Nacebel Activiteiten Codes

Alle activiteitencodes op een rij

KBO – NACEBEL 2008

Code Omschrijving
A SECTIE A — LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ
01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
011 Teelt van eenjarige gewassen
0111 Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
01110 Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
0111001 Graanteelt (m.u.v. rijst): tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, enz.
0111002 Teelt van oliehoudende zaden en van peulvruchten: aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz.
0111003 Teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen
0111004 Teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw
0111005 Teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd
0112 Teelt van rijst
01120 Teelt van rijst
0113 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
01130 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
0113001 Teelt van paddestoelen en truffels
0113002 Teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt
0113011 Aardappelteelt
0113012 Teelt van wortels en knollen met een hoog zetmeel- of inulinegehalte
0114 Teelt van suikerriet
01140 Teelt van suikerriet
0115 Teelt van tabak
01150 Teelt van tabak
0116 Teelt van vezelgewassen
01160 Teelt van vezelgewassen
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen
01191 Teelt van bloemen
0119101 Teelt van bloemen en snijbloemen
0119102 Vervaardiging van gedroogde bloemen
0119103 Teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt
01199 Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.
012 Teelt van meerjarige gewassen
0121 Teelt van druiven
01210 Teelt van druiven
0121001 Teelt van wijn- en tafeldruiven
0122 Teelt van tropisch en subtropisch fruit
01220 Teelt van tropisch en subtropisch fruit
0123 Teelt van citrusvruchten
01230 Teelt van citrusvruchten
0124 Teelt van pit- en steenvruchten
01240 Teelt van pit- en steenvruchten
0124001 Fruitteelt: de teelt van appels, peren, abrikozen, kersen, perziken, enz.
0125 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
01250 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
0126 Teelt van oliehoudende vruchten
01260 Teelt van oliehoudende vruchten
0127 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01270 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
0128 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
01280 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
0128001 Kruidenteelt: kappers, paprika’s, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz.
0128011 Teelt van specerijgewassen: laurier, bazielkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel, muskaatnoot, gember, enz.
0128021 Teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding en dergelijke
0129 Teelt van andere meerjarige gewassen
01290 Teelt van andere meerjarige gewassen
0129001 Teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk.
013 Plantenvermeerdering
0130 Plantenvermeerdering
01301 Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
01309 Overige plantenvermeerdering
0130901 Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten: struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz.
0130902 Teelt van zoden om te verplanten
014 Veeteelt
0141 Fokken van melkvee
01410 Fokken van melkvee
0141001 Fokken van melkvee
0141002 Productie van niet-behandelde (rauwe) melk van koeien of buffels
0142 Fokken van andere runderen en buffels
01420 Fokken van andere runderen en buffels
0143 Fokken van paarden en andere paardachtigen
01430 Fokken van paarden en andere paardachtigen
0144 Fokken van kamelen en andere kameelachtigen
01440 Fokken van kamelen en andere kameelachtigen
0145 Fokken van schapen en geiten
01450 Fokken van schapen en geiten
0145001 Fokken van schapen en geiten
0145002 Productie van ruwe wol
0145003 Productie van rauwe schape- en geitemelk
0146 Fokken van varkens
01461 Fokvarkenshouderijen
0146101 Fokvarkenshouderijen, inclusief de fokkerijen van everzwijnen
01462 Varkensvetmesterijen
0146201 Varkensvetmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden
0147 Fokken van pluimvee
01471 Kippenkwekerijen
01472 Productie van eieren van pluimvee
01479 Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen
0149 Fokken van andere dieren
01490 Fokken van andere dieren
0149001 Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas
0149002 Fokken van konijnen
0149003 Fokken van huisdieren (met uitzondering van vissen)
0149004 Fokken van pelsdieren
0149005 Fokken van wild in kwekerijen
0149006 Kweken van huisjesslakken (escargots)
0149007 Fokken van andere dieren, n.e.g.
015 Gemengd bedrijf
0150 Gemengd bedrijf
01500 Gemengd bedrijf
0150001 Teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk van de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt
016 Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
0161 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
01610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
0161001 Voorbereiden van landbouwvelden
0161002 Opzetten van een teelt
0161003 Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht
0161004 Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
0161005 Overplanten van rijst en uitdunnen van bieten
0161006 Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel
0161007 Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw
0161008 Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
0162 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
01620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
0162001 Kunstmatige inseminatie
0162002 Scheren van schapen voor derden
0162003 Inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen van gevogelte, het reinigen van hokken
0162011 Activiteit van hoefsmeden
0163 Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
01630 Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
0163001 Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren
0164 Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
01640 Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
017 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
0170 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
01700 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
0170001 Jacht en plaatsen van vallen voor dieren op commerciële basis voor de voedselvoorziening, voor het verzamelen van bont of huiden, t.b.v. onderzoekscentra en dierentuinen of voor gebruik als huisdier
02 Bosbouw en de exploitatie van bossen
021 Bosbouw
0210 Bosbouw
02100 Bosbouw
0210001 Houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden
0210002 Teelt van hakhout
0210003 Exploitatie van bosboomkwekerij
022 Exploitatie van bossen
0220 Exploitatie van bossen
02200 Exploitatie van bossen
0220001 Exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout
023 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
0230 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
02300 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
024 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
0240 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
02400 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
0240001 Inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging
0240002 Vervoer van stamstukken in het bos
03 Visserij en aquacultuur
031 Visserij
0311 Zeevisserij
03110 Zeevisserij
0311001 Visserij op volle zee en in kustwateren
0311002 Vangen van schaal- en schelpdieren in zee
0311003 Diensten in verband met de zeevisserij met uitzondering van de ondersteunende diensten voor de visvangst als sport of recreatie
0312 Binnenvisserij
03120 Binnenvisserij
032 Aquacultuur
0321 Mariene aquacultuur
03210 Mariene aquacultuur
0321001 Kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis
0321002 Teelt van porphyra en andere eetbare zeewieren
0322 Aquacultuur in zoet water
03220 Aquacultuur in zoet water
0322001 Visteelt in zoet water
B SECTIE B — WINNING VAN DELFSTOFFEN
05 Winning van steenkool en bruinkool
051 Winning van steenkool
0510 Winning van steenkool
05100 Winning van steenkool
0510001 Wassen, kalibreren, sorteren, vergruizen, enz., van steenkool
0510002 Vervaardiging van steenkoolagglomeraten
052 Winning van bruinkool
0520 Winning van bruinkool
05200 Winning van bruinkool
06 Winning van aardolie en aardgas
061 Winning van aardolie
0610 Winning van aardolie
06100 Winning van aardolie
062 Winning van aardgas
0620 Winning van aardgas
06200 Winning van aardgas
0620001 Winning van condensaten
0620002 Verwijderen en scheiden van vloeibare koolwaterstoffracties
07 Winning van metaalertsen
071 Winning van ijzererts
0710 Winning van ijzererts
07100 Winning van ijzererts
072 Winning van non-ferrometaalertsen
0721 Winning van uranium- en thoriumerts
07210 Winning van uranium- en thoriumerts
0729 Winning van andere non-ferrometaalertsen
07290 Winning van andere non-ferrometaalertsen
08 Overige winning van delfstoffen
081 Winning van steen, zand en klei
0811 Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen
08111 Winning van bouw- en siersteen
0811101 Winning, het ruw houwen en zagen van steensoorten voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, zoals marmer, graniet, zandsteen, enz.
08112 Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen
0811201 Winning, malen en breken van cementsteen
0811211 Winning, malen en breken van kalksteen
0811212 Winning van ongebrande dolomiet
0811221 Winning van leisteen
0812 Winning van grind, zand, klei en kaolien
08121 Winning van grind
0812101 Winning van grind uit groeven of door middel van uitbaggering
0812102 Breken en malen van grind
08122 Winning van zand
0812201 Winning van industriezand en zand voor het bouwbedrijf uit groeven of door middel van uitbaggering
08123 Winning van klei en kaolien
089 Winning van delfstoffen, n.e.g.
0891 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
08910 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
0892 Winning van turf
08920 Winning van turf
0892001 Vervaardiging van tuinturf
0893 Zoutwinning
08930 Zoutwinning
0899 Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
08990 Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
0899001 Winning van mineralen en overige materialen:  teelaarde en humus, schuur-, slijp- en polijstmiddelen, asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen, kwarts, mica, enz.
09 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw
091 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
0910 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
09100 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
0910001 Proefboren, gericht boren en bijboren met betrekking tot de aardolie- en aardgaswinning
0910002 Onderneming voor het opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens
099 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
0990 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
09900 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
C SECTIE C — INDUSTRIE
10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
101 Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten
1011 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
1011001 Slachten van dieren
1011002 Productie van vers vlees, als hele dieren of in delen
1011003 Productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen
1011004 Smelten en raffineren van reuzel en van andere dierlijke vetten, geschikt voor consumptie
1011005 Verwerking van slachtafvallen en krengen; productie van vleesmeel en -poeder en van beendermeel.
1011006 Bewerking van natuurlijke darmen
1011007 Productie van ongewassen huidwol, inclusief ruggewassen huidwol
1011011 Productie van gekoeld of bevroren vlees, als hele dieren of in delen
1012 Verwerking en conservering van gevogelte
10120 Verwerking en conservering van gevogelte
1012001 Slachten van gevogelte
1012002 Bereiding van vers vlees van gevogelte
1012003 Productie van vers vlees van gevogelte in individuele porties
1012004 Productie van veren en dons
1013 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
1013001 Productie van gedroogd, gezouten of gerookt vlees
1013002 Vervaardiging van producten op basis van vlees (charcuteriewaren): worst, salami, witte pens, bloedworst, andouillettes, cervelaatworst, patés, galantines, rillette, gekookte ham, enz.
1013011 Productie van diepgevroren vleeswaren
102 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
1020 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
10200 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
1020001 Conservering , koelen of diepvriezen van vis en schaal- en weekdieren: drogen, roken, zouten, pekelen, inblikken, enz.
1020002 Vervaardiging van producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren: productie van gekookte vis, visfillets, kuit en hom, kaviaar, kaviaarsurrogaten, enz.
1020011 Bevriezen of diepvriezen van vis, schaal- en weekdieren
103 Verwerking en conservering van groenten en fruit
1031 Verwerking en conservering van aardappelen
10311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
1031101 Productie van aardappelconserven, exclusief diepgevroren producten
1031102 Productie van gedehydreerde aardappelpuree
1031103 Productie van chips en dergelijke producten
1031104 Industrieel schillen van aardappelen
10312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen
1031201 Vervaardiging van diepgevroren aardappelproducten
1032 Vervaardiging van groente- en fruitsappen
10320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen
1032001 Vervaardiging van fruitsiropen
1039 Overige verwerking en conservering van groenten en fruit
10391 Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
1039101 Productie van uit groenten bestaande voedingsmiddelen
1039102 Conservering van groenten: drogen, inleggen in olie of in azijn, inblikken, enz.
10392 Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit
1039201 Productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelen
1039202 Vervaardiging van jam, marmelade, gelei en fruitmoes
1039203 Conservering van fruit: bevriezen, drogen, inleggen, inblikken, enz.
10393 Productie van diepgevroren groenten en fruit
104 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
1041 Vervaardiging van oliën en vetten
10410 Vervaardiging van oliën en vetten
1041001 Raffinage van plantaardige oliën: olijfolie, sojaolie, enz.
1042 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten
10420 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten
105 Vervaardiging van zuivelproducten
1051 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
10510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
1051001 Vervaardiging van verse vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerd en/of ultra-hoog verhit
1051002 Vervaardiging van room van verse verwerkte vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerd
1051003 Vervaardiging van ingedikte melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
1051004 Productie van boter
1051005 Productie van kaas en wrongel
1051006 Productie van wei
1051007 Productie van caseïne en lactose (melksuikers).
1051008 Productie van yoghurt
1051009 Productie van verse desserten op basis van melk
1052 Vervaardiging van consumptie-ijs
10520 Vervaardiging van consumptie-ijs
1052001 Productie van roomijs en ander consumptieijs (bv sorbet), inclusief roomijs dat door de producent zelf langs de openbare weg verkocht wordt
106 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten
1061 Vervaardiging van maalderijproducten
10610 Vervaardiging van maalderijproducten
1061001 Malen van granen: productie van meel, gries, griesmeel en pellets van tarwe, rogge, haver, maïs en andere granen
1061002 Vervaardiging van graanpreparaten voor het ontbijt
1061003 Vervaardiging van bereide meelmengsels voor brood, cake, biscuits, pannekoeken, enz.
1062 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
10620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
107 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren
1071 Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
10711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
1071101 Industriële vervaardiging van bakkerijproducten hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de detailhandel, horecabedrijven, enz.: brood, gebakjes, taarten en ander vers of diepgevroren banketbakkerswerk
1071102 Vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg
10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
1071201 Ambachtelijke vervaardiging van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk door warme bakkers
1072 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
1072001 Vervaardiging van beschuit, koekjes, peperkoek, enz.
1072002 Vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten
1072003 Vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten
1073 Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren
10730 Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren
1073001 Vervaardiging van al dan niet gevulde, verse of gekookte pasta’s als macaroni, spaghetti, noedels, lasagne, enz.
108 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen
1081 Vervaardiging van suiker
10810 Vervaardiging van suiker
1081001 Productie van riet-, biet-, ahorn, palmsuiker, enz., en van stroop van deze suikers
1081002 Productie van saccharosesuiker
1082 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
1082001 Vervaardiging van cacao, – boter, – vet en -olie
1082002 Vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten.
1082003 Vervaardiging van suikerwerk
1082004 Konfijten van vruchten
1083 Verwerking van thee en koffie
10830 Verwerking van thee en koffie
1083001 Branden van koffie en verwijderen van cafeïne: vervaardiging van gemalen koffie, van oploskoffie, van extracten en concentraten van koffie
1083002 Vervaardiging van koffiesurrogaten
1083003 Mengen van thee en maté
1083004 Vervaardiging van kruidentheeën (pepermunt, verveine, kamille, enz.)
1084 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
10840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
1084001 Vervaardiging van specerijen en kruiderijen (inclusief malen, mengen, enz.)
1084002 Vervaardiging van azijn
1084003 Vervaardiging van sausen
1085 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
10850 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
1085001 Productie van vers bereide maaltijden die vlees bevatten
1085011 Productie van diepgevroren bereide maaltijden die vlees bevatten
1085021 Productie van vers bereide maaltijden die vis bevatten
1085031 Productie van diepgevroren bereide maaltijden die vis bevatten
1086 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
10860 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
1086001 Vervaardiging van levensmiddelen die bestemd zijn voor bijzondere voeding: zuigelingenvoeding, opvolgmelk en andere opvolgvoeding, babyvoeding, enz.
1089 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
10890 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
1089001 Vervaardiging van bereiden soepen of bouillons
1089002 Vervaardiging van houdbare melkdesserten
1089003 Vervaardiging van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die met vitaminen, proteïnen, enz. zijn verrijkt
1089011 Vervaardiging van kunsthoning en karamel
109 Vervaardiging van diervoeders
1091 Vervaardiging van veevoeders
10910 Vervaardiging van veevoeders
1091001 Vervaardiging van bereide veevoeders, inclusief toevoegingen
1092 Vervaardiging van voeders voor huisdieren
10920 Vervaardiging van voeders voor huisdieren
11 Vervaardiging van dranken
110 Vervaardiging van dranken
1101 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
11010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
1101001 Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken zoals whisky, cognac, gin, enz.
1101002 Vervaardiging van likeuren en aperitieven op basis van alcohol
1102 Vervaardiging van wijn uit druiven
11020 Vervaardiging van wijn uit druiven
1102001 Vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn, champagne, enz.
1103 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
11030 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
1103001 Vervaardiging van cider, perenwijn en andere vruchtenwijn
1104 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
11040 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
1104001 Vervaardiging van gearomatiseerde wijnen (vermout)
1105 Vervaardiging van bier
11050 Vervaardiging van bier
1106 Vervaardiging van mout
11060 Vervaardiging van mout
1107 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
11070 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
1107001 Productie van natuurlijk mineraalwater
1107002 Vervaardiging van niet-alcoholische dranken, m.u.v. bier en alcoholvrije wijn : natuurlijk mineraalwater,  water met toegevoegde zoetstoffen en/of gearomatiseerd water: limonade, cola, tonics, enz.
1107003 Productie van ijsthee
12 Vervaardiging van tabaksproducten
120 Vervaardiging van tabaksproducten
1200 Vervaardiging van tabaksproducten
12000 Vervaardiging van tabaksproducten
1200001 Vervaardiging van tabaksproducten zoals sigaretten, sigarettentabak, sigaren, pijptabak, pruimtabak en snuif
1200002 Vervaardiging van gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak
13 Vervaardiging van textiel
131 Bewerken en spinnen van textielvezels
1310 Bewerken en spinnen van textielvezels
13100 Bewerken en spinnen van textielvezels
1310001 Voorbewerking, kaarden en kammen van katoen- of katoenachtige vezels
1310002 Spinnen van garens, hetzij van katoen, hetzij van katoenachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor het weven, het breien, enz.
1310011 Spinnen van garens, hetzij van vlas, hetzij van vlasachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor het weven, het breien, enz.
1310021 Textureren, twisten, twijnen, kabelen en dippen van synthetisch of kunstmatig vezelgaren
1310031 Vervaardiging van borduurgarens
1310041 Voorbewerken en spinnen van andere textielvezels, zoals jute of bastvezels
1310042 Vervaardiging van papiergaren
132 Weven van textiel
1320 Weven van textiel
13200 Weven van textiel
1320001 Vervaardiging van brede katoenweefsels of van katoenachtige synthetische of kunstmatige garens
1320002 Vervaardiging van fluweel, chenilleweefsel, lussenweefsel (bad- of frotteerstof), weefsel met gaasbinding (inclusief verbandweefsel), enz.
1320011 Vervaardiging van brede weefsels van kamwol of van kamwolachtige synthetische en kunstmatige garens
1320021 Vervaardiging van textielstoffen van polypropeen
133 Textielveredeling
1330 Textielveredeling
13300 Textielveredeling
1330001 Bleken, verven, voorbereiden en bedrukken (zeefdrukken)  van textielvezels, garens, weefsels, stoffen en confectieartikelen (inclusief kleding)
1330002 Drogen, stomen, krimpen, repareren, sanforiseren, merceriseren, enz. van niet zelf geproduceerd textiel
139 Vervaardiging van andere textielproducten
1391 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
13910 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
1392 Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding
13921 Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik
1392101 Vervaardiging van tafel-, bed-, toilet- en huishoudlinnen
1392102 Vervaardiging van dekbedden, dekens, gewatteerde dekens, beddespreien, kussens, poefs, peluws, slaapzakken, enz.
1392103 Vervaardiging van stofdoeken, vaatdoeken en dergelijke
13929 Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding
1392901 Vervaardiging van geconfectioneerde stofferingsartikelen: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, meubelhoezen, enz.
1392902 Vervaardiging van confectie-artikelen voor stoffering: dekzeilen, tenten, zeilen voor pleziervaartuigen, luifels, losse hoezen voor auto’s, machines of meubels,  enz.
1392903 Vervaardiging van vlaggen, vaandels, banieren, enz.
1393 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
13930 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
1393001 Vervaardiging van vloerbedekkingen van textiel, inclusief die van naaldgetouwvilt: tapijten, karpetten, matten en tegels
1394 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten
13940 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten
1395 Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden  textielvlies, exclusief kleding
13950 Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden  textielvlies, exclusief kleding
1396 Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel
13960 Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel
1396001 Vervaardiging van smalle weefsels en lint (inclusief bolduclint), zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde, evenwijdig lopende draden of textielvezels
1396002 Vervaardiging van etiketten, insignes, badges, enz.
1396003 Vervaardiging van sierartikelen: vlechten, eikels, kwasten, pompons, enz.
1396004 Vervaardiging van weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of voorzien van inlagen van kunststof
1399 Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.
13990 Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.
1399001 Vervaardiging van vilt
1399002 Vervaardiging van tule en filetweefsel, van kant aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven, en van borduurwerk
14 Vervaardiging van kleding
141 Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding
1411 Vervaardiging van kleding van leer
14110 Vervaardiging van kleding van leer
1412 Vervaardiging van werkkleding
14120 Vervaardiging van werkkleding
1413 Vervaardiging van andere bovenkleding
14130 Vervaardiging van andere bovenkleding
1413001 Vervaardiging van bovenkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal, als weefsels,brei- en haakwerk, gebonden textielvlies, enz., voor heren,dames en kinderen: mantels, kostuums, enz.
1413011 Vervaardiging van maatkleding
1414 Vervaardiging van onderkleding
14140 Vervaardiging van onderkleding
1414001 Vervaardiging van onderkleding voor heren, dames en kinderen, van al dan niet zelf geproduceerd materiaal als weefsels, brei- en haakwerk, kant, enz.: overhemden, slips, pyjama’s, enz.
1419 Vervaardiging van andere kleding en toebehoren
14191 Vervaardiging van hoeden en petten
1419101 Vervaardiging van hoeden en petten
1419102 Vervaardiging van hoofddeksels van bont
14199 Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g.
1419901 Vervaardiging van overige kledingsaccessoires: handschoenen (inclusief lederen handschoenen), ceinturen, sjaals, dassen, haarnetjes, enz.
1419902 Vervaardiging van schoeisel van textiel zonder aangezette zool
142 Vervaardiging van artikelen van bont
1420 Vervaardiging van artikelen van bont
14200 Vervaardiging van artikelen van bont
1420001 Vervaardiging van bontkleding en kledingaccessoires van bont
1420002 Vervaardiging van diverse artikelen van pelterijen: vloerkleedjes, niet-opgevulde poefs, poetsdoeken voor industrieel gebruik, enz.
143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding
1431 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken
14310 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken
1439 Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding
14390 Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding
15 Vervaardiging van leer en van producten van leer
151 Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont
1511 Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont
15110 Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont
1511001 Vervaardiging van zeemleer, perkament, lakleer en gemetalliseerd leer
1511002 Vervaardiging van kunstleer uit afval van huiden
1511003 Lederfinishingbedrijf
1511011 Bereiden en verven van pelterijen en van niet onthaarde huiden en vellen: ontvlezen, touwen, looien, bleken, scheren, plukken en verven van pelterijen
1512 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en  tuigmakerswerk
15120 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en  tuigmakerswerk
1512001 Vervaardiging van reiskoffers, tassen e.d. van leer, kunstleer of ongeacht welk ander materiaal, zoals kunststof, textiel, karton, enz., indien dezelfde technieken worden toegepast als bij leer
1512002 Vervaardiging van zadels en de gareelmakerijen
1512003 Vervaardiging van overige artikelen van leer of van kunstleer: drijfriemen, pakking, enz.
152 Vervaardiging van schoeisel
1520 Vervaardiging van schoeisel
15200 Vervaardiging van schoeisel
1520001 Vervaardiging van schoeisel, ongeacht het gebruik, de wijze van vervaardiging (inclusief gieten) of de grondstof, maar exclusief  van rubberen schoeisel
1520002 Vervaardiging van delen van schoeisel: bovendelen en delen daarvan, buiten- en binnenzolen, hakken, enz., maar exclusief delen van rubber
16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk,  exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
161 Zagen en schaven van hout
1610 Zagen en schaven van hout
16100 Zagen en schaven van hout
1610001 Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
1610002 Vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen
1610003 Vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren
1610004 Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout.
1610005 Vervaardiging van houtwol, – meel, – schillen en spanen
1610011 Impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen tegen maakloon
162 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk
1621 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
16210 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
1621001 Vervaardiging van fineer
1621002 Vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen
1622 Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
16220 Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
1623 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
16230 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
1624 Vervaardiging van houten emballage
16240 Vervaardiging van houten emballage
1624001 Vervaardiging van houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen
1624002 Vervaardiging van houten laadborden, laadkisten en andere laadplateaus
1624003 Vervaardiging van houten vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk
1629 Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van  artikelen van kurk, riet of vlechtwerk
16291 Vervaardiging van andere artikelen van hout
1629101 Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen: strijkplanken, kapstokken, enz.
1629102 Vervaardiging van houten beeldjes en andere siervoorwerpen, inlegwerk
1629103 Vervaardiging van houten koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts, enz.
1629104 Vervaardiging van gedraaide houten garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor gereedschap, kwasten, borstels en bezems
1629105 Vervaardiging van gedraaide houten spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor naaigaren en andere dergelijke artikelen
1629106 Vervaardiging van houten schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers
1629107 Vervaardiging van houten ladders
1629108 Vervaardiging van houten sierlijsten voor schilderijen
16292 Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk
1629201 Vervaardiging van natuurkurk
1629202 Vervaardiging van vlechten en artikelen van vlechtstoffen: Chinamatten, grove stromatten, horden, enz.
17 Vervaardiging van papier en papierwaren
171 Vervaardiging van papierpulp, papier en karton
1711 Vervaardiging van papierpulp
17110 Vervaardiging van papierpulp
1712 Vervaardiging van papier en karton
17120 Vervaardiging van papier en karton
1712001 Strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van papier.
1712002 Vervaardiging van krantenpapier en van ander druk- of schrijfpapier
1712003 Vervaardiging van fantasiepapier en ander speciaal papier
1712011 Strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van karton
172 Vervaardiging van artikelen van papier of karton
1721 Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton
17210 Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton
1721001 Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton.
1721002 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van gegolfd papier of golfkarton
1721003 Vervaardiging van vouwdozen
1721004 Vervaardiging van ander papieren of kartonnen verpakkingsmateriaal
1722 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
17220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
1723 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier
17230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier
1723001 Vervaardiging van enveloppen en postkaarten
1724 Vervaardiging van behangpapier
17240 Vervaardiging van behangpapier
1729 Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton
17290 Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton
1729001 Vervaardiging van etiketten
18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
181 Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen
1811 Krantendrukkerijen
18110 Krantendrukkerijen
1811001 Drukkerijen van kranten, inclusief reclamebladen
1812 Overige drukkerijen
18120 Overige drukkerijen
1812001 Drukken van tijdschriften, andere periodieken, boeken, enz. d.m.v. offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto- of thermokopieerapparaten, enz.
1813 Prepress- en premediadiensten
18130 Prepress- en premediadiensten
1813001 Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier
1813002 Reproductie: productie van boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten, diepdrukreproducties en diepdrukcilinders
1813011 Gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, layouts, dummies, enz.
1813012 Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers
1813013 Overige grafische activiteiten n.e.g.
1814 Binderijen en aanverwante diensten
18140 Binderijen en aanverwante diensten
1814001 Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz.
1814002 Vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of karton voor o.m. handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal, enz.
182 Reproductie van opgenomen media
1820 Reproductie van opgenomen media
18200 Reproductie van opgenomen media
1820001 Reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met muziek- of andere geluidsopnamen
1820011 Reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compactdiscs, banden en cassettes met films en andere video-opnamen
1820021 Reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compactdiscs, banden of cassettes
19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten
191 Vervaardiging van cokesovenproducten
1910 Vervaardiging van cokesovenproducten
19100 Vervaardiging van cokesovenproducten
192 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
1920 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
19200 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
1920001 Productie van motorbrandstoffen: benzine, kerosine enz.
20 Vervaardiging van chemische producten
201 Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en  stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetische rubber in  primaire vormen
2011 Vervaardiging van industriële gassen
20110 Vervaardiging van industriële gassen
2011001 Vervaardiging van elementaire gassen
2011002 Vervaardiging van mengsels van industriële gassen
2012 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten
20120 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten
2012001 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten, ongeacht de oorsprong, als basisstof of als concentraat daarvan
2013 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten
20130 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten
2013001 Vervaardiging van chemische elementen met uitzondering van metalen, industriële elementaire gassen en door kernbrandstoffenindustrie geproduceerde elementen
2013002 Vervaardiging van alkaliën, logen en andere anorganische basen met uitzondering van ammoniak
2013003 Vervaardiging van anorganische metaalzouten
2013004 Roosten van ijzerkies
2014 Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten
20140 Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten
2014001 Vervaardiging van verzadigde en onverzadigde cyclische en acyclische koolwaterstoffen
2014002 Distillatie van koolteer
2015 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
20150 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
2015001 Vervaardiging van meststoffen: enkelvoudige of complexe stikstofhoudende, fosfaat- of kalimeststoffen(potashoudende meststoffen); ureum, ruwe natuurlijke fosfaten en ruwe natuurlijke kalizouten
2016 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
20160 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
2016001 Vervaardiging van polymeren, inclusief die van ethyleen, propyleen, styreen, vinylchloride, vinylacetaat en acryl
2017 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen
20170 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen
2017001 Vervaardiging van synthetisch rubber in primaire vormen – synthetisch rubber – factis
202 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw
2020 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische  producten voor de landbouw
20200 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische  producten voor de landbouw
203 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
2030 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
20300 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
2030001 Vervaardiging van verf en vernis
2030002 Vervaardiging van bereide pigmenten, opacifieermiddelen en verfstoffen
2030003 Vervaardiging van verglaasbare samenstellingen, engobes (slips), enz.
204 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen
2041 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen
20411 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen
2041101 Vervaardiging van zeep
20412 Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen
2041201 Vervaardiging van preparaten voor het parfumeren van lokalen of voor het neutraliseren van geuren
2041202 Vervaardiging van kunstwas en bereide was
2042 Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
20420 Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
2042001 Vervaardiging van parfums en reuk- en toiletwater
2042002 Vervaardiging van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproducten
2042003 Vervaardiging van manicure – en pedicureproducten
2042004 Vervaardiging van shampoo, haarlak, permanentpreparaten en  haarontkrullingspreparaten
2042005 Vervaardiging van ontharingsmiddelen
205 Vervaardiging van andere chemische producten
2051 Vervaardiging van kruit en springstoffen
20510 Vervaardiging van kruit en springstoffen
2051001 Vervaardiging van buskruit
2051002 Vervaardiging van slaghoedjes, detonators en lichtgranaten
2051003 Vervaardiging van pyrotechnische artikelen
2052 Vervaardiging van lijm
20520 Vervaardiging van lijm
2052001 Vervaardiging van cementlijm
2053 Vervaardiging van etherische oliën
20530 Vervaardiging van etherische oliën
2053001 Vervaardiging van extracten van natuurlijke aromatische producten
2059 Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.
20590 Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.
2059001 Vervaardiging van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig, niet-belicht materiaal
2059011 Vervaardiging van chemisch gewijzigde oliën en vetten
2059012 Vervaardiging van speciale smeeroliën op synthetische basis en additieven voor smeerolie
2059013 Vervaardiging van reageermiddelen van gemengde samenstelling voor diagnose of laboratoriumonderzoek, enz.
2059021 Vervaardiging van gelatine en derivaten daarvan
206 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
2060 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
20600 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
2060001 Vervaardiging van kabel van synthetische of kunstmatige filamenten
21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
211 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
2110 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
21100 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
2110001 Onderzoek en op punt stellen van de productie van actief geneeskrachtige substanties, bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen
2110002 Vervaardiging van salicylzuur en o-acetylsalicylzuur
2110003 Verwerking van bloed
2110004 Verwerking van klieren en vervaardiging van klierextracten, enz.
212 Vervaardiging van farmaceutische producten
2120 Vervaardiging van farmaceutische producten
21201 Vervaardiging van geneesmiddelen
2120101 Vervaardiging van overige geneesmiddelen, inclusief homeopathische bereidingen
2120102 Vervaardiging van chemische contraceptiven voor uitwendig gebruik en anticonceptionele middelen met hormonale werking
2120103 Vervaardiging van veterinaire bereidingen
2120104 Vervaardiging van geneeskrachtige kruidentheeën
21209 Vervaardiging van overige farmaceutische producten
22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof
221 Vervaardiging van producten van rubber
2211 Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing
22110 Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing
2219 Vervaardiging van andere producten van rubber
22190 Vervaardiging van andere producten van rubber
2219001 Vervaardiging van drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden van rubber
2219002 Vervaardiging van kledingsartikelen van rubber waarvan de eventuele delen met een oplosmiddel zijn verkleefd
2219003 Vervaardiging van reparatiemateriaal van rubber
222 Vervaardiging van producten van kunststof
2221 Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
22210 Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
2221001 Vervaardiging van halffabrikaten van kunststof: platen, vellen, blokken, foliën, stroken, strippen, enz.
2221002 Vervaardiging van afgewerkte van kunststof: buizen, slangen en hulpstukken voor buisleidingen in kunststof
2222 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
22220 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
2223 Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
22230 Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
2223001 Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststof
2223002 Vervaardiging van tanks en reservoirs in kunststof
2223003 Vervaardiging van al dan niet isolerende vloer-, wandof plafondbedekking van kunststof, op rollen of in de vorm van tegels, platen, enz.
2223004 Vervaardiging van sanitaire artikelen van kunststof: badkuipen, douches, wasbakken, closetpotten, spoelbakken, enz.
2223011 Vervaardiging van linoleum en andere harde, niet van kunststof vervaardigde vloerbedekkingen
2229 Vervaardiging van andere producten van kunststof
22290 Vervaardiging van andere producten van kunststof
2229001 Vervaardiging van overige artikelen van kunststof: hoofddeksels, isolerende werkstukken, delen van verlichtingstoestellen , kantoor- en schoolbenodigdheden, kledingartikelen (alleen gelijmd), enz.
2229002 Vervaardiging van artikelen van kunststof (inclusief composietmateriaal) voor technisch gebruik, volgens bestek en voor rekening van derden
2229003 Vervaardiging voor rekening van derden van kunststoffen speelgoedonderdelen
23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
231 Vervaardiging van glas en glaswerk
2311 Vervaardiging van vlakglas
23110 Vervaardiging van vlakglas
2311001 Vervaardiging van vlakglas, inclusief gewapend, gekleurd of bedrukt glas
2312 Vormen en bewerken van vlakglas
23120 Vormen en bewerken van vlakglas
2312001 Vervaardiging van veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten
2312002 Vervaardiging van glazen spiegels
2312003 Vervaardiging van meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden
2313 Vervaardiging van holglas
23130 Vervaardiging van holglas
2313001 Vervaardiging van glazen of kristallen flessen, flacons, potten, bokalen en andere recipiënten
2313002 Vervaardiging van glazen of kristallen drinkglazen en van andere artikelen voor huishoudelijk gebruik
2313003 Vervaardiging van glazen of kristallen siervoorwerpen
2313004 Bewerken van holglas: slijpen, graveren, enz.
2314 Vervaardiging van glasvezels
23140 Vervaardiging van glasvezels
2314001 Vervaardiging van glasvezels en niet-geweven producten
2319 Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk)
23190 Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk)
2319001 Vervaardiging van conussen en schermen voor televisietoestellen
2319002 Vervaardiging van horlogeglazen, optisch glas en niet-optisch bewerkte optische elementen
2319003 Vervaardiging van glaswerk voor gebruik in imitatiesieraden
232 Vervaardiging van vuurvaste producten
2320 Vervaardiging van vuurvaste producten
23200 Vervaardiging van vuurvaste producten
2320001 Vervaardiging van vuurvaste mortel, beton, enz.
233 Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei
2331 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
23310 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
2331001 Vervaardiging van vloer- en wandtegels, blokjes voor mozaïken, enz., van niet-vuurvaste keramische stoffen
2332 Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw van  gebakken klei
23321 Vervaardiging van bakstenen
2332101 Vervaardiging van bakstenen, geperforeerde stenen en snelbouwstenen van gebakken klei
23322 Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei
2332201 Vervaardiging van dakpannen van gebakken klei
2332211 Vervaardiging van holle welfsels van gebakken klei
2332212 Vervaardiging van diverse producten van gebakken klei: bloembakken, potten, enz.
234 Vervaardiging van andere keramische producten
2341 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
23410 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
2341001 Vervaardiging van vaatwerk en andere porseleinen huishoud artikelen
2341002 Vervaardiging van beeldjes en andere porseleinen siervoorwerpen
2341011 Vervaardiging van vaatwerk en huishoudelijke artikelen van faience, gres, gewone aarde, enz.
2341012 Vervaardiging van beeldjes en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein
2342 Vervaardiging van sanitair aardewerk
23420 Vervaardiging van sanitair aardewerk
2342001 Vervaardiging van sanitaire apparaten van keramische stoffen
2343 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische  stoffen
23430 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische  stoffen
2344 Vervaardiging van ander technisch aardewerk
23440 Vervaardiging van ander technisch aardewerk
2344001 Vervaardiging van artikelen van keramische stoffen voor chemisch of technisch gebruik
2349 Vervaardiging van andere keramische producten
23490 Vervaardiging van andere keramische producten
2349001 Vervaardiging van keramische producten, n.e.g.
235 Vervaardiging van cement, kalk en gips
2351 Vervaardiging van cement
23510 Vervaardiging van cement
2352 Vervaardiging van kalk en gips
23520 Vervaardiging van kalk en gips
2352001 Vervaardiging van kalk: ongebluste, gebluste en hydraulische kalk
2352011 Vervaardiging van gips.
236 Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips
2361 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
23610 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
2361001 Vervaardiging van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw: dakpannen, tegels, bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen, enz.
2361002 Vervaardiging van betonnen geprefabriceerde bouwelementen
2362 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
23620 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
2363 Vervaardiging van stortklare beton
23630 Vervaardiging van stortklare beton
2363001 Vervaardiging van stortklare beton en gebruiksklare mortel
2364 Vervaardiging van mortel
23640 Vervaardiging van mortel
2365 Vervaardiging van producten van vezelcement
23650 Vervaardiging van producten van vezelcement
2365001 Vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol, stro, riet, bles), gebonden met een mineraal bindmiddel (cement, gips, enz.)
2365002 Vervaardiging van artikelen van vezelcement, cellulosecement e.d.: golfplaten, andere platen, panelen, dakbedekkingen, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen, potten, enz.
2369 Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement
23690 Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement
2369001 Vervaardiging van overige artikelen van beton, cement, gips of kunststeen die geen rechtstreeks verband houden met de bouw: beeldjes, meubelen, bas-en haut-reliëfs, vazen, bloempotten, enz.
237 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
2370 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
23700 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
2370001 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz.
2370002 Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen
2370003 Productie van grafstenen en -monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing
239 Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet-metaalhoudende minerale producten n.e.g.
2391 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen
23910 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen
2399 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.
23990 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.
2399001 Vervaardiging van wrijvingsmateriaal en niet-gemonteerde artikelen daarvan, samengesteld met minerale grondstoffen of met cellulose
2399002 Vervaardiging van asfalt werken
2399003 Vervaardiging van kunstmatig korund
2399011 Vervaardiging van asfaltpapier
24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm
241 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
2410 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
24100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
242 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor,  van staal
2420 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
24200 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
2420001 Vervaardiging van gelaste buizen, koud of warm gevormd en gelast, vervormd en koudgetrokken of warm vervormd en gewalst
2420002 Vervaardiging van hulpstukken (fittings) van staal: platte flenzen en flenzen met gesmede kraag, door stomplassen te bevestigen verbindingsstukken, verbindingsstukken met schroefdraad e.d.
243 Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal
2431 Koudtrekken van staven
24310 Koudtrekken van staven
2432 Koudwalsen van bandstaal
24320 Koudwalsen van bandstaal
2432001 Vervaardiging van al dan niet beklede gewalste platte staalproducten, opgerold of rechte stroken niet breder dan 600 mm door het koud herwalsen van warmgewalste platte producten of stalen draad
2433 Koudvervormen of koudfelsen
24330 Koudvervormen of koudfelsen
2434 Koudtrekken van draad
24340 Koudtrekken van draad
2434001 Vervaardiging van staaldraad door koudtrekken of -rekken
244 Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen
2441 Productie van edelmetalen
24410 Productie van edelmetalen
2441001 Productie van legeringen van edele metalen
2442 Productie van aluminium
24420 Productie van aluminium
2443 Productie van lood, zink en tin
24430 Productie van lood, zink en tin
2444 Productie van koper
24440 Productie van koper
2445 Productie van andere non-ferrometalen
24450 Productie van andere non-ferrometalen
2446 Bewerking van splijt- en kweekstoffen
24460 Bewerking van splijt- en kweekstoffen
245 Gieten van metalen
2451 Gieten van ijzer
24510 Gieten van ijzer
2451001 Gieten van ijzeren eindproducten en halffabrikaten
2452 Gieten van staal
24520 Gieten van staal
2452001 Gieten van stalen eindproducten en halffabrikaten
2453 Gieten van lichte metalen
24530 Gieten van lichte metalen
2454 Gieten van andere non-ferrometalen
24540 Gieten van andere non-ferrometalen
25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
251 Vervaardiging van metalen constructiewerken
2511 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
25110 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
2511001 Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
2511002 Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
2511003 Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
2512 Vervaardiging van metalen deuren en vensters
25120 Vervaardiging van metalen deuren en vensters
2512001 Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.
252 Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
2521 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
25210 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
2521001 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
2529 Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
25290 Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
2529001 Vervaardiging van metalen silo’s, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met een inhoudscapaciteit van meer dan 300 liter
2529002 Vervaardiging van metalen flessen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas
253 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
2530 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
25300 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
2530001 Vervaardiging van stoomketels (stoomgeneratoren).
2530002 Vervaardiging van hulptoestellen voor stoomketels: condensors, voorwarmers, oververhitters, bovenketels en stoomaccumulatoren
2530003 Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
254 Vervaardiging van wapens en munitie
2540 Vervaardiging van wapens en munitie
25400 Vervaardiging van wapens en munitie
2540001 Vervaardiging van artillerie en ballistische raketten
2540002 Vervaardiging van lichte oorlogswapens
255 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
2550 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
25501 Smeden van metaal
2550101 Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
2550102 Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enz.
25502 Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
2550201 Vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van derden
2550211 Productie door een hittebehandeling (sintering) of onder druk, van rechtstreeks uit metaalpoeder verkregen metalen voorwerpen
256 Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen
2561 Oppervlaktebehandeling van metalen
25610 Oppervlaktebehandeling van metalen
2561001 Plateren, anodiseren, enz. van metaal
2561002 Bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling
2561003 Warmtebehandeling van metaal
2561004 Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal
2561005 Verven, graveren en bedrukken van metaal
2561006 Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal: plastificeren, emailleren, lakken, enz.
2561007 Harden en poetsen van metaal.
2561011 Bekleding met aluminium van de binnenzijde van PC-kasten.
2562 Verspanend bewerken van metalen
25620 Verspanend bewerken van metalen
2562001 Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
257 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren
2571 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.
25710 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.
2571001 Vervaardiging van bestekken: messen, lepels, enz.
2572 Vervaardiging van hang- en sluitwerk
25720 Vervaardiging van hang- en sluitwerk
2572001 Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
2572002 Vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen
2573 Vervaardiging van gereedschap
25731 Vervaardiging van vormkasten en gietvormen
25739 Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen
2573901 Vervaardiging van handgereedschap zoals tangen, schroevedraaiers, sleutels, tuinscharen, truwelen, soldeerlampen, enz.
2573902 Vervaardiging van messen en snijbladen voor machines en voor mechanische toestellen
2573903 Vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen: boren, stempels, matrijzen, frezen, enz.
2573904 Vervaardiging van smederijgereedschappen: smidsen, aambeelden, enz.
259 Vervaardiging van andere producten van metaal
2591 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
25910 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
2591001 Vervaardiging van ijzeren of stalen recipiënten met een inhoudscapaciteit van niet meer dan 300 liter
2591002 Vervaardiging van metalen emmers, kruiken, bussen, trommels, enz.
2592 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
25920 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
2592001 Vervaardiging van blikken en blikjes voor voedingsmiddelen en dranken
2592002 Vervaardiging van metalen deksels
2593 Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
25930 Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
2593001 Vervaardiging van artikelen van draad: prikkeldraad, traliewerk, vlechtwerk, metaalgaas, metaaldoek, enz.
2593002 Vervaardiging van nagels, pinnen, enz.
2593011 de vervaardiging van veren: bladveren, schroefveren, veren voor torsiestaven
2594 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
25940 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
2599 Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g.
25991 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal
2599101 Vervaardiging van al dan niet geëmailleerde kookpotten, pannen en andere niet-elektrische voorwerpen voor gebruik aan tafel of in de keuken
2599111 Vervaardiging van al dan niet geëmailleerde baden, gootstenen, wastafels en dergelijke artikelen van onedele metalen
25999 Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
2599901 Vervaardiging van brandkasten, kluizen, safeloketten, gepantserde deuren, enz.
2599911 Vervaardiging van metalen straatnaamborden en verkeersborden
2599912 Vervaardiging van metalen ladders
2599913 Vervaardiging van brievenbussen
2599914 Vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding
26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten
261 Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten
2611 Vervaardiging van elektronische onderdelen
26110 Vervaardiging van elektronische onderdelen
2611001 Vervaardiging van niet-bestukte elektronische gedrukte schakelingen
2611002 Vervaardiging van gemonteerde piëzo-elektrische kristallen
2611003 Vervaardiging van elektronisch geïntegreerde schakelingen en micro-assemblages: monolithisch geïntegreerde schakelingen, hybride geïntegreerde schakelingen en elektronische microassemblages, enz.
2612 Vervaardiging van elektronische printplaten
26120 Vervaardiging van elektronische printplaten
262 Vervaardiging van computers en randapparatuur
2620 Vervaardiging van computers en randapparatuur
26200 Vervaardiging van computers en randapparatuur
2620001 Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekstverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enz.
2620002 Vervaardiging van randapparatuur: printers, terminals, enz., magnetische en optische disk drives, machines voor het omzetten van gegevens in gecodeerde vorm op gegevensdragers.
263 Vervaardiging van communicatieapparatuur
2630 Vervaardiging van communicatieapparatuur
26300 Vervaardiging van communicatieapparatuur
2630001 Vervaardiging van televisiecamera’s
2630002 Vervaardiging van apparatuur voor radio- en teledistributie
2630003 Vervaardiging van zendantennes
2630011 Vervaardiging van elektro-akoestische toestellen zoals intercoms, simultaan-tolkinstallaties, elektronische steminstallaties, vergaderschakelingen, enz.
264 Vervaardiging van consumentenelektronica
2640 Vervaardiging van consumentenelektronica
26400 Vervaardiging van consumentenelektronica
2640001 Vervaardiging van televisietoestellen, videomonitors en videoprojectietoestellen
2640002 Vervaardiging van videoopname- en videoweergaveapparaten inclusief camcorders
2640003 Vervaardiging van microfoons, luidsprekers, hoofdtelefoons, oortelefoons, audiofrequentieversterkers en geluidsversterkers
265 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken
2651 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten  en -apparatuur
26510 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten  en -apparatuur
2651001 Vervaardiging van precisiebalansen voor o.m. laboratriumgebruik
2651002 Vervaardiging van niet-optische microscopen en diffractieapparaten
2651003 Vervaardiging van instrumenten en toestellen voor navigatie, meteorologie, geofysica,enz. (geodesie, oceanografie, hydrologie, topografie, landmeten, radar- en sonartoestellen, enz.)
2651004 Vervaardiging van verbruiksmeters en – tellers voor elektriciteit, water, gas, benzine, enz.
2651005 Vervaardiging van optische instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten en het controleren
2651006 Vervaardiging overige instrumenten, apparaten of toestellen voor metingen, controles of onderzoeken: densito-, lucht-, vochtmeters, thermo-, baro-taximeters, toerentellers, schredentellers, enz.
2652 Vervaardiging van uurwerken
26520 Vervaardiging van uurwerken
2652001 Vervaardiging van alle soorten horloges en klokken (inclusief klokjes voor instrumentenpanelen), van kasten en kastjes voor uurwerken (ook indien van edele metalen )
266 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
2660 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en  elektrotherapeutische apparatuur
26600 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en  elektrotherapeutische apparatuur
2660001 Vervaardiging van elektrische apparaten voor de genees -, de tandheel – en de veeartsenijkunde
2660011 Vervaardiging van apparaten en toestellen voor elektrodiagnose zoals elektrocardiografen, ultrasone diagnoseinstrumenten, scintillatiescanners, apparatuur voor kernspinresonantie, enz.
267 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
2670 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
26700 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
2670001 Vervaardiging van prisma’s, lenzen, optische spiegels, kleurfilters, polarisatiefilters, enz, van glas of van andere materialen
268 Vervaardiging van magnetische en optische media
2680 Vervaardiging van magnetische en optische media
26800 Vervaardiging van magnetische en optische media
2680001 Vervaardiging van ongebruikte dragers voor het opnemen van geluid of beelden
2680002 Vervaardiging van ongebruikte computerschijven en -banden
27 Vervaardiging van elektrische apparatuur
271 Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen
2711 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
27110 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
2711001 Vervaardiging van wisselstroommotoren
2711002 Vervaardiging van wisselstroomgeneratoren
2711003 Vervaardiging van elektrische transformatoren
2711004 Herwikkelen van elektromotoren en transformatoren
2711005 Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie
2712 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
27120 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
2712002 Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom.
272 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
2720 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
27200 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
2720001 Vervaardiging van elektrische elementen en elektrische batterijen, inclusief batterijen voor motorvoertuigen
273 Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e. d.
2731 Vervaardiging van kabels van optische vezels
27310 Vervaardiging van kabels van optische vezels
2732 Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
27320 Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
2732001 Vervaardiging van geïsoleerde draad, kabels, strippen en andere geleiders van elektriciteit, ook indien voorzien van verbindingsstukken
2733 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
27330 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
2733001 Vervaardiging van toestellen voor het uit-, in- en omschakelen, aansluiten of verdelen van of  beveiligen tegen elektrische stroom: schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, enz.
274 Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten
2740 Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten
27401 Vervaardiging van lampen
2740101 Vervaardiging van elektrische gloeilampen en -buizen en van elektrische gasontladingslampen en -buizen
27402 Vervaardiging van verlichtingsapparaten
2740201 Vervaardiging van hanglampen en lusters, tafel-, bed- en bureaulampen en staande lampen
2740202 Vervaardiging van looplampen
2740203 Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz.
2740204 Vervaardiging van schijnwerpers
2740205 Vervaardiging van buitenverlichting en straatverlichting (m.u.v. signalisatielichten)
2740206 Vervaardiging van kerstboomverlichting, elektrische guirlandes en dergelijke
2740207 Vervaardiging van niet-elektrische verlichtingsapparaten
2740211 Vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen: koplampen, zwaailichten, claxons, enz.
275 Vervaardiging van huishoudapparaten
2751 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
27510 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
2751001 Vervaardiging van koel – en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen
2751002 Vervaardiging van elektrische heetwatertoestellen, elektrische dekens, verwarmingstoestellen van woonruimtes en ventilatoren voor huishoudelijk gebruik, elektrische strijkijzers
2752 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
27520 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
2752001 Verv. van niet-elektrische verwarmings- en kooktoestellen (toest. voor verwarming van woonruimts, keukenfornuizen, kookketels met vuurhaard, kachels, heetwatertoest., kook- of braadtoest.)
279 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
2790 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
27900 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
2790001 Vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen, van onedel metaal en inwendig geïsoleerd
2790002 Vervaardiging van overige elektrische toestellen en apparaten: deeltjesversnellers, signaalgeneratoren, mijndetectors, elektrische ontstekingsmechanismen, enz.
2790011 Vervaardiging van elektrische signaalapparatuur, veiligheids-, controle- en regelapparatuur voor verkeerswegen, spoor- en tramwegen, waterwegen, havens en vliegvelden
2790012 Vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen: bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand
28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
281 Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik
2811 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
28110 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
2811001 Vervaardiging van motoren met inwendige verbranding en onderdelen daarvan, voor divers gebruik:voor railvoertuigen, landbouwwerktuigen en machines voor de bouwnijverheid, scheepsmotoren en buitenboot
2811002 Vervaardiging van turbines en onderdelen daarvan: stoomturbines en andere damp – ; gas – ; waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor.
2811011 Vervaardiging van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enz.
2812 Vervaardiging van hydraulische apparatuur
28120 Vervaardiging van hydraulische apparatuur
2812001 Vervaardiging van hydraulische apparatuur, van pneumatische motoren en krachtmachines en van door windkracht aangedreven motoren en turbines
2812011 Vervaardiging van hydraulische overbrengingsmechanismen
2813 Vervaardiging van andere pompen en compressoren
28130 Vervaardiging van andere pompen en compressoren
2813001 Vervaardiging van lucht- en vacuumpompen en van compressoren voor lucht en andere gassen
2813002 Vervaardiging van vloeistofpompen , ook voorzien van een meettoestel
2813003 Vervaardiging van betonpompen
2814 Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen
28140 Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen
2814001 Vervaardiging van kranen en dergelijke artikelen voor industrieel gebruik, inclusief regelafsluiters en inlaatkleppen
2815 Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen
28150 Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen
2815001 Vervaardiging van mechanismen voor het overbrengen van kracht: drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen, enz; krukken; kussenblokken en lagerschalen
2815002 Vervaardiging van getande overbrengingen,wrijvingswielen, tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of aanpassen van de snelheid
2815003 Vervaardiging van koppelingen en koppelingsorganen
282 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik
2821 Vervaardiging van ovens en branders
28210 Vervaardiging van ovens en branders
2821001 Vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en ovens voor afvalverbranding
2821002 Vervaardiging van branders, inclusief branders voor ketels voor centrale verwarming
2821011 Vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie.
2822 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
28220 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
2822001 Vervaardiging van takels, lieren, kaapstanders, dommekrachten en vijzels
2822002 Vervaardiging van dirkkranen, hijskranen, verrijdbare kranen, hefportalen, portaalwagens, enz.
2822003 Vervaardiging van wagens voor intern transport, ook met eigen beweegkracht en al dan niet voorzien van een hef- of hanteerinrichting
2822004 Vervaardiging van mechanische manipulatoren en industrierobots die speciaal voor het heffen, hijsen, laden of lossen van goederen zijn ontworpen
2822005 Vervaardiging van transportbanden, kabelbanen, vloeistofelevatoren, enz.
2822006 Vervaardiging van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden
2823 Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief compu-ters en randapparatuur)
28230 Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)
2823001 Vervaardiging van elektrische en niet-elektrische schrijfmachines
2824 Vervaardiging van elektrisch handgereedschap
28240 Vervaardiging van elektrisch handgereedschap
2825 Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de  klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
28250 Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de  klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
2825001 Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek
2825002 Vervaardiging van koeltoonbanken
2825003 Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning).
2825004 Vervaardiging van warmtewisselaars
2825005 Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik
2829 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
28291 Vervaardiging van verpakkingsmachines
2829101 Vervaardiging van machines voor het vullen, sluiten, verzegelen, capsuleren, etiketteren, enz.
2829102 Vervaardiging van verpakkingsinstallaties voorzien van een weeg- of doseerinrichting.
28292 Vervaardiging van weegtoestellen
28293 Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder
2829301 Vervaardiging van toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder: spuitpistolen, stoomstraaltoestellen, enz.
28294 Vervaardiging van verkoopautomaten
28295 Vervaardiging van filtreertoestellen
2829501 Vervaardiging van toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, lucht of andere gassen
28296 Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal
28299 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
2829901 Vervaardiging van distilleer- en rectificeertoestellen voor aardolieraffinaderijen, voor de chemische industrie of voor de drankenindustrie
283 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
2830 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de  bosbouw
28300 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de  bosbouw
2830001 Vervaardiging van tractoren voor gebruik in de landbouw of de bosbouw
2830002 Vervaardiging van motoculteurs
2830011 Vervaardiging van maaimachines, inclusief gazonmaaiers
2830012 Vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden
2830013 Vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten of voor het bemesten: ploegen, machines voor het verspreiden van meststoffen, zaaimachines, eggen, enz.
2830014 Vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin- en landbouwproducten: oogst -, rooi -, dors -, sorteermachines, enz.
2830015 Vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw.
2830016 Vervaardiging van overige landbouwmachines en -werktuigen en werktuigen voor pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van veevoeders, enz.; machines voor het reinigen en sorteren van eieren, fruit, enz.
284 Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbe-werking en van gereedschapswerktuigen
2841 Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking
28410 Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking
2849 Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen
28490 Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen
289 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
2891 Vervaardiging van machines voor de metallurgie
28910 Vervaardiging van machines voor de metallurgie
2891001 Vervaardiging van machines en werktuigen voor het hanteren van hete metalen: convertors, gietvormen voor ingots, giet – en gietmachines
2892 Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
28920 Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
2892001 Vervaardiging en montage van continu-werkende transportinrichtingen voor ondergronds gebruik.
2892002 Vervaardiging van betonmolens en van machines voor het aanmaken van mortel
2892003 Vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet: bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, laadschoppen, enz.
2893 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
28930 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
2893001 Vervaardiging van droogtoestellen voor landbouwproducten
2893002 Vervaardiging van mach. en toest. voor de zuivelindustrie:centrifugaalontromers;mach. en toest. voor het behandelen van melk;mach. voor het verwerken van melk tot zuivelproducten;kaasmach. en -toest.
2893003 Vervaardiging van machines en toestellen voor brood- en banketbakkerijen of voor het vervaardigen van deegwaren: bakkerijovens, deegmengers, verdeel -, opmaak – en snijmachines, enz.
2893004 Vervaardiging van mach. en toest. voor de verw. van overige voedingsmiddelen: voor de suikergoedverw., voor de prod. van cacao en chocolade, voor de verw. in suikerfabrieken en brouwerijen, enz.)
2893005 Vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van voedsel in gaarkeukens, hotels, restaurants, enz
2894 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
28940 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
2894001 Vervaardiging van machines voor het bereiden, vervaardigen, spinnen, rekken, textureren of snijden van synthetische of kunstmatige vezels, textielgarens of textielstoffen.
2894002 Vervaardiging van hulpmachines en -toestellen voor industriële textielmachines: dobby’s, jacquardmechanismen, ketting- en inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen, enz.
2894003 Vervaardiging van mach. en toest. voor het bewerken van weefsels: wassen, bleken, verven, voorbereiden, afwerken, bestrijken of impregneren, oprollen, afrollen, vouwen, snijden of kartelen van weefsel
2894004 de vervaardiging van machines en toestellen voor het vervaardigen of voor het afwerken van vilt of van gebonden textielvlies.
2894005 Vervaardiging van machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leer
2895 Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
28950 Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
2895001 Vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van papierpulp door middel van mechanische of chemische procédés
2896 Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
28960 Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
2899 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
28990 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor  specifieke doeleinden, n.e.g.
2899001 Vervaardiging van afvalverwerkingsmachines
2899002 Vervaardiging van industrierobots voor specifieke doeleinden
2899011 Vervaardiging van zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur
2899021 Vervaardiging van draaimolens, schommels, schiettenten en andere attracties voor kermissen en pretparken
29 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers
291 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
2910 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
29100 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
2910001 Vervaardiging van personenauto’s
2910002 Vervaardiging van bedrijfsvoertuigen: vracht-  en bestelwagens, trekkers voor opleggers, dumpers voor het gebruik in het terrein, kraan- en takelwagens, enz.
2910003 Vervaardiging van chassis voor motorvoertuigen
2910004 Vervaardiging van andere motorvoertuigen: sneeuwscooters en golfkarretjes, amfibievoertuigen, brandweerwagens, straatvegerauto’s, enz.
292 Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
2920 Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
29201 Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
2920101 Vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto’s
2920102 Inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.)
2920103 Vervaardiging van containers voor het vervoer
2920111 Inrichting van motorhomes (campers)
29202 Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers
2920201 Vervaardiging en de inrichting van caravans
2920202 Vervaardiging van kampeerwagens
2920211 Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
293 Vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen
2931 Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor  motorvoertuigen
29310 Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen
2931001 Vervaardiging van ruitewissers,  elektrische apparatuur om ijsafzetting op, of om het beslaan van ruiten tegen te gaan, enz.
2932 Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
29320 Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
2932001 Vervaardiging van remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, schokdempers, radiatoren, knaldempers, uitlaatpijpen, katalysators, koppelingen, stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen
2932002 Vervaardiging van veiligheidsgordels, portieren, bumpers
30 Vervaardiging van andere transportmiddelen
301 Scheepsbouw
3011 Bouw van schepen en drijvend materieel
30110 Bouw van schepen en drijvend materieel
3011001 Constructie van luchtkussenvaartuigen
3011002 Constructie van drijvende dokken, pontons, caissons, drijvende aanlegsteiger, enz.
3011003 Schilderen van schepen door gespecialiseerde eenheden
3012 Bouw van plezier- en sportvaartuigen
30120 Bouw van plezier- en sportvaartuigen
3012001 Bouw van opblaasbare boten en vlotten
3012002 Bouw van zeilboten met of zonder hulpmotor
3012003 Bouw van motorboten
3012004 Bouw van andere plezier- en sportvaartuigen: kano’s, kajaks, skiffs, enz.
302 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
3020 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
30200 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
3020001 Vervaardiging van mechanische en elektromechanische signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, parkeerterreinen, enz.
303 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
3030 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
30300 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
3030001 Vervaardiging van luchtvaartuigen voor het vervoer van goederen of passagiers, voor gebruik door de strijdkrachten (inclusief  bewapeningsinstallatie), voor sport- of andere doeleinden
3030002 Vervaardiging van helicopters
3030003 Vervaardiging van ULM’s
3030004 Verv. en assemblage van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen: rompen, vleugels, deuren, staart-, stabilisatie- en trimvlakken, hoogte- en richtingsroeren, vleugelkleppen, onderstellen, enz.
3030005 Vervaardiging en assemblage van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen: vliegtuigmotoren en onderdelen van turbinestraalmotoren en schroefturbines
304 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
3040 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
30400 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
309 Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g.
3091 Vervaardiging van motorfietsen
30910 Vervaardiging van motorfietsen
3091001 Vervaardiging van motorrijwielen, scooters en rijwielen met een hulpmotor
3092 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
30920 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
3092001 Vervaardiging van fietsen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, tandems en ook kinderfietsen en -driewielers
3092002 Vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen
3092011 Vervaardiging van dynamo’s voor rijwielen
3099 Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.
30990 Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.
3099001 Vervaardiging van kruiwagens, bagagekarren, handwagens, caddies, transportwagentjes, enz.
3099002 Vervaardiging van voertuigen die door dieren worden getrokken
31 Vervaardiging van meubelen
310 Vervaardiging van meubelen
3101 Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
31010 Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
3101001 Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal
3101002 Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend van metaal
3101011 Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen dan metaal
3101012 Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal.
3101021 Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen
3102 Vervaardiging van keukenmeubelen
31020 Vervaardiging van keukenmeubelen
3102001 Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens
3103 Vervaardiging van matrassen
31030 Vervaardiging van matrassen
3103001 Vervaardiging van bedveringen, lattenbodems en andere matrassendragers
3103002 Vervaardiging van matrassen: matrassen met binnenvering of opgevuld met ondersteunend materiaal; niet overtrokken matrassen van rubber of kunststof met celstructuur
3109 Vervaardiging van andere meubelen
31091 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
3109101 Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enz.
3109102 Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
3109111 Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels
3109121 Vervaardiging van badkamermeubels
31092 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
31099 Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
3109901 Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.
32 Overige industrie
321 Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen
3211 Slaan van munten
32110 Slaan van munten
3211001 Vervaardiging van medailles en medaillons, ook indien niet van edele metalen
3212 Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden
32121 Bewerken van diamant
3212101 Bewerking van diamant (inclusief industriediamant): zagen, slijpen, polijsten, afkoken, enz.
32122 Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen
3212201 Productie van bewerkte parels
3212202 Productie van bewerkte edel- en halfedelstenen, exclusief diamant
3212203 Bewerking van stenen van industriekwaliteit (exclusief industriediamant) en van synthetische of gereconstrueerde stenen
32123 Vervaardiging van sieraden
3212301 Verv. van bijouterieën en juwelen van edele of onedele metalen geplateerd met edele metalen; van edel- of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel- of halfedelstenen
3212302 Vervaardiging van horlogebandjes van edele metalen
32124 Vervaardiging van edelsmeedwerk
3212401 Vervaardiging van edelsmeedwerk van edele of onedele metalen geplateerd met edele metalen: tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, enz.
32129 Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen
3212901 Graveren in voorwerpen van edele metalen
3213 Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen
32130 Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen
3213001 Verv. van imitatiesieraden van ongeacht welk mat., voor zover er voor de verv. geen gebruik wordt gemaakt van edele of onedele meta. geplateerd met edele meta., kunstmatige edelstenen en diamanten
322 Vervaardiging van muziekinstrumenten
3220 Vervaardiging van muziekinstrumenten
32200 Vervaardiging van muziekinstrumenten
3220001 Vervaardiging van snaarinstrumenten
3220002 Vervaardiging van snaarinstrumenten met klavier, inclusief mechanische piano’s
3220003 Vervaardiging van blaasinstrumenten
3220004 Vervaardiging van slaginstrumenten
3220005 Vervaardiging van muziekinstrumenten waarvan het geluid elektronisch wordt voortgebracht
323 Vervaardiging van sportartikelen
3230 Vervaardiging van sportartikelen
32300 Vervaardiging van sportartikelen
3230001 Vervaardiging van harde, zachte en opblaasbare ballen
3230002 Vervaardiging van rackets, bats(slagplankjes) en golfstokken
3230003 Vervaardiging van zwem- en plonsbadjes
3230004 Vervaardiging van sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer
324 Vervaardiging van spellen en speelgoed
3240 Vervaardiging van spellen en speelgoed
32400 Vervaardiging van spellen en speelgoed
3240001 Vervaardiging van poppen, kleding en accessoires voor poppen
3240002 Vervaardiging van speelgoeddieren
3240003 Vervaardiging van gezelschapsspelen en speelkaarten
3240004 Vervaardiging van spellen met motor of drijfwerk, spellen met muntinworp, biljarten, speciale tafels voor casinospelen, automatische bowlinginstallaties, enz.
3240005 Vervaardiging van elektronische spellen: videospelletjes schaakspellen, enz
3240006 Vervaardiging van schaalmodellen, bouwdozen, elektrische treinen, automobielcircuits, miniatuurvliegtuigen en -boten, enz.
325 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
3250 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
32500 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
3250001 Vervaardiging van boormachines voor tandartsen
3250002 Vervaardiging van instrumenten voor de oogheelkunde
3250003 Vervaardiging van meubels voor geneeskundig, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik: operatietafels, verstelbare bedden voor klinisch gebruik, verstelbare tandartsstoelen
3250011 Verv. van orthopedische artikelen en toestellen, van ongeacht welk materiaal: medisch-chirurgische gordels en banden, krukken, breukspalken, kunsttanden, orthopedisch schoeisel, kunstledematen, enz.
3250021 Vervaardiging van brilleglazen en contactlenzen
3250022 Vervaardiging van monturen en brillen
3250023 Verv. van brillen, ook niet optisch bewerkte lenzen: zonnebrillen, brillen voor de bescherming van de ogen (inclusief beschermkappen voor het solderen), voor de verbetering van het zicht, enz.
329 Industrie, n.e.g.
3291 Vervaardiging van borstelwaren
32910 Vervaardiging van borstelwaren
3299 Overige industrie, n.e.g.
32990 Overige industrie, n.e.g.
3299001 Vervaardiging van datum -, zegelstempels en numeroteurs, handetiketteermachines, verstelbare handstempels, drukdozen, inktlinten voor schrijfmachines en van stempelkussens
3299002 Vervaardiging van sigarettenaanstekers
3299003 Vervaardiging van artikelen voor persoonlijk gebruik: pijpen, kammen, haarklemmen, vaporisators voor toiletgebruik, pruiken, valse baarden, thermisch isolerende flessen, enz.
3299004 Vervaardiging van kaarsen
3299005 Vervaardiging van kunstbloemen, -fruit en -loofwerk en van decoratieartikelen van gedroogde bloemen
3299006 Vervaardiging van fop- en schertsartikelen en goochelbenodigdheden
3299007 Vervaardiging van overige artikelen: handzeven en handteemsen, paspoppen en andere etalageartikelen, enz.
3299011 Vervaardiging van beschermkleding tegen vuur, straling, besmetting, enz.
3299021 Vervaardiging van houten doodskisten
33 Reparatie en installatie van machines en apparaten
331 Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten
3311 Reparatie van producten van metaal
33110 Reparatie van producten van metaal
3311001 Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
3312 Reparatie van machines
33120 Reparatie van machines
3312001 Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers
3312002 Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
3312011 Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
3313 Reparatie van elektronische en optische apparatuur
33130 Reparatie van elektronische en optische apparatuur
3314 Reparatie van elektrische apparatuur
33140 Reparatie van elektrische apparatuur
3315 Reparatie en onderhoud van schepen
33150 Reparatie en onderhoud van schepen
3315001 Onderhoud en reparatie van passagiersschepen, veerboten, vrachtschepen, tankers, enz., of delen ervan
3315002 Onderhoud en reparatie van oorlogsschepen (inclusief de installatie van bewapening) of delen ervan
3315003 Onderhoud en reparatie van sleepboten of delen ervan
3315004 Onderhoud en reparatie van vissersvaartuigen of delen ervan
3315011 Onderhoud en reparatie van pleziersportvaartuigen
3316 Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
33160 Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
3317 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
33170 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
3317001 Onderhoud en de reparatie van rollend materieel voor spoor- en tramwegen en van mechanische en elektromechanische signaal- en veiligheidstoestellen.
3319 Reparatie van andere apparatuur
33190 Reparatie van andere apparatuur
332 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
3320 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
33200 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
3320001 Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen
3320002 Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur
3320011 Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
D SECTIE D — PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT
35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
351 Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit
3511 Productie van elektriciteit
35110 Productie van elektriciteit
3512 Transmissie van elektriciteit
35120 Transmissie van elektriciteit
3513 Distributie van elektriciteit
35130 Distributie van elektriciteit
3514 Handel in elektriciteit
35140 Handel in elektriciteit
352 Productie en distributie van gas
3521 Productie van gas
35210 Productie van gas
3522 Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
35220 Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
3523 Handel in gas via leidingen
35230 Handel in gas via leidingen
353 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
3530 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
35300 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
3530001 Productie, winning en distributie van stoom en warm water voor de verwarming, aandrijving en andere doeleinden
3530002 Productie en distributie van gekoeld water en ijs, voor koeldoeleinden
E SECTIE E — DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVAL-WATERBEHEER EN SANERING
36 Winning, behandeling en distributie van water
360 Winning, behandeling en distributie van water
3600 Winning, behandeling en distributie van water
36000 Winning, behandeling en distributie van water
3600001 Winning, zuivering en distributie van water
37 Afvalwaterafvoer
370 Afvalwaterafvoer
3700 Afvalwaterafvoer
37000 Afvalwaterafvoer
38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning
381 Inzameling van afval
3811 Inzameling van ongevaarlijk afval
38110 Inzameling van ongevaarlijk afval
3812 Inzameling van gevaarlijk afval
38120 Inzameling van gevaarlijk afval
382 Verwerking en verwijdering van afval
3821 Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
38211 Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering
38212 Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen
38213 Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen
38219 Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
3822 Verwerking en verwijdering van gevaarlijk afval
38221 Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering
38222 Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval
3822201 Behandeling van kernafval
383 Terugwinning
3831 Sloop van wrakken
38310 Sloop van wrakken
3831001 Slopen van schepen
3831011 Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het samenpersen van schroot en gebruikte voertuigen
3831012 Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen (bv auto’s) ten einde herbruikbare onderdelen terug te winnen
3831013 Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen (bvb auto’s of koelkasten) ten einde het schadelijk afval (bvb olie) eruit te halen
3832 Terugwinning van gesorteerd materiaal
38321 Sorteren van ongevaarlijk afval
38322 Terugwinning van metaalafval
3832201 Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto’s, wasmachines, fietsen, enz.
3832202 Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch kleiner maken van grote stukken ijzer, zoals spoorwegwagons
38323 Terugwinning van inerte afvalstoffen
38329 Terugwinning van overig gesorteerd afval
3832901 Regeneratie van rubber (bv. regeneratie van gebruikte banden) voor de productie van secundaire grondstoffen
3832902 Sorteren en verwerken van pellets van kunststof voor de productie van secundaire grondstoffen voor buizen, bloempotten, laadborden, e.d.
3832903 Sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire grondstoffen
39 Sanering en ander afvalbeheer
390 Sanering en ander afvalbeheer
3900 Sanering en ander afvalbeheer
39000 Sanering en ander afvalbeheer
F SECTIE F — BOUWNIJVERHEID
41 Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
411 Ontwikkeling van bouwprojecten
4110 Ontwikkeling van bouwprojecten
41101 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
4110101 Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
4110102 Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
41102 Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
4110201 Projectontwikkeling voor kantoorbouw
4110211 Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
4110212 Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
412 Burgerlijke en utiliteitsbouw
4120 Burgerlijke en utiliteitsbouw
41201 Algemene bouw van residentiële gebouwen
4120101 Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
4120102 Bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”
4120111 Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
4120112 Bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”
4120121 Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
4120122 Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
41202 Algemene bouw van kantoorgebouwen
41203 Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
4120301 Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
4120302 Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden
42 Weg- en waterbouw
421 Bouw van wegen en spoorwegen
4211 Bouw van autowegen en andere wegen
42110 Bouw van autowegen en andere wegen
4211001 Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
4211002 Bouw van start- en landingsbanen
4211003 Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
4212 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
42120 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
4212001 Bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
4213 Bouw van bruggen en tunnels
42130 Bouw van bruggen en tunnels
4213001 Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
4213002 Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
422 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven
4221 Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen
42211 Bouw van water- en gasdistributienetten
42212 Bouw van rioleringen
42219 Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
4221901 Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
4221911 Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
4221912 Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
4222 Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
42220 Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
4222001 Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
4222002 Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
429 Bouw van andere civieltechnische werken
4291 Waterbouw
42911 Baggerwerken
4291101 Uitvoeren van baggerwerken
4291102 Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
42919 Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
4291901 Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
4291902 Aanleg van dammen en dijken
4291903 Aanleg van kanalen en andere waterwegen
4291904 Bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.
4291905 Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
4299 Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
42990 Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
4299001 Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
4299011 Grondverkavelingen
4299012 Ruilverkavelingen
4299013 Aanleg van begraafplaatsen
43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
431 Slopen en bouwrijp maken van terreinen
4311 Slopen
43110 Slopen
4311001 Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
4312 Bouwrijp maken van terreinen
43120 Bouwrijp maken van terreinen
4312001 Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
4312002 Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
4312003 Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
4312004 Drainage van land- en bosbouwgrond
4312011 Ruimen van bouwterreinen
4312021 Professioneel gebruiker van kruit en springstoffen (bv.: afbraak gebouwen, voorbereiding van terreinen of mijnsites)
4312022 Professioneel gebruiker van andere pyrotechnische artikelen (bv. signalisatiewerktuig, spoorwegvoetzoeker)
4313 Proefboren en boren
43130 Proefboren en boren
4313001 Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
4313002 Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
432 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
4321 Elektrische installatie
43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
4321101 Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
4321102 Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
4321103 Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
43212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
4321201 Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
4322 Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
43221 Loodgieterswerk
4322101 Install. in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.
43222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
4322201 Install. in gebouwen e.a. bouww. van: verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
4322202 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
4322211 Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
4329 Overige bouwinstallatie
43291 Isolatiewerkzaamheden
4329101 Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: – thermische isolatiemateriaal – isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
4329102 Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
4329103 Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
43299 Overige bouwinstallatie, n.e.g.
4329901 Installatie van stores en zonneschermen
4329902 Installatie van lichtreclames en uithangborden
4329903 Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
4329904 Algemene bouwinstallatie
4329911 Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
4329912 Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
433 Afwerking van gebouwen
4331 Stukadoorswerk
43310 Stukadoorswerk
4331001 Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
4332 Schrijnwerk
43320 Schrijnwerk
4332001 Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
4332002 Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof
4332003 Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
4332004 Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
4332005 Montage van serres, veranda’s, enz., in hout of kunststof
4332011 Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
4332012 Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
4332013 Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
4332014 Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
4332015 Montage van serres, veranda’s enz. in metaal
4332016 Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
4332021 Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas
4332031 Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
4333 Vloerafwerking en behangen
43331 Plaatsen van vloer- en wandtegels
4333101 Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.
43332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
4333201 Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout
43333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
4333301 Plaatsen van behang
4334 Schilderen en glaszetten
43341 Schilderen van gebouwen
4334101 Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
43342 Schilderen van civieltechnische werken
4334201 Schilderen van metalen constructies
4334202 Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
43343 Glaszetten
4334301 Aanbrengen van glas, spiegels, enz.
4339 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
43390 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
4339001 Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
4339002 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
439 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
4391 Dakwerkzaamheden
43910 Dakwerkzaamheden
4391001 Bouw van daken
4391002 Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
4391003 Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
4399 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.
43991 Waterdichtingswerken van muren
4399101 Waterdicht maken van daken en dakterrassen
4399111 Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
43992 Gevelreiniging
4399201 Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
43993 Bouw van sierschouwen en open haarden
4399301 Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
43994 Uitvoeren van metsel- en voegwerken
4399401 Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
4399402 Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
43995 Restaureren van bouwwerken
43996 Chapewerken
4399601 Chapewerken
43999 Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
4399901 Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
4399902 Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
4399903 Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
4399904 Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
4399905 Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
4399906 Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
4399907 Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
4399911 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
4399921 Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
4399931 Installatie van particuliere zwembaden
G SECTIE G — GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO’S EN MOTORFIETSEN
45 Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
451 Handel in auto’s
4511 Handel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45111 Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
4511101 Groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
45112 Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
4511201 Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
45113 Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
4511301 Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
4519 Handel in andere motorvoertuigen
45191 Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
4519101 Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
4519102 Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz.
45192 Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
4519201 Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz.
4519202 Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
45193 Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
4519301 Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
4519302 Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
45194 Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
4519401 Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
4519402 Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.
452 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
4520 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
45201 Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
4520101 Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45202 Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45203 Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
4520301 Reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
4520302 Revisie van automotoren
45204 Carrosserieherstelling
45205 Bandenservicebedrijven
45206 Wassen en poetsen van motorvoertuigen
45209 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
4520901 Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
453 Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
4531 Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45310 Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
4531001 Groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen
4531002 Groothandel in banden voor motorvoertuigen
4532 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45320 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
4532001 Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen
4532002 Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
4532003 Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder
454 Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
4540 Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
45401 Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
4540101 Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen
4540102 Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
4540103 Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
4540104 Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
45402 Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
4540201 Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
4540202 Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
4540203 Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
4540204 Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
4540205 Onderhoud en reparatie van bromfietsen
46 Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
461 Handelsbemiddeling
4611 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten
46110 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten
4611001 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffabrikaten
4612 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
46120 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
4612001 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
4612002 Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw
4612003 Handelsbemiddeling in kruit en springstoffen
4612004 Handelsbemiddeling in pyrotechnische artikelen
4613 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
46130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
4613001 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
4613002 Handelsbemiddeling in verf en vernis
4613003 Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
4614 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
46140 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
4614001 Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen
4614002 Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
4614003 Handelsbemiddeling in naai- en breimachines
4614004 Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
4614005 Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik
4614006 Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
4614007 Handelsbemiddeling in munitie
4615 Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
46150 Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
4615001 Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
4615002 Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen
4615003 Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties
4615004 Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding
4615005 Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
4615006 Handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen
4615007 Handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften
4615008 Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden
4615009 Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed
4616 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
46160 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
4616001 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer
4616002 Handelsbemiddeling in bont
4617 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
46170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
4617001 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
4618 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
46180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
4618001 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
4619 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
46190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
4619001 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
462 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
4621 Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en veevoeders
46211 Groothandel in granen en zaden
4621101 Groothandel in granen en zaden
4621102 Groothandel in pootaardappelen
46212 Groothandel in veevoeders
46213 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten
4621301 Groothandel in niet-eetbare oliën en vetten
46214 Groothandel in andere akkerbouwproducten
46215 Groothandel in ruwe tabak
46216 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment
4622 Groothandel in bloemen en planten
46220 Groothandel in bloemen en planten
4622001 Groothandel in tulpebollen
4623 Groothandel in levende dieren
46231 Groothandel in levend vee
46232 Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee
4624 Groothandel in huiden, vellen en leer
46240 Groothandel in huiden, vellen en leer
463 Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
4631 Groothandel in groenten en fruit
46311 Groothandel in consumptieaardappelen
46319 Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
4631901 Groothandel in verse en niet-verwerkte groenten en fruit, inclusief aardappelen
4632 Groothandel in vlees en vleesproducten
46321 Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
4632101 Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en wild
4632102 Groothandel in vlees van konijnen
46322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte
4633 Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten
46331 Groothandel in zuivelproducten en eieren
4633101 Groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas, enz.)
4633102 Groothandel in eieren en eierproducten
46332 Groothandel in spijsoliën en -vetten
4633201 Groothandel in spijsoliën en -vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong
4634 Groothandel in dranken
46341 Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
4634101 Bottelen voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn
46349 Groothandel in dranken, algemeen assortiment
4634901 Groothandel in alcoholische en andere dranken
4635 Groothandel in tabaksproducten
46350 Groothandel in tabaksproducten
4636 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
46360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
4637 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
46370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
4638 Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren
46381 Groothandel in vis en schaal- en weekdieren
46382 Groothandel in aardappelproducten
46383 Groothandel in voedsel voor huisdieren
4638301 Groothandel in voeder voor huisdieren
46389 Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
4638901 Groothandel in meel en producten voor bakkerijen
4638902 Groothandel in verse kant- en klaarmaaltijden
4638903 Groothandel in conserven
4638904 Groothandel in confituur en honing
4638905 Groothandel in deegwaren en rijst
4638906 Groothandel in desserten
4638907 Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren, n.e.g.
4639 Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen
46391 Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen
4639101 Groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen: vlees en vleeswaren, gevogelte en wild, vis en schaal- en schelpdieren, groenten en fruit, kant- en klaarmaaltijden, desserten, roomijs, enz.
46392 Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
4639201 Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedingsen genotmiddelen
464 Groothandel in andere consumentenartikelen
4641 Groothandel in textiel
46411 Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren
4641101 Groothandel in garen
4641102 Groothandel in weefsels en stoffen
4641103 Groothandel in fournituren: naaigaren, band, lint, enz.
46412 Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
4641201 Groothandel in huishoudlinnen en beddegoed
46419 Groothandel in overig textiel
4641901 Groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz.
4642 Groothandel in kleding en schoeisel
46421 Groothandel in werkkleding
46422 Groothandel in onderkleding
46423 Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding
4642301 Groothandel in kleding, inclusief sportkleding
4642302 Groothandel in bontwaren
46424 Groothandel in kledingaccessoires
46425 Groothandel in schoeisel
4642501 Groothandel in schoeisel
4643 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
46431 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
4643101 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
4643102 Groothandel in audio- en videoapparaten
4643103 Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
46432 Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers
4643201 Groothandel in grammofoonplaten, CD’s, al dan bespeelde audio- en videocassettes, enz.
46433 Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen
4644 Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen
46441 Groothandel in porselein en glaswerk
4644101 Groothandel in vaat- en glaswerk
46442 Groothandel in reinigingsmiddelen
4644201 Groothandel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders
4645 Groothandel in parfumerieën en cosmetica
46450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica
4645001 Groothandel in toiletartikelen
4646 Groothandel in farmaceutische producten
46460 Groothandel in farmaceutische producten
4646001 Groothandel in medisch-chirurgisch materieel en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
4646002 Groothandel in orthopedische artikelen
4647 Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur
46471 Groothandel in huismeubilair
46472 Groothandel in tapijten
46473 Groothandel in verlichtingsapparatuur
4648 Groothandel in uurwerken en sieraden
46480 Groothandel in uurwerken en sieraden
4649 Groothandel in andere consumentenartikelen
46491 Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
46492 Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden
4649201 Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften
46493 Groothandel in papier- en kartonwaren
46494 Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
4649401 Groothandel in bestekken en huishoudelijke artikelen van metaal
4649411 Groothandel niet-elektrische huishoudapparaten
46495 Groothandel in fietsen
46496 Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
4649601 Groothandel in sport- en kampeerartikelen
46497 Groothandel in spellen en speelgoed
46498 Groothandel in lederwaren en reisartikelen
4649801 Groothandel in lederwaren en reisartikelen
46499 Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
4649901 Groothandel in muziekinstrumenten
4649902 Groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren
4649903 Overige groothandel in consumentenartikelen,n.e.g.
465 Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur
4651 Groothandel in computers, randapparatuur en software
46510 Groothandel in computers, randapparatuur en software
4652 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen  daarvan
46520 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen  daarvan
466 Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren
4661 Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de  landbouw
46610 Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de  landbouw
4662 Groothandel in gereedschapswerktuigen
46620 Groothandel in gereedschapswerktuigen
4663 Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
46630 Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
4664 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
46640 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
4665 Groothandel in kantoormeubelen
46650 Groothandel in kantoormeubelen
4666 Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden
46660 Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur
4669 Groothandel in andere machines en werktuigen
46691 Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
46692 Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen
46693 Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
46694 Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen
46695 Groothandel in pompen en compressoren
46696 Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
46697 Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik
46699 Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
4669901 Groothandel in munitie
467 Overige gespecialiseerde groothandel
4671 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
46710 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
4671001 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen
4671002 Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enz.
4672 Groothandel in metalen en metaalertsen
46720 Groothandel in metalen en metaalertsen
4672001 Groothandel in ferro- en non-ferrometaalertsen
4672002 Groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele metalen
4672003 Groothandel in halffabrikaten van ferro- en non-ferrometalen, n.e.g.
4673 Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair
46731 Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
4673101 Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enz.
4673102 Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
46732 Groothandel in hout
4673201 Groothandel in onbewerkt hout
4673202 Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout
4673203 Groothandel in panelen en platen, parket, enz.
4673204 Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
46733 Groothandel in behang, verf en woningtextiel
4673301 Groothandel in behang en muurbekleding
4673311 Groothandel in verf en vernis
46734 Groothandel in vlakglas
4673401 Groothandel in vlakglas
46735 Groothandel in vloer- en wandtegels
46736 Groothandel in sanitair
4673601 Groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enz.
46739 Groothandel in overige bouwmaterialen
4674 Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
46741 Groothandel in ijzerwaren
4674101 Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten,enz.),werktuigen(hamers, zagen, schroevendraaiers,enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap
4674102 Groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen
4674103 Groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal
46742 Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
4674201 Groothandel in apparaten voor centrale verwarming
4674202 Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
4675 Groothandel in chemische producten
46751 Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
4675101 Groothandel in chem. prod. voor industrieel gebruik aniline, drukinkt, etherische oliën, industriële gassen, chem. lijm, kleurstoffen, synthetische hars, methanol, geuren smaakstoffen, paraffine, enz.
4675102 Groothandel in reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik
4675111 Groothandel in kruit en springstoffen
4675112 Groothandel in pyrotechnische artikelen
46752 Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten
4675201 Groothandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw
4676 Groothandel in andere intermediaire producten
46761 Groothandel in diamant en andere edelstenen
4676101 Groothandel in ruwe en bewerkte diamant
4676102 Groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen
46769 Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g.
4676901 Groothandel in textielgrondstoffen en -vezels
4676902 Groothandel in papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt
4676903 Groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g.
4676911 Groothandel in kunststoffen in primaire vormen
4676912 Groothandel in ruwe rubber
4677 Groothandel in afval en schroot
46771 Groothandel in autosloopmateriaal
46772 Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen
4677201 Groothandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen
46779 Groothandel in afval en schroot, n.e.g.
469 Niet-gespecialiseerde groothandel
4690 Niet-gespecialiseerde groothandel
46900 Niet-gespecialiseerde groothandel
47 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen
471 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
4711 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
47111 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten
4711101 Kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs) in winkels of thuisbezorgd
47112 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
4711201 Niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100m2)
4711211 Overige niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels  in overwegend voedings-en genotmiddelen
47113 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
4711301 Superette(niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met een verkoopsoppvervlakte tussen 100 m2 en 400m2)
47114 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
4711401 Supermarkt(niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte tussen 400m2 en 2500 m2)
47115 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte = 2500 m²)
4719 Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
47191 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²)
4719101 Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.
47192 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte. = 2500 m²)
4719201 Grootwarenhuis: kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, enz.
472 Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels
4721 Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
47210 Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
4721001 Kleinhandel in verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit
4721011 Kleinhandel in fruit- en groentenconserven
4722 Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels
47221 Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild  en van gevogelte
4722101 Kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers
47222 Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels
4723 Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
47230 Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
4723001 Kleinhandel in vis en schaal- en schelpdieren
4724 Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
47241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
4724101 Kleinhandel in brood en banketbakkerswerk
47242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
4725 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels
47251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
47252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
4725201 Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan
4725202 Bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie
4726 Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
47260 Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
4726001 Kleinhandel in tabaksproducten
4729 Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels
47291 Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
4729101 Kleinhandel in zuivelproducten en eieren, inclusief de thuisbezorging daarvan
47299 Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
4729901 Kleinhandel in koffie
4729902 Kleinhandel in kruiderijen en specerijen
4729903 Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
473 Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
4730 Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
47300 Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
4730001 Detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen
4730002 Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s
474 Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels
4741 Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
47410 Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
4741001 Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
4741002 Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen
4742 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
47420 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
4743 Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
47430 Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
4743001 Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enz.
475 Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde  winkels
4751 Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels
47511 Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels
47512 Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels
4751201 Kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen
4751202 Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz.
47513 Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels
4751301 Kleinhandel in breigarens
4751302 Kleinhandel in materiaal voor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën en borduurwerk
4751303 Kleinhandel in fournituren: naaigaren, band, lint, naalden, enz.
47519 Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels
4751901 Kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz.
4752 Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in gespecialiseerde winkels
47521 Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
4752101 Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp. < 400 M2
4752111 Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp. > 400 M2
47522 Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
47523 Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels
47524 Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels
47525 Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
47526 Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels
47527 Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
47529 Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
4753 Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in  gespecialiseerde winkels
47530 Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in  gespecialiseerde winkels
4753001 Kleinhandel in tapijten en vloermatten
4753002 Kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enz.
4753003 Kleinhandel in behang
4753011 Detailhandel in overgordijnen
4754 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
47540 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
4754001 Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
4759 Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
47591 Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
4759101 Detailhandel in meubels
4759102 Kleinhandel in inbouwkeukens
4759103 Kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers
47592 Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
4759201 Detailhandel in verlichtingsartikelen
47593 Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
4759301 Detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk
47594 Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels
4759401 Kleinhandel in muziekinstrumenten en -partituren
47599 Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
4759901 Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
4759902 Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting
4759903 Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.
476 Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels
4761 Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
47610 Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
4762 Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde  winkels
47620 Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde  winkels
4762001 Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
4762002 Detailhandel in boeken, kranten en tijdschriften in kiosken
4763 Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels
47630 Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels
4763001 Kleinhandel in grammofoonplaten, CD’s, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, enz.
4764 Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels
47640 Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
4764001 Kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige vormen van vrije-tijdsbesteding
4764002 Kleinhandel in plezier- en sportvaartuigen, surfplanken, zeilen, enz.
4765 Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
47650 Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
4765001 Kleinhandel in spellen en speelgoed
4765002 Detailhandel niet gespecialiseerd in kruit en springstoffen
4765003 Detailhandel niet gespecialiseerd in pyrotechnische artikelen
477 Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels
4771 Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels
47711 Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
4771101 Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor dames
47712 Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels
4771201 Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren
47713 Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels
4771301 Kleinhandel in baby- en kinderkleding
47714 Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels
4771401 Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding
47715 Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
4771501 Kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, enz.
47716 Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
4771601 Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk-,sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren, dames en kinderen (algem. assortiment)
4772 Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels
47721 Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels
4772101 Kleinhandel in schoeisel
47722 Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels
4772201 Kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers
4773 Apothekers in gespecialiseerde winkels
47730 Apotheken
4773001 Apotheek
4774 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
47740 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
4774001 Kleinhandel in medische en orthopedische artikelen
4774002 Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden
4774003 Kleinhandel in prothesen en invalidenwagens
4775 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
47750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
4775001 Kleinhandel in reukwerk en cosmetica
4775002 Kleinhandel in toiletartikelen
4776 Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voedsel voor huisdieren in gespecialiseerde winkels
47761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
4776101 Kleinhandel in  bloemen (inclusief snijbloemen) en planten
4776102 Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
4776103 Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen
4776104 Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra
47762 Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
4776201 Kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor
4777 Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
47770 Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
4777001 Kleinhandel in uurwerken en horloges
4777002 Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
4778 Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels
47781 Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen
4778101 Detailhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz.
4778102 Detailhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen
47782 Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
4778201 Detailhandel in optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief films) en precisieinstrumenten
47783 Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels
4778301 Kleinhandel in wapens en munitie voor de jacht en de schietsport
4778302 Kleinhandel in verdedigingswapens
47784 Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
4778401 Kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
4778402 Kleinhandel in reinigingsproducten
47785 Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
4778501 Kleinhandel in fietsen
47786 Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
4778601 Kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen
4778602 Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
47787 Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
4778701 Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.
47788 Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment)
4778801 Kleinhandel in kinderwagens
4778802 Kleinhandel in wiegen, boxen, kinderzitjes voor gebruik in de auto, enz.
47789 Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
4778901 Kleinhandel in koorden en touwen
4778902 Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. de kleinhandel in artikelen, andere dan voedingswaren, n.e.g meer bepaald: telefoonkaarten
4778911 Detailhandel gespecialiseerd in kruit en springstoffen
4778912 Detailhandel gespecialiseerd in pyrotechnische artikelen
4779 Detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen in winkels
47791 Detailhandel in antiquiteiten in winkels
4779101 Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen
47792 Detailhandel in tweedehandskleding in winkels
47793 Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
4779301 Kleinhandel in tweedehandsboeken
4779302 Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal,
4779303 Activiteiten van kringloopcentra en dergelijke
478 Markt- en straathandel
4781 Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
47810 Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
4781001 Markt- en straathandel in voedingsmiddelen
4782 Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
47820 Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
4782001 Markt- en straathandel in kleding en textielwaren
4789 Markt- en straathandel in andere artikelen
47890 Markt- en straathandel in andere artikelen
4789001 Overige markt- en straathandel
479 Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
4791 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
47910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
4791001 Kleinhandel in allerlei producten per postorder ;de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,enz.
4791002 Directe verkoop via televisie, radio of per telefoon
4791003 Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
4791004 Verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet
4799 Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
47990 Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
4799001 Kleinhandel in allerlei prod. op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz.
H SECTIE H — VERVOER EN OPSLAG
49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
491 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden
4910 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden
49100 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden
492 Goederenvervoer per spoor
4920 Goederenvervoer per spoor
49200 Goederenvervoer per spoor
493 Overig personenvervoer te land
4931 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
49310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
4931001 Vervoer binnen steden en voorsteden van personen (autobus, tram, metro, enz.) op vaste routes en volgens vaste dienstregeling
4931011 Interlokaal personenvervoer met autobussen of trams, op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling
4931012 Exploitatie van schoolbussen, personeelsbussen, buslijnen van en naar een vliegveld, enz.
4932 Exploitatie van taxi’s
49320 Exploitatie van taxi’s
4932001 Exploitatie van taxi’s
4932002 Verhuur van personenauto’s met chauffeur
4939 Overig personenvervoer te land, n.e.g.
49390 Overig personenvervoer te land, n.e.g.
4939001 Overig vervoer van personen met autocars of autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz.
4939002 Vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen
4939011 Organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk niet-openbaar vervoer van personen.
494 Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven
4941 Goederenvervoer over de weg
49410 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
4941001 Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens
4941002 Ophalen van melk en vervoer naar de zuivelfabriek
4941003 Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
4941004 Goederenvervoer met door mannen of dieren getrokken voertuigen
4941011 Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
4942 Verhuisbedrijven
49420 Verhuisbedrijven
4942001 Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
4942002 Meubelbewaarplaatsen
4942003 Levering van meubels en huishoudapparaten
495 Vervoer via pijpleidingen
4950 Vervoer via pijpleidingen
49500 Vervoer via pijpleidingen
4950001 Vervoer van gassen, oliën en andere vloeistoffen via pijpleidingen
4950002 Exploitatie van pompstations
50 Vervoer over water
501 Personenvervoer over zee- en kustwateren
5010 Personenvervoer over zee- en kustwateren
50100 Personenvervoer over zee- en kustwateren
5010001 Exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten
502 Goederenvervoer over zee- en kustwateren
5020 Goederenvervoer over zee- en kustwateren
50200 Goederenvervoer over zee- en kustwateren
5020001 Vervoer van goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling
5020002 Exploitatie van veerboten, watertaxi’s, enz.
5020003 Exploitatie van sleep- en duwboten
5020004 Verhuur van schepen met bemanning
503 Personenvervoer over binnenwateren
5030 Personenvervoer over binnenwateren
50300 Personenvervoer over binnenwateren
504 Goederenvervoer over binnenwateren
5040 Goederenvervoer over binnenwateren
50400 Goederenvervoer over binnenwateren
5040001 Vervoer van goederen: – over rivieren, kanalen, meren en andere binnenwateren – binnen havens en dokken
51 Luchtvaart
511 Personenvervoer door de lucht
5110 Personenvervoer door de lucht
51100 Personenvervoer door de lucht
5110001 Vervoer van personen door de lucht op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling
5110011 Vervoer van personen door de lucht zonder dienstregeling
5110012 Al dan niet regelmatige chartervluchten
5110013 Exploitatie van luchttaxi’s
5110014 Uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, enz.
5110015 Verhuur van vliegtuigen met piloot
512 Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart
5121 Goederenvervoer door de lucht
51210 Goederenvervoer door de lucht
5122 Ruimtevaart
51220 Ruimtevaart
52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
521 Opslag
5210 Opslag
52100 Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
5210001 Exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz. voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten
5210011 Expl. voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo’s, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten
522 Vervoerondersteunende activiteiten
5221 Diensten in verband met vervoer te land
52210 Diensten in verband met vervoer te land
5221001 Exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals
5221002 Exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of -garages en rijwielstallingen
5221003 Exploitatie van winterstallingen voor caravans
5221004 Exploitatie van oproepcentrales voor taxi’s
5221011 Slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg
5222 Diensten in verband met vervoer over water
52220 Diensten in verband met vervoer over water
5222001 Exploitatie van havenfaciliteiten: pieren, kaaien, dokken, terminals, enz.
5222002 Exploitatie van binnenhavens, binnenwateren en binnensluizen.
5222003 Onderneming voor navigatie, loodswezen, aan- en afmeren
5222004 Onderneming voor het weer vlot trekken van schepen, reddings- en bergingsdiensten.
5223 Diensten in verband met de luchtvaart
52230 Diensten in verband met de luchtvaart
5223001 Gronddiensten voor het onderhoud van vliegtuigen
5223002 Dienst voor brandbeveiliging en -bestrijding
5224 Vrachtbehandeling
52241 Vrachtbehandeling in zeehavens
5224101 Laden en lossen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens
5224102 Stouwen van goederen
52249 Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
5224901 Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren
5229 Overige vervoerondersteunende activiteiten
52290 Overige vervoerondersteunende activiteiten
5229001 Expeditiekantoor
5229011 Scheepsbevrachting
5229012 Toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over water, luchtvervoer of een combinatie daarvan)
5229021 Scheepsagentuur
5229031 Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren
5229032 Activiteiten van vervoermakelaars
5229033 Activiteiten van commissionair-expediteurs, enz.
5229041 Besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
5229042 Bezorgen van expresvracht, enz.
5229043 Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
53 Posterijen en koeriers
531 Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
5310 Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
53100 Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
5310001 Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
5310002 Ophalen van post en pakjes uit openbare brievenbussen en van postkantoren
5310003 Distributie en aflevering van poststukken
532 Overige posterijen en koeriers
5320 Overige posterijen en koeriers
53200 Overige posterijen en koeriers
5320001 Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer
I SECTIE I -VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN
55 Verschaffen van accommodatie
551 Hotels en dergelijke accommodatie
5510 Hotels en dergelijke accommodatie
55100 Hotels en dergelijke accommodatie
5510001 Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotel-service)
5510011 Hotels en motels, met restaurant
552 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
5520 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
55201 Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra
5520101 Jeugdherbergen en berghutten
55202 Vakantieparken
5520201 Vakantiecentra en -dorpen (inclusief bungalow- en chalet parken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen
55203 Gites, vakantiewoningen en -appartementen
5520301 Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen
5520302 Kortstondig verblijf op hoeven
55204 Gastenkamers
55209 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
5520901 Vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen
5520902 Overige accomodaties voor kortstondig verblijf, n.e.g.
553 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
5530 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
55300 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
5530001 Kampeerterreinen
559 Overige accommodatie
5590 Overige accommodatie
55900 Overige accommodatie
5590001 Verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, enz.
56 Eet- en drinkgelegenheden
561 Restaurants en mobiele eetgelegenheden
5610 Restaurants en mobiele eetgelegenheden
56101 Eetgelegenheden met volledige bediening
5610101 Restaurant van het traditionele type
5610102 Verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens
5610103 Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, enz.
5610104 Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen cliënteel
5610105 Café-restaurants (tavernen)
56102 Eetgelegenheden met beperkte bediening
5610201 Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enz)
5610202 Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen, hotdogstalletjes, enz.
5610203 Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries, crêperies en warmewafelkramen
5610204 Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken:  tearooms, ijssalons, enz.
5610205 Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria’s
5610206 Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: drive-in restaurants
5610207 Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: pizzeria’s
562 Catering en overige eetgelegenheden
5621 Catering
56210 Catering
5621001 Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
5621002 Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
5629 Overige eetgelegenheden
56290 Overige eetgelegenheden
5629001 Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor: – luchtvaartmaatschappijen – kantines, bedrijfsrestaurants, enz.
563 Drinkgelegenheden
5630 Drinkgelegenheden
56301 Cafés en bars
5630101 Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enz.
56302 Discotheken, dancings en dergelijke
5630201 Regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties
56309 Andere drinkgelegenheden
J SECTIE J — INFORMATIE EN COMMUNICATIE
58 Uitgeverijen
581 Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen
5811 Uitgeverijen van boeken
58110 Uitgeverijen van boeken
5811001 Uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, enz.
5811002 Uitgeverijen van woordenboeken en encyclopedieën
5811003 Uitgeverijen van atlassen, landkaarten en plattegronden
5812 Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten
58120 Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten
5813 Uitgeverijen van kranten
58130 Uitgeverijen van kranten
5813001 Uitgeverijen van kranten, streekkranten en reclamebladen.
5814 Uitgeverijen van tijdschriften
58140 Uitgeverijen van tijdschriften
5814001 Uitgeverijen van revues en periodieken
5819 Overige uitgeverijen
58190 Overige uitgeverijen
5819001 Uitgeverijen van: foto’s, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en reproducties van kunstwerken
582 Uitgeverijen van software
5821 Uitgeverijen van computerspellen
58210 Uitgeverijen van computerspellen
5829 Overige uitgeverijen van software
58290 Overige uitgeverijen van software
59 Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van  geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
591 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s
5911 Productie van films en video- en televisieprogramma’s
59111 Productie van bioscoopfilms
5911101 Productie en realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd voor projectie in bioscopen
59112 Productie van televisiefilms
5911201 Productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enz.) in beginsel enkel bestemd voor vertoning op de televisie
59113 Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
5911301 Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips
5911302 Productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms
59114 Productie van televisieprogramma’s
5911401 Productie van televisieprogramma’s die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden
5911402 Activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen
5912 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie
59120 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie
5912001 Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn: nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz.
5912002 Activiteiten van filmstudio’s, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel
5913 Distributie van films en video- en televisieprogramma’s
59130 Distributie van films en video- en televisieprogramma’s
5913001 Distributie (verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden, maar niet aan het publiek
5913002 Activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn: reserveren, afleveren, opslaan, enz.
5913003 Uitgave en distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek
5913004 Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties
5914 Vertoning van films
59140 Vertoning van films
5914001 Vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn
5914002 Filmclubs
592 Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
5920 Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
59201 Maken van geluidsopnamen
59202 Geluidsopnamestudio’s
59203 Uitgeverijen van muziekopnamen
5920301 Uitgeverijen van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen
5920302 Uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen
5920311 Uitgeverijen van muziekboeken en -partituren
59209 Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
60 Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma’s
601 Uitzenden van radioprogramma’s
6010 Uitzenden van radioprogramma’s
60100 Uitzenden van radioprogramma’s
6010001 Productie van radioprogramma’s, al dan niet in combinatie met het uitzenden ervan
6010002 Activiteiten van lokale en vrije radio’s
602 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma’s
6020 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma’s
60200 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma’s
6020001 Uitzending van televisieprogramma’s, ook indien in combinatie met de productie ervan, door televisiezenders die gesubsidieerd worden door de overheid of door stations die behoren tot de privé-sector
6020002 Activiteiten op het gebied van productie en uitzending van televisieprogramma’s van: .   regionale en lokale zenders .   betaalnetten
61 Telecommunicatie
611 Draadgebonden telecommunicatie
6110 Draadgebonden telecommunicatie
61100 Draadgebonden telecommunicatie
612 Draadloze telecommunicatie
6120 Draadloze telecommunicatie
61200 Draadloze telecommunicatie
6120001 Transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel van relais of via een satelliet
6120002 Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers (b.v. financiële instellingen)
6120003 Telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax
6120004 Onderhoud van het netwerk
6120005 Transmissie van radio- en televisieprogramma’s (radio- en televisiedistributie, kabelmaatschappijen)
613 Telecommunicatie via satelliet
6130 Telecommunicatie via satelliet
61300 Telecommunicatie via satelliet
619 Overige telecommunicatie
6190 Overige telecommunicatie
61900 Overige telecommunicatie
62 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten
620 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten
6201 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
62010 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
6202 Computerconsultancy-activiteiten
62020 Computerconsultancy-activiteiten
6202001 Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
6202002 Activiteiten van systeemintegrators
6203 Beheer van computerfaciliteiten
62030 Beheer van computerfaciliteiten
6209 Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
62090 Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
631 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
6311 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
63110 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
6311001 Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: – invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens
6311002 Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
6311011 Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.
6311012 Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
6311013 Terbeschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde,  door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
6312 Webportalen
63120 Webportalen
639 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
6391 Persagentschappen
63910 Persagentschappen
6391001 Persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto’s en speciale artikelen leveren aan de media
6399 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
63990 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
K SECTIE K — FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN
64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
641 Geldscheppende financiële instellingen
6411 Centrale banken
64110 Centrale banken
6419 Overige geldscheppende financiële instellingen
64190 Overige geldscheppende financiële instellingen
642 Holdings
6420 Holdings
64200 Holdings
6420001 Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren
6420011 Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
6420012 Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren…
643 Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen
6430 Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen
64300 Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen
649 Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
6491 Financiële lease
64910 Financiële lease
6491001 Afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer
6492 Overige kredietverstrekking
64921 Verstrekken van verbruikskrediet
6492101 Activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten afsluiten met een consument: verkopen en leningen op afbetaling, financieringshuur, kredietopeningen, enz.
64922 Verstrekken van hypothecair krediet
6492201 Eenheden die uitsluitend de hiernavermelde kredieten verlenen: hypothecair krediet; krediet voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz.
6492202 Activiteiten van discontokantoren
6492203 Overige kredietverstrekking, n.e.g.
64929 Overige kredietverstrekking, n.e.g.
6499 Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
64991 Factoring
64992 Activiteiten van beursvennootschappen
64999 Overige financiële dienstverlening
6499901 Deposito- en Consignatiekas
6499902 Financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden: durf- of venturekapitaal; investmentbanking, enz.
6499903 Handel in ongemunt goud voor financiële doeleinden
6499904 Import/exportfinanciering
6499905 Financiële instellingen, n.e.g.
65 Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
651 Verzekeringen
6511 Levensverzekeringen
65111 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven
65112 Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven
6511201 Verzekeringsondernemingen, die zowel levens- al niet-levensverzekeringen afsluiten, maar waar de hoofdactiviteit bestaat uit het afsluiten van levensverzekeringen
6512 Niet-levensverzekeringen
65121 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven
6512101 Verzerkeringsactiviteiten mbt ongevallen en ziekte
6512102 Verzekeringsactiviteiten mbt motorvoertuigen
6512103 Verzekeringsactiviteiten mbt zee-, transport- en luchtvaartverzekeringen
6512104 Verzekeringsactiviteiten mbt brand en andere schade aan goederen
6512105 Verzekeringsactiviteiten mbt burgerlijke aansprakelijkheid
6512106 Verzekeringsactiviteiten mbt krediet en borgtocht
6512107 Verzekeringsactiviteiten mbt diverse geldelijke verliezen
6512108 Verzekeringsactiviteiten mbt rechtsbijstand
6512109 Verzekeringsactiviteiten mbt hulpverlening
65122 Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven
652 Herverzekeringen
6520 Herverzekeringen
65200 Herverzekeringen
653 Pensioenfondsen
6530 Pensioenfondsen
65300 Pensioenfondsen
6530001 Activiteiten (inning van bijdragen, beleggen van gelden, uitkering van pensioenen) van voorzorgsinstellingen opgericht door de werkgever (privé of openbaar) om een extra-legaal pensioen te vormen
6530002 Activiteiten van pensioenfondsen opgericht ten behoeve van zelfstandige en vrije beroepen; waarbij op individuele en vrijwillige basis kan aangesloten worden om een extra-legaal pensioen te vormen
66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen
661 Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
6611 Beheer van financiële markten
66110 Beheer van financiële markten
6611001 Exploitatie van en het toezicht op financiële beurzen door andere instanties dan de overheid: effectenbeurzen; future- en optiebeurzen, enz.
6612 Effecten- en goederenhandel
66120 Effecten- en goederenhandel
6619 Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
66191 Agenten en makelaars in bankdiensten
66199 Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
6619901 Verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (b.v. effectenhandel) en aanverwante activiteiten
6619902 Beheersvennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen
6619903 Verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden (KB 05.08.1991 i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies
6619911 Hypotheekmakelaars
6619912 Wisselkantoren
6619913 Borgstelling en waarborg
6619914 Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen
6619915 Vertegenwoordigingskantoren van buitenlandse banken, die geen eigenlijke bankverrichtingen uitvoeren
6619916 Creatie en exploitatie van elektronische systemen voor geldcirculatie
6619917 Uitgeven van maaltijdcheques
6619918 Terbeschikkingstelling van kluizen, enz.
662 Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
6621 Risicoanalisten en schadetaxateurs
66210 Risicoanalisten en schadetaxateurs
6621001 Schade- en risico-experten
6622 Verzekeringsagenten en -makelaars
66220 Verzekeringsagenten en -makelaars
6622001 Verzekeringsmakelaars en -agenten
6629 Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
66290 Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
6629001 Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen
663 Vermogensbeheer
6630 Vermogensbeheer
66300 Vermogensbeheer
L SECTIE L — EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
68 Exploitatie van en handel in onroerend goed
681 Handel in eigen onroerend goed
6810 Handel in eigen onroerend goed
68100 Handel in eigen onroerend goed
6810001 Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
6810002 Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
682 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
6820 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
68201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
6820101 Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
6820102 Verhuur van appartementen in hotels
6820103 Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
68202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen
6820201 Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen
68203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
6820301 Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.
6820302 Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
6820303 Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
68204 Verhuur en exploitatie van terreinen
6820401 Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
6820402 Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of mee
683 Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6831 Bemiddeling in onroerend goed
68311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6831101 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
68312 Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6831201 Schatten en evalueren van onroerend goed
6832 Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68321 Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6832101 Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiël gebouw)
6832102 Innen van de huur  (residentiële gebouwen)
68322 Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6832201 Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw)
6832202 Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
M SECTIE M — VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN
69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening
691 Rechtskundige dienstverlening
6910 Rechtskundige dienstverlening
69101 Activiteiten van advocaten
69102 Activiteiten van notarissen
69103 Activiteiten van deurwaarders
69109 Overige rechtskundige dienstverlening
6910901 Overige rechtskundige dienstverlening
692 Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
6920 Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
69201 Accountants en belastingconsulenten
6920101 Invullen van aangifteformulieren voor de loon- en inkomstenbelasting voor particulieren en bedrijven
6920102 Verlenen van adviezen en vertegenwoordigen (m.u.v. de wettelijke vertegenwoordiging) van cliënten voor belastingsautoriteiten
69202 Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
6920201 Verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening van derden
6920202 Openen, houden, centraliseren en sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen
6920203 Bepalen van de resultaten en opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde vorm
69203 Bedrijfsrevisoren
70 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van  bedrijfsbeheer
701 Activiteiten van hoofdkantoren
7010 Activiteiten van hoofdkantoren
70100 Activiteiten van hoofdkantoren
702 Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
7021 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
70210 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
7021001 Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
7021002 Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
7022 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus  op het gebied van bedrijfsvoering
70220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus  op het gebied van bedrijfsvoering
7022001 Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
7022002 Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
7022003 Algemene audit-activiteiten
7022004 Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
71 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
711 Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
7111 Architecten
71111 Bouwarchitecten
7111101 Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
7111102 Tekenen en ontwerpen van gebouwen
7111103 Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
7111104 Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
71112 Interieurarchitecten
71113 Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
7111301 Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
7111302 Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
7112 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
71121 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
7112101 Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
7112102 Industriële vormgeving
7112103 Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
7112104 Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer
7112105 Geologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en grondwater
7112106 Geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur, grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie, enz.
7112107 Maken van weersvoorspellingen
71122 Landmeters
7112201 Activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen
7112202 Activiteiten van bouweconomisten
7112203 Uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen
7112204 Berekening van het aantal meters van bouwwerken
712 Technische testen en toetsen
7120 Technische testen en toetsen
71201 Technische controle van motorvoertuigen
71209 Overige technische testen en toetsen
7120901 Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
7120902 Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties
7120903 Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enz)
7120904 Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne
7120905 Testen van bouwelementen
7120906 Certificering van schepen, vliegtuigen, auto’s, hogedrukketels, kerncentrales, enz.
7120907 Auto-expertise
72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
721 Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
7211 Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
72110 Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
7219 Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk  gebied
72190 Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk  gebied
7219001 Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur-en ontwikkelingswerk op het gebied van wiskunde en natuurwetensch. (fysica, astronomie, scheikunde, geneeskunde, biologie,enz.)
722 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
7220 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
72200 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
7220001 Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van sociale en geesteswetensch. (economie, psychologie, sociologie, rechtswetensch., enz.)
73 Reclamewezen en marktonderzoek
731 Reclamewezen
7311 Reclamebureaus
73110 Reclamebureaus
7311001 Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
7311002 Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
7311003 Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
7311004 Ontwerpen van publicitaire films
7311005 Ontwerpen van publicitaire artikelen
7311006 Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.
7311007 Luchtreclame
7311011 Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke
7312 Mediarepresentatie
73120 Mediarepresentatie
7312001 Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie)
7312002 Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
732 Markt- en opinieonderzoekbureaus
7320 Markt- en opinieonderzoekbureaus
73200 Markt- en opinieonderzoekbureaus
7320001 Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op  verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten
7320002 Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
7320011 Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan
74 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
741 Gespecialiseerde designers
7410 Gespecialiseerde designers
74101 Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
74102 Activiteiten van industriële designers
74103 Activiteiten van grafische designers
74104 Activiteiten van interieurdecorateurs
74105 Activiteiten van decorateur-etalagisten
7410501 Etaleurswerkzaamheden
7410502 Ontwerpen van showrooms, enz.
74109 Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
742 Fotografen
7420 Fotografen
74201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
7420101 Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
7420102 Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke
74202 Activiteiten van persfotografen
7420201 Zelfstandig werkende persfotografen
74209 Overige fotografische activiteiten
7420901 Verwerking van films: ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of films; inramen van dia’s; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto’s
743 Vertalers en tolken
7430 Vertalers en tolken
74300 Vertalers en tolken
749 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische  activiteiten, n.e.g.
7490 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische  activiteiten, n.e.g.
74901 Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende pesonaliteiten
74909 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
7490901 Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
75 Veterinaire diensten
750 Veterinaire diensten
7500 Veterinaire diensten
75000 Veterinaire diensten
N SECTIE N — ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
77 Verhuur en lease
771 Verhuur en lease van motorvoertuigen
7711 Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
77110 Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
7711001 Verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur
7711002 Operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur
7711003 Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
7712 Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
77120 Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
7712001 Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.u.v. personenauto’s en lichte vrachtwagens:spoorwegmat., vrachtauto’s, trekkers, aanhangwagen, enz.
772 Verhuur en lease van consumentenartikelen
7721 Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
77210 Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
7721001 Verhuur van sport- en kampeerartikelen
7721002 Verhuur van fietsen
7721003 Verhuur van pleziervaartuigen
7722 Verhuur van videobanden, dvd’s en cd’s
77220 Verhuur van videobanden, dvd’s en cd’s
7722001 Verhuur van videocassettes en -banden
7722002 Verhuur van CD’s, grammofoonplaten, enz.
7729 Verhuur en lease van andere consumentenartikelen
77291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
7729101 Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
7729102 Verhuur van gazonmaaiers
77292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
7729201 Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
77293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
7729301 Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, enz.
77294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
7729401 Verhuur van textiel, kleding en schoeisel
7729402 Verhuur van theaterkostuums, carnavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enz.
77295 Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel
7729501 Verhuur van medisch en paramedisch materieel
77296 Verhuur en lease van bloemen en planten
7729601 Verhuur van bloemen en planten
77299 Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
7729901 Verhuur van decors
7729902 Verhuur van boeken en tijdschriften
7729903 Verhuur van muziekinstrumenten
7729904 Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g.
773 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
7731 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
77310 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
7731001 Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs
7731002 Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw,zonder bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3)
7732 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
77320 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
7732001 Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen,betonmolens, enz.)
7732002 Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
7733 Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
77330 Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
7733001 Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enz.
7733002 Verhuur van standaard-programmatuur
7734 Verhuur en lease van schepen
77340 Verhuur en lease van schepen
7734001 Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer over water, zoals vrachtschepen, cargo’s enz. zonder bemanning
7735 Verhuur en lease van luchtvaartuigen
77350 Verhuur en lease van luchtvaartuigen
7735001 Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor luchtvervoer, zonder piloot
7739 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g.
77391 Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten
7739101 Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van speelautomaten, en al dan niet elektronische spelen voor café’s, casino’s,enz.
77392 Verhuur en lease van tenten
7739201 Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enz.
77393 Verhuur en lease van caravans en motorhomes
77394 Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie
77399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
7739901 Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren,turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen
7739902 Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en communicatieapparatuur
7739903 Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet-en regelapparatuur
7739904 Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industrieële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
774 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met  uitzondering van werken onder auteursrecht
7740 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met  uitzondering van werken onder auteursrecht
77400 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met  uitzondering van werken onder auteursrecht
78 Terbeschikkingstelling van personeel
781 Arbeidsbemiddeling
7810 Arbeidsbemiddeling
78100 Arbeidsbemiddeling
7810001 Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties
7810002 Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
7810003 Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement)
7810004 Overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, inclusief de eventueel daaraan verbonden beroepsopleiding (VDAB, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, enz.)
7810011 Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke
7810021 Zoeken van acteurs voor film, televisie en theater
782 Uitzendbureaus
7820 Uitzendbureaus
78200 Uitzendbureaus
783 Andere vormen van arbeidsbemiddeling
7830 Andere vormen van arbeidsbemiddeling
78300 Andere vormen van arbeidsbemiddeling
79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
791 Reisbureaus en reisorganisatoren
7911 Reisbureaus
79110 Reisbureaus
7911001 Verschaffen van informatie en advies over reizen
7911002 Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van ‘reizen op maat’, onderdak en vervoer van reizigers en toeristen
7911003 Verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen
7911004 Verkoop van entreekaarten, enz.
7912 Reisorganisatoren
79120 Reisorganisatoren
7912001 Reisorganisatoren,die,in het algemeen,een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden,waarbij de cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen
7912002 Organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse bestemmingen aanbieden
799 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
7990 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
79901 Toeristische informatiediensten
7990101 Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
79909 Overige reserveringsactiviteiten
7990901 Kaartverkoop en plaatsbespreking
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten
801 Particuliere beveiliging
8010 Particuliere beveiliging
80100 Particuliere beveiliging
8010001 Houden van toezicht, bewaking en andere activiteiten ter bescherming van personen of eigendommen: lijfwachten, straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken, bouwterreinen, enz.
8010002 Vervoer van geld en waardepapieren
8010003 Africhten van honden voor bewakingsdoeleinden
802 Diensten in verband met beveiligingssystemen
8020 Diensten in verband met beveiligingssystemen
80200 Diensten in verband met beveiligingssystemen
803 Opsporingsdiensten
8030 Opsporingsdiensten
80300 Opsporingsdiensten
8030001 Opsporingsdiensten
8030002 Privé-detectives
81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
811 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
8110 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
81100 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
812 Reiniging
8121 Algemene reiniging van gebouwen
81210 Algemene reiniging van gebouwen
8122 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
81220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
8122001 Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
8122002 Lappen van ramen
8122003 Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
8129 Andere reinigingsactiviteiten
81290 Andere reinigingsactiviteiten
8129001 Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
8129002 Reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers
813 Landschapsverzorging
8130 Landschapsverzorging
81300 Landschapsverzorging
8130001 Snoeien van bomen en heggen
8130002 Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten
821 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van  kantoren
8211 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
82110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
8219 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
82190 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
8219001 Verhuur van postbussen, poste restante, enz.
822 Callcenters
8220 Callcenters
82200 Callcenters
823 Organisatie van congressen en beurzen
8230 Organisatie van congressen en beurzen
82300 Organisatie van congressen en beurzen
829 Zakelijke dienstverlening, n.e.g.
8291 Incasso- en kredietbureaus
82910 Incasso- en kredietbureaus
8292 Verpakkingsbedrijven
82920 Verpakkingsbedrijven
8292001 Verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden: vullen van spuitbussen, van flessen en blikjes met vloeistoffen(incl.dranken) ;verpakken van voedingsmiddelen, enz.
8292002 Etiketteren, zegelen en stempelen
8292003 Inpakken van pakjes en geschenken
8299 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
82990 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
O SECTIE O — OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN
84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
841 Openbaar bestuur
8411 Algemeen overheidsbestuur
84111 Federale overheid
84112 Overheden van gemeenschappen en gewesten
84113 Provinciale overheid
84114 Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.
84115 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)
84119 Overig algemeen overheidsbestuur
8412 Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen
84120 Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
8413 Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
84130 Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
842 Algemene overheidsdiensten
8421 Buitenlandse zaken
84210 Buitenlandse zaken
8422 Defensie
84220 Defensie
8423 Justitie
84231 Rechtbanken
84232 Strafinrichtingen
84239 Overige activiteiten met betrekking tot justitie
8424 Openbare orde en civiele veiligheid
84241 Federale Politie
84242 Lokale Politie
84249 Overige openbare orde en civiele veiligheid
8425 Brandweer
84250 Brandweer
843 Verplichte sociale verzekeringen
8430 Verplichte sociale verzekeringen
84301 Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen
84302 Ziekenfondsen en zorgkassen
84309 Overige instellingen van de sociale zekerheid
P SECTIE P — ONDERWIJS
85 Onderwijs
851 Kleuteronderwijs
8510 Kleuteronderwijs
85101 Gewoon kleuteronderwijs ingericht door de Gemeenschappen
85102 Provinciaal gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs
85103 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs
85104 Vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs
85105 Buitengewoon officieel kleuteronderwijs
85106 Vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijs
85109 Gewoon kleuteronderwijs, n.e.g.
852 Lager onderwijs
8520 Lager onderwijs
85201 Gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen
85202 Provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijs
85203 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon lager onderwijs
85204 Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs
85205 Buitengewoon officieel lager onderwijs
85206 Vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs
85207 Alfabetiseringsprogramma’s ten behoeve van volwassenen
85209 Gewoon lager onderwijs, n.e.g.
853 Secundair onderwijs
8531 Algemeen secundair onderwijs
85311 Gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen
85312 Provinciaal gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs
85313 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs
85314 Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs
85319 Gewoon algemeen secundair onderwijs, n.e.g.
8532 Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs
85321 Gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen
85322 Provinciaal gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs
85323 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs
85324 Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs
85325 Buitengewoon officieel secundair onderwijs
85326 Vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs
85329 Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, n.e.g.
8532901 Activiteiten van vliegscholen voor beroepsvliegers
854 Hoger onderwijs en post-secundair niet-hoger onderwijs
8541 Post-secundair niet-hoger onderwijs
85410 Post-secundair niet-hoger onderwijs
8542 Hoger onderwijs
85421 Officieel hoger onderwijs
85422 Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
85429 Hoger onderwijs, n.e.g.
855 Overig onderwijs
8551 Sport- en recreatieonderwijs
85510 Sport- en recreatieonderwijs
8552 Cultureel onderwijs
85520 Cultureel onderwijs
8552001 Exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren
8553 Autorijscholen en vlieg- en vaaronderricht
85531 Autorijscholen
8553101 Autorijscholen
8553102 Motorrijscholen
85532 Vlieg- en vaaronderricht
8553201 Opleiding van piloten van sportvliegtuigen
8553202 Vaaronderricht voor zeilers en bestuurders van pleziervaartuigen
8559 Overig onderwijs, n.e.g.
85591 Onderwijs voor sociale promotie
85592 Beroepsopleiding
85593 Sociaal-cultureel vormingswerk
85599 Overige vormen van onderwijs
856 Onderwijsondersteunende activiteiten
8560 Onderwijsondersteunende activiteiten
85601 Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.)
85609 Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Q SECTIE Q — MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAP-PELIJKE DIENSTVERLENING
86 Menselijke gezondheidszorg
861 Ziekenhuizen
8610 Ziekenhuizen
86101 Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
86102 Geriatrische ziekenhuizen
86103 Gespecialiseerde ziekenhuizen
86104 Psychiatrische ziekenhuizen
86109 Overige hospitalisatiediensten
862 Praktijken van artsen en tandartsen
8621 Huisartspraktijken
86210 Huisartspraktijken
8622 Praktijken van specialisten
86220 Praktijken van specialisten
8623 Tandartspraktijken
86230 Tandartspraktijken
869 Overige menselijke gezondheidszorg
8690 Overige menselijke gezondheidszorg
86901 Activiteiten van medische laboratoria
86902 Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken
86903 Ziekenvervoer
86904 Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
86905 Ambulante revalidatieactiviteiten
8690501 Kinesitherapie activiteiten
8690502 Logopedie activiteiten
8690503 Ergotherapie activiteiten
8690504 Orthoptie activiteiten
8690505 Podologie activiteiten
8690506 Pedicure activiteiten
8690507 Activiteiten van extramurale revalidatiecentra: autonome centra voor personen met ontwikkelings- en sensoriële stoornissen, die niet verbonden zijn met ziekenhuizen en geen huisvesting bieden
86906 ontwikkelings- en sensoriële stoornissen, die niet verbonden zijn met ziekenhuizen en
86907 bovendien geen huisvesting bieden
86909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
8690901 Activiteiten van diëtisten
87 Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
871 Verpleeginstellingen met huisvesting
8710 Verpleeginstellingen met huisvesting
87101 Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
87109 Overige verpleeginstellingen met huisvesting
872 Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
8720 Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
87201 Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
87202 Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
87203 Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
87204 Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
87205 Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
87209 Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
873 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
8730 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
87301 Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
87302 Serviceflats voor ouderen
87303 Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichameijke handicap
87304 Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichameijke handicap
87309 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g.
879 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
8790 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
87901 Integrale jeugdhulp met huisvesting
87902 Algemeen welzijnswerk met huisvesting
87909 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g.
88 Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
881 Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
8810 Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
88101 Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
88102 Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
88103 Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88104 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88109 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
889 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
8891 Kinderopvang
88911 Kinderdagverblijven en crèches
8891101 Kinderkribben, onthaalmoeders en overige kinderopvang
88912 Kinderopvang door onthaalmoeders
88919 Overige kinderopvang
8899 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
88991 Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88992 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88993 Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
88994 Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
88995 Beschutte en sociale werkplaatsen
88996 Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
88999 Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
R SECTIE R — KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE
90 Creatieve activiteiten, kunst en amusement
900 Creatieve activiteiten, kunst en amusement
9001 Uitvoerende kunsten
90011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
90012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
9002 Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten
90021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
90022 Ontwerp en bouw van podia
90023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
90029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
9003 Scheppende kunsten
90031 Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
90032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
9004 Exploitatie van zalen
90041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
9004101 Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst
9004102 Exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden
90042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
9004201 Beheer en exploitatie van culturele centra
9004202 Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst
91 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten
910 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten
9101 Bibliotheken en archieven
91011 Bibliotheken,mediatheken en ludotheken
9101101 Opzoeken en bijeenbrengen van een al dan niet gespecialiseerde collectie
9101102 Samenstellen van catalogi
9101103 Uitlenen van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, CD’s, banden, kunstwerken, enz.
9101104 Opzoeken van informatie op verzoek
91012 Openbare archieven
9101201 Bijhouden van historische archieven
9102 Musea
91020 Musea
9102001 Exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea: kunstmusea, musea van sieraden, meubelen, kleding, aardewerk, zilverwerk, enz.; natuurhistorische musea, musea voor wetenschappen en techniek, enz.
9103 Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
91030 Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
9103001 Instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen
9103002 Monumentenzorg
9104 Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten
91041 Botanische tuinen en dierentuinen
9104101 Exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur- en wildreservaten
91042 Beheer en instandhouding  van natuurgebieden
9104201 Instandhouding van het natuurlijk patrimonium
9104202 Exploitatie van overige toeristische bezienswaardigheden (grotten en dergelijke)
92 Loterijen en kansspelen
920 Loterijen en kansspelen
9200 Loterijen en kansspelen
92000 Loterijen en kansspelen
9200001 Organisatie van loterijen, lotto’s, pronostieken, weddingschappen, enz.
9200002 Exploitatie van casino’s en speelzalen
9200003 Exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt
9200004 Activiteiten i.v.m. de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren, enz.
93 Sport, ontspanning en recreatie
931 Sport
9311 Exploitatie van sportaccommodaties
93110 Exploitatie van sportaccommodaties
9311001 Beheer en  exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse sporten en disciplines
9311002 Beheer en exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening
9311011 Exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena’s, enz.
9311012 Vlieghavens voor sportvliegtuigen
9311013 Exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges
9311014 Racecircuits, velodrooms, enz.
9311021 Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enz.
9312 Sportclubs
93121 Activiteiten van voetbalclubs
93122 Activiteiten van tennisclubs
93123 Activiteiten van overige balsportclubs
93124 Activiteiten van wielerclubs
93125 Activiteiten van vechtsportclubs
93126 Activiteiten van watersportclubs
93127 Activiteiten van paardensportclubs
93128 Activiteiten van atletiekclubs
93129 Activiteiten van overige sportclubs
9312901 Activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven,enz.)
9312902 Activiteiten i.v.m. mechanische sporten (auto’s, motorrijwielen, karts, enz.
9312903 Jacht en de visvangst als sport of recreatie
9312904 Activiteiten i.v.m. zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM’s, met sportof toerismevliegtuigen, enz.
9313 Fitnesscentra
93130 Fitnesscentra
9313001 Exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding, enz. inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied
9319 Overige sport
93191 Activiteiten van sportbonden en -federaties
93192 Zelfstandig werkende sportbeoefenaars
93199 Overige sportactiviteiten, n.e.g.
9319901 Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden
9319902 Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
932 Ontspanning en recreatie
9321 Kermisattracties en pret- en themaparken
93211 Exploitatie van kermisattracties
9321101 Kermisattracties
93212 Exploitatie van pret- en themaparken
9321201 Exploitatie van pretparken
9329 Overige ontspanning en recreatie
93291 Exploitatie van snooker- en biljartenzalen
9329101 Exploitatie van snooker- en biljartzaal
93292 Exploitatie van recreatiedomeinen
9329201 Exploitatie van al dan niet automatische spelen (flippers, elektronische spelen, enz.) waarbij in beginsel geen winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt
93299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
9329901 Bieden van overig amusement, n.e.g.: .   circussen .   poppentheaters, rodeo’s, klank- en lichtspelen, enz.
9329902 Professioneel schutter van pyrotechnische artikelen voor amusement en voor theatergebruik
9329911 Exploitatie van strandfaciliteiten (verhuur van kleedhokjes, windschermen, ligbedden,enz.)
9329912 Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen, roeibootjes, poney’s, enz.
9329921 Overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt
S SECTIE S — OVERIGE DIENSTEN
94 Verenigingen
941 Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties
9411 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
94110 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
9412 Beroepsorganisaties
94120 Beroepsorganisaties
942 Vakverenigingen
9420 Vakverenigingen
94200 Vakverenigingen
949 Overige verenigingen
9491 Religieuze organisaties
94910 Religieuze organisaties
9492 Politieke organisaties
94920 Politieke organisaties
9499 Overige verenigingen, n.e.g.
94991 Verenigingen op het vlak van jeugdwerk
94992 Verenigingen en bewegingen voor volwassenen
94993 Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering
94994 Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit
94995 Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking
94999 Overige verenigingen, n.e.g.
95 Reparatie van computers en consumentenartikelen
951 Reparatie van computers en communicatieapparatuur
9511 Reparatie van computers en randapparatuur
95110 Reparatie van computers en randapparatuur
9511001 Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
9511002 Onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines
9512 Reparatie van communicatieapparatuur
95120 Reparatie van communicatieapparatuur
952 Reparatie van consumentenartikelen
9521 Reparatie van consumentenelektronica
95210 Reparatie van consumentenelektronica
9521001 Reparatie van audio- en videoapparatuur
9522 Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
95220 Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
9522001 Reparatie van elektrische huishoudapparaten
9523 Reparatie van schoeisel en lederwaren
95230 Reparatie van schoeisel en lederwaren
9523001 Reparatie van schoenen, laarzen, reisartikelen en dergelijke van leer of van ander materiaal
9524 Reparatie van meubelen en stoffering
95240 Reparatie van meubelen en stoffering
9524001 Renovatie en restauratie van meubels
9525 Reparatie van uurwerken en sieraden
95250 Reparatie van uurwerken en sieraden
9525001 Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden
9529 Reparatie van andere consumentenartikelen
95290 Reparatie van andere consumentenartikelen
9529001 Reparatie van fietsen
9529002 Reparatie van speelgoed
9529003 Reparatie van sport- en kampeerartikelen
9529004 Reparatie van gedragen kleding: (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enz.
9529005 Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken enz.), inclusief de expresreparaties aan huis
9529006 Afstemmen van piano’s en andere muziekinstrumenten
9529007 Reparatie van fotografische artikelen
9529008 Overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g.
9529011 Reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het reinigen gebeurt
9529021 Herstelling van muziekinstrumenten
96 Overige persoonlijke diensten
960 Overige persoonlijke diensten
9601 Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten
96011 Activiteiten van industriële wasserijen
9601101 Wassen, bleken, chemisch reinigen, strijken, verven, enz., van kleding en textielartikelen voor bedrijven, andere grootgebruikers en voor depothouders
9601102 Ophalen en bezorgen van de was
9601103 Reinigen van artikelen van leer en van bont
9601104 Reinigen van tapijten en gordijnen
9601105 Verhuur van linnen, werkkleding en dergelijke
96012 Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
9601201 Diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden
9601202 Behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-industriële schaal van wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren
9601211 Activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen uitoefenen maar het wasgoed en de reiniging van kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen
9602 Haar- en schoonheidsverzorging
96021 Haarverzorging
9602101 Wassen, knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen
96022 Schoonheidsverzorging
9602201 Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, enz.
9602202 Huidverzorging en epileren
9602203 Manicure en pedicure
9603 Begrafeniswezen
96031 Uitvaartverzorging
9603101 Verzorging van overledenen: gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen, enz.
9603102 Verlenen van diensten rond de begrafenis of crematie: verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria, enz.
9603103 Verzorgen van de begrafenis of de crematie van overledenen
9603104 Verzorgen van de begrafenis of de crematie van dieren
96032 Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria
9603201 Verhuur of de verkoop van graven
9603202 Beheer en onderhoud van kerkhoven
9603203 Diensten verleend door crematoria (cremeren, bijzetten of verstrooien van de as, enz.
9604 Sauna’s, solaria, baden enz.
96040 Sauna’s, solaria, baden enz.
9604001 Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
9609 Overige persoonlijke diensten, n.e.g.
96091 Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke
9609101 Huwelijksagentschappen, contactbemiddeling, escortdiensten en dergelijke
9609102 Huwelijksagentschappen en contactbemiddeling
9609103 Escortdiensten en dergelijke
96092 Plaatsen van tatouages en piercings
9609201 Aanbrengen van tatoeages – verwijderen van tatoeages
96093 Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten
9609301 Wassen en toiletteren van huisdieren
96094 Africhten van huisdieren
9609401 Africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden, enz.
96095 Pensions voor huisdieren
9609501 Pensions voor huisdieren
96099 Overige persoonlijke diensten
9609901 Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars en dergelijke
9609911 Genealogisch opzoekingswerk
9609912 Diverse concessies of op de openbare weg of in gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn (schoenpoetsers, kruiers, vestiaires, toiletten, enz.)
9609921 Exploitatie van fotoautomaten
T SECTIE T — HUISHOUDENS ALS WERKGEVER; NIET-GEDIFFE-RENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR  HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK
97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
970 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
9700 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
97000 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
98 Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
981 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huis-houdens voor eigen gebruik
9810 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huis- houdens voor eigen gebruik
98100 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huis- houdens voor eigen gebruik
982 Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huis-houdens voor eigen gebruik
9820 Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huis-houdens voor eigen gebruik
98200 Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huis-houdens voor eigen gebruik
U SECTIE U — EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN
99 Extraterritoriale organisaties en lichamen
990 Extraterritoriale organisaties en lichamen
9900 Extraterritoriale organisaties en lichamen
99000 Extraterritoriale organisaties en lichamen