Waarom het aankopen van een laptop van minder dan €1.000 fiscaal interessant kan zijn

U koopt als zelfstandige een laptop aan die u beroepsmatig zal gebruiken. Na verloop van tijd zal u die misschien deels of enkel nog privé gebruiken. Wat dan met de afgetrokken BTW?

Aftrek in functie van beroepsgebruik

U zal ondertussen de algemene regel inzake de btw-aftrek wel kennen. Koopt u een laptop die u 100% beroepsmatig zal gebruiken, dan is de btw voor de volle 100% aftrekbaar. Gebruikt u die daarentegen ook voor 40% privé, dan kan de btw slechts voor 60% worden afgetrokken.
Als u niet exact kan uitdrukken hoeveel de laptop privé en hoeveel de laptop beroepsmatig zal gebruikt worden, kan u altijd de btw-aftrek forfaitair bepalen op 75% zolang het beroepsgebruik overwegend is. Concreet: zolang het beroepsgebruik meer als 50% is.

Wat als het beroepsgebruik daalt?

Het is niet abnormaal dat na verloop van tijd het beroepsgebruik van uw laptop daalt. Als dit gebeurt, moet de btw-aftrek gecorrigeerd worden. Het recht op aftrek van btw is niet definitief verworven op het moment van aankoop. Voor roerende zaken is dit pas het geval na verloop van vijf jaar.
Als het beroepsgebruik daalt in de loop van die eerste vijf jaar, dan moet er dus een deel van de afgetrokken btw teruggestort worden.

Een voorbeeld kan duidelijkheid brengen. Stel u koopt een laptop van € 1.500 en 21% btw (oftewel € 315). Als u die eerst 100% beroepsmatig gebruikt is die € 315 volledig aftrekbaar.
Als u volgend jaar de laptop ook voor 30% privé zou gebruiken, moet u € 18.90 van de afgetrokken btw terugstorten. De berekening gaat als volgt:

€ 315 x 30% x 1/5 = € 18.90

Ook voor de volgende drie jaren zal u dezelfde btw-correctie moeten doorvoeren, tenzij het beroepsgebruik opnieuw verandert.
Interessant om te weten is wel dat wanneer u kiest voor de forfaitaire btw-aftrek van 75%, er geen correcties moeten gebeuren zolang het beroepsgebruik boven de 50% blijft.

Waarom kan een laptop van minder dan €1.000 interessant zijn?

Voor aankopen van minder dan €1.000 moeten er geen correcties of herzieningen gebeuren als het beroepsgebruik daalt. Dus als het beroepsgebruik van een laptop van €999 gedurende de eerste vijf jaar daalt van 100% naar 40%, moeten er geen terugstortingen gebeuren. Voor een laptop van meer dan €1.000 moet dit wel!

Wat als u de laptop enkel nog privé gebruikt?

Btw-technisch noemen we dat een onttrekking. Dan moet u btw betalen op de waarde op het moment van de onttrekking. Het is niet zozeer een correctie van de afgetrokken btw, maar vergelijkbaar met de btw op de aankoop van een occasielaptop.
Hier speelt de prijs wel niet van belang. Valt het beroepsgebruik volledig weg, dan moet altijd btw betaald worden op de onttrekking.