+32 (0) 3 296 00 65
vincent@meesters.be

17 mei 2020

Verlaagd tarief vennootschapsbelasting starter zelfstandige en 45.000 euro inkomen.

Dit artikel bevat een tip tot optimalisatie op fiscaal vlak. Zulke optimalisatie is standaard voor alle cliënten van ons kantoor. Indien je via ons uw vennootschap opricht, voorzien wij alle fiscale clausules in de oprichtingsakte en adviseren wij op maat van jouw verhaal. Je ontvangt bijgevolg advies dat zichzelf ruimschoots terugverdiend. Dit maakt ondernemingoprichten.be enorm sterk. Dit is de kwaliteit van accountants!

Dient U als starter zelfstandige een inkomen aan te geven van 45.000 euro? Wat heeft dat te betekenen? Allereerst starten we met de samenstelling van de 45.000 euro te onderzoeken.

Wat valt onder de berekening van 45.000 euro.

Alles wat als inkomen opgenomen wordt door de zelfstandige telt mee voor de berekening van de 45.000 euro. Men bepaalt overigens dan de bezoldiging die toegekend dient te worden aan minstens één bedrijfsleider. Je mag niet de samenstelling maken van alle bezoldigingen te samen.

De bezoldiging telt alle inkomsten van de bedrijfsleider. Hieronder vallen dus de netto-opnames, de bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen indien deze voldaan worden door de vennootschap. De voordelen alle aard mag je ook mee opnemen voor de berekening.

Concreet wil men ervoor zorgen dat je genoeg belastbare inkomen opneemt die aangegeven worden via de personenbelasting van de bedrijfsleider. Gezien de hoge belastingtarieven in de personenbelasting, geniet je dan het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting. Dit verlaagde tarief bedraagt slechts 20% i.p.v. 29%.

Informatief:

Het normale tarief zal in 2020 dalen van 29% naar 25% zodat de kloof tussen het verlaagd tarief en normale tarief kleiner wordt.

Het verlaagde tarief geldt tot een schijf van de eerste 100.000 euro belastbare basis. Heb je bijvoorbeeld een winst van 120.000 euro en kan je aanspraak maken op het verlaagd tarief? Dan zal je op 20.000 euro (120.000 euro – 100.000 euro) het normale tarief betalen.

Belastbaar resultaat in de vennootschap lager dan 45.000 euro

Deze regel is van tel voor de meerderheid van de Belgische KMO’s. Indien het belastbaar resultaat lager is dan 45.000 euro (voor uitkering van de bezoldiging!) is het voldoende dat je meer inkomen opneemt uit de vennootschap dan de belastbare basis in de vennootschap na uitkering van de bezoldiging. Voorbeeld met een belastbaar resultaat van 40.000 euro, voor uitkering van de bezoldiging.

  • 40.000 euro is lager dan 45.000 euro. Bijgevolg is het voldoende om minstens 20.000 euro op te nemen uit de vennootschap. Er rest dan nog een belastbare basis van 20.000 euro na aftrek van de bezoldigingen aan één bedrijfsleider.

Starter zelfstandigen

Vaak hebben wij cliënten die als starter per direct 45.000 euro wensen aan te geven als bezoldiging. In de meerderheid van de gevallen is men niet op de hoogte van de laatste nieuwe wetswijzigingen (fiscaal). Dit is niet vereist gezien starters de eerste vier boekjaren zijn uitgesloten van de bezoldigingsvereiste voor de toekenning van het verlaagde tarief. Je leest dit goed, als starter kan je zelfs zonder enige bezoldiging alsnog het verlaagde tarief benutten!

In combinatie met andere stelsels (VVPR-Bis of liquidatiereserve) kan dit de belastingdruk behoorlijk drukken. De eerste schijf tot 100.000 euro is dan immers belast aan slechts 20% vennootschapsbelasting. Bij uitkering van de reserves maken wij het mogelijk dat de roerende voorheffing van 30% daalt naar 15%. De oprichtingsakte dient bepaalde clausules te bevatten die verplicht opgenomen dienen te worden. Via ondernemingoprichten.be ben je zeker van de kwaliteit van je akte. Een akte is sedert 2019 meer dan een juridisch document. Het heeft het karakter van een fiscaal instrument verkregen.

Meesters in oprichtingen

Een start wil je gelijk goed nemen. Naast gecertificeerd accountants zijn wij ondernemers in hart en nieren. Dit maakt ons de partner bij uitstek. 
HET BREIN ACHTER DEZE SITE
nl_BENederlands (België)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram