Month: декември 2017

2017 bijna ten einde, tijd om actie te nemen

Nu het jaar bijna om is, is voor enkele duidelijk dat er dringend actie nodig is om in te grijpen. De meerderheid van de aanvragen die we gedurende december ontvangen is een noodkreet om bij te sturen. Kies daarom steeds voor een tussentijdse staat…