (waaronder dus de maatschappen zonder rechtspersoonlijkheid).

Een gebroken boekjaar loopt grofweg volgens volgende termijnen:

  • 1 april tot en met 31 maart
  • 1 juli tot en met 30 juni
  • 1 oktober tot en met 30 september.

Een gebroken boekjaar heeft niet meteen directe voordelen. Het kan echter in bepaalde contexten een interessante keuze zijn omwille van haar indirecte voordelen.

In het kader van de analyse van de continuïteit van de bedrijfsprocessen (denk bijvoorbeeld aan seizoensarbeid) en fiscale optimalisatie kan er immers voordeel gedaan worden met zulk gebroken boekjaar. Fiscale optimalisatie kan gevonden worden in de afwijking van het boekjaar tegenover een gewoon kalenderjaar, voor de personenbelasting is immers een kalenderjaar van toepassing.

Er zijn echter ook wat gevaren aan verboden. Zo is het afstemmen van sociale bijdragen mogelijk iets complexer. Desalniettemin kan ieder boekhouder of accountant het juiste inzicht verschaffen.

Voorbeeld:

Boekjaar van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019. De zaakvoerder beslist in 2018 zijn bezoldiging te verhogen van 20000 euro naar 30000 euro. Deze verhoging zal in januari 2018 worden doorgegeven.

Personenbelasting: de beroepsinkomsten van 2018 zullen verhogen. Het resultaat zal bij de vennootschap in kost genomen worden in 2018 voor de resterende 3 maanden van het boekjaar. Het boekjaar loopt immers nog 3 maanden door ten opzichte van het kalenderjaar (januari -> maart 2018). Het is dus aangeraden om eerst de totale impact te analyseren inzake wijzigingen aan bezoldigingen, sociale lasten, investeringen, etc. Dan kan men behoorlijk optimaliseren.

Ter info voor de VZW’s: een VZW bezit een rechtspersoonlijkheid zoals een vennootschap als de BV of NV. Hou echter wel rekening dat VZW's in zowat alle gevallen belastbaar zijn in de rechtspersonenbelasting in plaats van de vennootschapsbelasting. Dat komt omdat de VZW niet gedreven is door het winstoogmerk zoals de BV of NV. Zulke rechtspersonenbelasting is in te dienen per kalenderjaar.

Desalniettemin hebben we al dossiers overgedragen naar ons accountantskantoor waar men in de statuten had opgenomen dat de VZW een gebroken boekjaar had. Gevolg: bijzonder lastig om de rechtspersonenbelasting te berekenen. Het kalederjaar komt dan immers niet overeen met het boekjaar van de VZW. Ten allen tijde ter vermijden.

Wij zullen op basis van je verhaal ons advies geven over het verloop van het boekjaar. Zo zullen we kiezen en duidelijk communiceren waarom jij voordeel hebt aan een gebroken boekjaar. Dat is de meerwaarde van ondernemingsoprichten.be. Een accountantskantoor dat zich volledig inzet om startende ondernemingen te begeleiden.

Meesters in oprichtingen

Een start wil je gelijk goed nemen. Naast gecertificeerd accountants zijn wij ondernemers in hart en nieren. Dit maakt ons de partner bij uitstek. 
HET BREIN ACHTER DEZE SITE
nl_BENederlands (België)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram