Hoe betaal ik als starter de laagste sociale bijdragen?

Als u start als zelfstandige in hoofdberoep, dan betaalt u soms hoge sociale bijdragen. Sinds 2018 kan u ook beschouwd worden als een ‘primostarter’. Dit kan zeer voordelig zijn voor uw sociale bijdragen. Bent u zelfstandige in bijberoep? Dan kan…


Inkomen opnemen van 45.000 euro als starter zelfstandige?

Dit artikel bevat een tip tot optimalisatie op fiscaal vlak. Zulke optimalisatie is standaard voor alle cliënten van ons kantoor. Indien je via ons uw vennootschap opricht, voorzien wij alle fiscale clausules in de oprichtingsakte en adviseren wij…


Wanneer moet u uw BVBA omvormen naar een BV?

Zoals al vaker meegegeven op onze website is sinds 1 mei 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking getreden. De belangrijkste wijziging? Er worden 13 vennootschapsvormen afgeschaft en er blijven er nog vier hervormden…


Is er nog een financieel plan nodig bij de BV?

De nieuwe vennootschapswetgeving voorziet in een belangrijke wijziging bij het oprichten van een besloten vennootschap. Er is niet langer een minimumkapitaal nodig. Is het opstellen van een financieel plan dan nog wel verplicht?   Hoewel de wet…


Het nieuwe vennootschapsrecht

Eindelijk, een dynamisch vennootschapsrecht Starten zonder risico is eenvoudiger dan ooit tevoren. Toegegeven, een heuse update maar wél een hele goede!  Ondernemingoprichten.be wil je gerust uitnodigen om een keer de mogelijkheden te bespreken. Dit…


Bijberoep zelfstandige worden in eenmanszaak is geen goed idee

Een eenmanszaak oprichten is geen goed idee indien je bijberoep zelfstandige wil worden. Tenzij je graag veel belastingen wenst te betalen.  Je inkomsten uit je hoofdberoep zorgen immers voor de opvulling van de progressieve tarieven inzake…


Eenmanszaak stopzetten en naar vennootschap overschakelen

Door de verlaging van de vennootschapsbelasting is het interessant om je zelfstandige activiteiten onder de vorm van een vennootschap uit te oefenen. Als accountantskantoor hebben wij inmiddels tientallen vennootschappen opgericht om onze cliënten…


Gebroken boekjaar: intressant of niet

Een gebroken boekjaar is een boekjaar dat niet loopt van 1 januari tot 31 december. Kortom, er wordt afgeweken van de gewone kalenderjaren. Zulk gebroken boekjaar is enkel mogelijk voor rechtspersonen. Zowat alle vennootschappen in België hebben de…


2017 bijna ten einde, tijd om actie te nemen

Nu het jaar bijna om is, is voor enkele duidelijk dat er dringend actie nodig is om in te grijpen. De meerderheid van de aanvragen die we gedurende december ontvangen is een noodkreet om bij te sturen. Kies daarom steeds voor een tussentijdse staat…


De rechten van ieder aandeelhouder

In dit artikel wordt er ingegaan op de rechten die ieder aandeelhouder bezit. Minderheidsaandeelhouder of volledig aandeelhouder, de bescherming en rechten worden in een overzicht behandeld. Meesters Accountants voorziet eveneens bemiddeling of…