2017 bijna ten einde, tijd om actie te nemen

Nu het jaar bijna om is, is voor enkele duidelijk dat er dringend actie nodig is om in te grijpen. De meerderheid van de aanvragen die we gedurende december ontvangen is een noodkreet om bij te sturen.

Kies daarom steeds voor een tussentijdse staat na afloop van de eerste helft van het jaar. Hieruit zal duidelijk worden wat de toekomst zal brengen op basis van omzet en resultaten. Men mag niet blind varen in de fiscaliteit. Meermaals komt hieruit naar voren dat de huidige koers zal resulteren in hoge belastingtarieven. Oplossing?

Een vennootschap is in staat om de nadelen van de directe taxatie in de personenbelasting, zoals van toepassing in een eenmanszaak, deels te neutraliseren. Een IPT, overdraagbaar resultaat (zowel winst als verlies), balans tussen privé/zakelijk heeft immense voordelen.

Meteen starten met een vennootschap kan maar hoeft niet. Men kan immers beperkte structuren via eenmanszaak laten lopen. Een start nemen met een eenmanszaak kan, met inbegrip van het risico voor latere stopzettingsmeerwaarden. Desalniettemin kan dit in bepaalde gevallen een goede manier zijn om te starten met ondernemen.

Een vennootschap starten hoeft niet te betekenen dat je meteen de grote kapitalen dient aan te wenden. Tamelijk kostenefficiënt starten kan via commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma. Het risico blijft identiek aan dat van een eenmanszaak. De kost tot opstart is niet zoveel meer. Een goede start daarentegen is onbetaalbaar!